Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Beukenrode: park in Doorn

Tuin Park Landgoed

Beukenrodelaan 2
3941ZP Doorn (gemeente Utrechtse Heuvelrug)
Utrecht

Bouwjaar: 1850-1860


Beschrijving van Beukenrode: park

Omschrijving complexonderdeel 1 Een in 1873-74 aangelegd landschappelijk PARK van de voormalige buitenplaats Beukenrode. De Beukenrodelaan, een zijstraat van de Driebergsestraatweg vormt de hoofdentree tot het park en is aan de westzijde bebouwd met vrijstaande villa's die onderdeel zijn van een kleine woonwijk langs de Driebergsestraatweg. Twee hekpijlers markeren de grens en de entree van het park. De geasfalteerde oprijlaan maakt hierna een flauwe bocht naar rechts en vervolgens weer naar links. Langs de linkerzijde staan een aantal paviljoens die na de Tweede Wereldoorlog in dit deel van het park zijn gebouwd. Mede door de aanwezigheid van deze paviljoens, maar ook door het verstoorde padenpatroon, is het park aan de linkerzijde van de oprijlaan buiten de bescherming gelaten. Ter hoogte van het speelhuisje heeft de oprijlaan een aftakking naar rechts, die naar het landhuis leidt. De weg die in noordelijk richting verder loopt leidt naar het parkbos en fungeert tot aan de kavelgrens van perceel A 6728 tevens als complexgrens. Hier loopt de grens in westelijke richting tot aan de Broekweg. Vervolgens loopt de grens langs de Broekweg in noordelijke richting tot aan de Arnhemsebovenweg, waarna de grens in oostelijke richting langs laatstgenoemde weg loopt. Bij de Stamerweg loopt de grens in zuidelijke richting tot aan de Driebergsestraatweg. De grens volgt laatstgenoemde weg in westelijke richting tot aan de Beukenrodelaan. Het park bestaat uit twee delen: een weidegebied met landschappelijke structuurelementen vóór het huis en een parkbos achter het huis. Het weidegebied wordt aan de oost- en westzijde afgeschermd door bomen. Vanaf de openbare weg is een zichtlijn op het landhuis geprojecteerd. In de weide zijn nabij het landhuis op diverse plekken solitaire bomen en boom- en struikgroepen geplant die de dieptewerking versterken. Hier ligt ook een slinger- of serpentinevijver, waarin zich een klein eiland bevindt. Deze vijver bestond al vóór 1873 maar had toen een S-vorm. Direct achter het huis bevindt zich een licht geaccidenteerde, open weide van waarover een zichtlijn op het huis is geprojecteerd. Ook loopt een zichtlaan in noordelijke richting van de Oude Arnhemsebovenweg die aan weerszijden met volwassen beukenbomen is beplant. De laan loopt door een omvangrijk parkbos. Het achterste deel van deze laan heeft aan de linkerzijde van de laan vier rijen beukenbomen. Aan het eind van de laan staan vier hekpijlers die de grens van het park markeren. Deze laan is een oudere structuur die uit de eerste helft van de negentiende eeuw stamt. Op de topografische kaart van 1847 wordt deze laan aangeduid als `Weg op het Verandahuis'. Door het parkbos zijn vele zandpaden aangelegd waarvan niet duidelijk is of ze uit de aanlegperiode stammen of latere wijzigingen, dan wel toevoegingen zijn. In de noordwestelijke hoek van het parkbos ligt een tweede vijver, die thans nagenoeg drooggevallen is. Het betreft een komvormige vijver met een rechte sloot die in oostelijke richting loopt. Over de sloot, nabij de vijver, heeft een brug gelegen maar is tegenwoordig geheel verdwenen. Aan de noordzijde van de vijver bevond zich een aanlegsteiger, waarvan de restanten nog zichtbaar zijn. Nabij deze steiger heeft vermoedelijk een prieel of huisje gelegen, waarvan nog enkele brokstukken verspreid in het bos liggen. Waardering Het landschappelijk park van de voormalige buitenplaats Beukenrode is van cultuurhistorische waarde vanwege de ontwikkelingsgeschiedenis, alsmede van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een landschappelijk aangelegd park uit het laatste kwart van de negentiende eeuw met structuren uit het eerste kwart van de negentiende eeuw. Tevens van grote ensemblewaarde als onderdeel van de Stichtse Lustwarande. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 508729
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Beukenrode: park in Doorn

Beukenrode: landhuis

Beukenrodelaan 2
Doorn (Gemeente Utrechtse Heuvelrug)
Omschrijving complexonderdeel 2 Een op enige afstand van de openbare weg gelegen LANDHUIS met uitzichtstoren in Italiaanse neorenaissance s..

Beukenrode: speelhuisje

Beukenrodelaan 2
Doorn (Gemeente Utrechtse Heuvelrug)
Omschrijving complexonderdeel 3 Een zich aan de linkerzijde van de oprijlaan bevindend SPEELHUISJE op rechthoekige plattegrond van één bo..

Doornveld

Driebergsestraatweg 27
Doorn (Gemeente Utrechtse Heuvelrug)
DOORNVELD. Gepleisterd LANDHUIS uit plm 1860 met naar vorenspringende, door topgevels bekroonde hoekpartijen, waartussen een houten loggia v..

Hydepark: IJskelder villa La Fôret

Broekweg 7
Doorn (Gemeente Utrechtse Heuvelrug)
Inleiding Deze ijskelder behoorde oorspronkelijk bij de villa `La Fôret' die onderdeel was van de buitenplaats Hydepark. De ijskelder stam..

Hydepark: Noordelijke moestuinmuur

Driebergsestraatweg 34
Doorn (Gemeente Utrechtse Heuvelrug)
Omschrijving complexonderdeel 16: Langgerekte 19de-eeuwse bakstenen NOORDELIJKE MOESTUINMUUR die nabij het midden een flauwe knik naar binn..

Kaart & Routeplanner

Route naar Beukenrode: park in Doorn

Foto's (1)