Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Postkantoor Voorm. postkantoor met directeurswoning in Meppel

Gebouw

Zuideinde 28
7941GH Meppel
Drenthe

Bouwjaar: 1907 1939 (uitbr.) 1969-'70 (verb.)
Architect: C.H. Peters Peters 1907 C.H. Peters


Beschrijving van Postkantoor Voorm. postkantoor met directeurswoning

Inleiding Gebouwd in 1907 als Post- en Telegraafkantoor met directeurswoning naar ontwerp van C.H. Peters. Peters bouwde in een stijl die verwant is aan de neo-renaissance. In 1939 werd in opdracht van de Rijksgebouwendienst Den Haag een uitbreiding gerealiseerd in een bijpassende stijl, het betrof een uitbreiding aan de achterzijde en enkele aanpassingen in het oude hoofdgebouw. In 1969-1970 werd een (niet te beschermen) platte aanbouw aan de linkerzijgevel gerealiseerd, tevens werden interne wijzigingen uitgevoerd. De bescherming betreft voornamelijk de oorspronkelijke voor-oorlogse hoofdmassa. Het pand doet inmiddels geen dienst meer als postkantoor. Omschrijving Samengesteld bouwvolume bestaande uit een evenwijdig aan de straat gelegen frontgebouw met een zadeldak en haaks daarop gelegen volumes deels met een zadeldak, een schilddak of een plat. De daken zijn belegd met geglazuurde romaanse pan of een golfpan; schoorstenen in de nok. Gevelopbouw met een gemetselde plint, hardstenen afzaten en opgaand metselwerk afgewisseld door Bentheimer zandstenen speklagen en een hardstenen waterlijst; getoogde vensters van verschillende afmetingen met ojiefse onderregels van het raamhout. De representatieve voorgevel heeft twee series van vier getoogde drieruits keldervensters met diefijzers op hardstenen onderdorpels alsmede vier getoogde gietijzeren ventilatieroosters. Aan weerszijden een hardstenen stoep naar de getoogde portaalomlijstingen uitgevoerd met profielsteen en aangezet met aanzet- en sluitstenen; getoogde bovenlichten met hardstenen lekdorpel en vijfruits gekleurd glas-in-lood. Het rechterportaal heeft een diepliggende paneeldeur met zijlichten onder een getoogde bovendorpel. Het middenstuk bevat drie diepliggende drievoudig gekoppelde vensterpartijen met brede hardstenen lekdorpels en twee vrijstaande zandstenen deelzuiltjes waarachter de houten stijlen geplaatst zijn. Verdieping aangegeven door een waterlijst waaronder keramische ventilatiestenen. Verdieping met T-vensters voorzien van drieruits bovenlichten waarbij de zes middelste paarsgewijs zijn geplaatst in spaarvelden. Deze spaarvelden hebben aan de bovenzijde een boogfries met zandsteen. Zes zware smeedijzeren sierankers geplaatst. Daklijst met voorzien van tandlijst en eenvoudige rechte goot. Het gemetselde dakkapel is voorzien van speklagen en heeft een tuitgevel met hardstenen afdekplaten; aan weerszijden dakkapellen voorzien van inzwenkende spitsen met leidekking. De kopse tuitgevels van het frontgebouw zijn evenals de overige gevelvelden op iets soberder wijze gedetailleerd. Op enkele plekken is nog de oorspronkelijke hemelwaterafvoer aanwezig met de markante vergaarbakken. INTERIEUR. Portaal en trappenhuis naar de voormalige directeurswoning onder ander met een een hardstenen trap voorzien van smeed- en gietijzeren hekwerk waarop een eiken trapleuning. Waardering Postkantoor van cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang vanwege de functionele ontwikkeling van Meppel, vanwege de typologie, de vormgeving en het materiaalgebruik alsmede vanwege de beelbepalende ligging aan het Zuideinde (onderdeel van een waardevol stadsgezicht). Qua exterieur betreft grotendeels gaaf. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 508717
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Postkantoor Voorm. postkantoor met directeurswoning in Meppel

Winkel/woonhuis met Art Deco-pui

Zuideinde 19
Meppel
Inleiding Winkel/woonhuis gebouwd rond 1880-1890. In 1917 is een eerste verbouw uitgevoerd in opdracht van N.A. Blom door aannemer H. Zwikk..

Vrijstaande villa in eclectische stijl

Zuideinde 37
Meppel
Inleiding Vrijstaande villa gebouwd in 1899 in een rijke eclectische stijl naar ontwerp van H. Witzand en in opdracht van Eilerts de Haan. ..

Vrijstaand woonhuis in Art Nouveau-stijl

Zuideinde 46
Meppel
Inleiding Vrijstaand woonhuis gebouwd in 1908 in opdracht van G. Dikkers. Het in Art Nouveau-stijl opgebouwde huis is een ontwerp van G. Ot..

Vrijstaand woonhuis in eclectische stijl

Zuideinde 41
Meppel
Inleiding Vrijstaand woonhuis gebouwd rond 1890-1900 in een eclectische stijl. Kenmerkend is dat dit pand, samen met enkele andere, terugge..

Twee winkelhuizen met twee bovenwoningen in Interbellum-stijl

Zuideinde 3
Meppel
Inleiding Gebouwd in 1933 als 'twee winkelhuizen met twee bovenwoningen' in opdracht van A.J. Danser (Amsterdam) en naar ontwerp van D.J. L..

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)