Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Gemeentehuis Voorm. gemeentehuis in Gasselternijveen

Gebouw

Vaart 11
9514AA Gasselternijveen (gemeente Aa en Hunze)
Drenthe

Bouwjaar: 1890-'91 1918 (uitbr.) 1975 (verb.) 1993 (uitbr.) 1891 1890-'91 1918 (uitbr.) 1975 (verb.) 1993 (uitbr.)
Architect: G. Stel H. de Vries (1918) J.J. Sterenberg (1975) Stel 1891 G. Stel H. de Vries (1918) J.J. Sterenberg (1975)


Beschrijving van Gemeentehuis Voorm. gemeentehuis

Inleiding Vanaf 1889 heeft de gemeente Gasselte haar gemeentehuis te Gasselternijveen. Het te beschermen gedeelte van het huidige gemeentehuis betreft een vergroting van het oorpronkelijke gemeentehuis. De uitbreiding met een verdieping dateert van 1918 en is naar ontwerp van de architect H. de Vries Azn. uit Assen. Door de uitbreiding heeft het pand een relatief kleine dieptemaat. Het oorspronkelijke gemeentehuis had een classicistisch aanzien, het tweede ontwerp is uitgevoerd in Art Nouveau stijl. In 1975 is het gemeentehuis ingrijpend gewijzigd tot de huidige toestand, door architecten en ingenieursbureau Sterenberg uit Ter Apel. De karakteristiek van het oorspronkelijke gemeentehuis is in het exterieur, m.n. de zuid- en de westgevel, bewaard gebleven. In 1993 is het gemeentehuis aan de oostzijde uitgebreid met een nogal ontsierende noodvleugel. De bescherming betreft de gevels behalve de noordoost hoek. Omschrijving Gemeentehuis opgetrokken in baksteen vanaf een rechthoekige plattegrond over twee bouwlagen onder een met geglazuurde Tuile du Nordpannen gedekt schilddak. Op de hoeken van de voorgevel en aan de westkant van de zijgevels hoekpilasters. Rondom een verkropte gootlijst op klossen, met daartussen decoratief metselwerk. Aan de voorgevel een baldakijnvormige uitgebouwde portiek met rondbogen en steunbeertjes met natuurstenen aanzetstenen en afdekplaten. Boven de gootlijst op klossen een balkon waarvan de houten balustrade een segmentboogvormige driedeling heeft. Vanaf het balkon lisenen, eindigend in een dakkapel onder een tongewelf met klimmend rondboogfries. In het spaarveld op de verdieping dubbele glasdeuren met bovenlicht. In de top zijn gedenkstenen ingemetseld, met "gebouwd 1891, verbouwd 1918", en een rond tegeltableau. In het dakschild twee dakkapellen onder lessenaardak met een tweelicht venster. De oorspronkelijke voordeur is dichtgezet met een kruiskozijn. Aan weerszijden van de middenpartij en in de zijgevels op beide verdiepingen twee kruiskozijnen met hanekamen. Rondom lopen rollagen ter hoogte van het kalf van de kozijnen. Op de begane grond hebben de kozijnen twaalfruits bovenlichten, draairamen onderin en een dubbele rij raamdorpelstenen. In midden van de zuidgevel, vanaf het kalf van de onderste kozijnen, een uitgemetselde schoorsteen op consoles. In de noordgevel heeft het kruiskozijn links onder plaats gemaakt voor de aanbouw. Waardering Gemeentehuis van cultuur-, architectuurhistorische en stedebouwkundig belang: - als (historisch) centrum van bestuur - vanwege de beeldbepalende ligging aan de Vaart - de kwaliteit van het ontwerp - de gaafheid van delen van de gevel (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 508692
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Het oude gemeentehuis van de voormalige gemeente Gasselte aan de Vaart te Gasselternijveen

Het oude gemeentehuis in Gasselternijveen was het gemeentehuis van de voormalige gemeente Gasselte. Het monumentale pand staat aan de Vaart in de Drentse plaats Gasselternijveen.

Geschiedenis

Tot 1823 was het gemeentehuis annex burgemeesterswoning van de gemeente Gasselte in het dorp Gasselte gevestigd. Naarmate Gasselternijveen belangrijker werd het noodzakelijk geacht om het gemeentehuis in deze plaats te vestigen.[1] Aanvankelijk werd, vanwege geldgebrek, ruimte gehuurd voor de werkzaamheden van de secretaris en voor de vergaderingen van de gemeenteraad.[2] Rond 1890 werd besloten om een eigen gemeentehuis te bouwen. De bouw vond plaats in de jaren 1890 en 1891, toen Albertus Huges net burgemeester was geworden, naar een plan van G. Stel. Hij gaf het gebouw een classicistisch uiterlijk. In 1918, tijdens het burgemeesterschap van Jakob Adams, werd het gemeentehuis uitgebreid. De Asser architect H. de Vries gaf het gebouw een uiterlijk in de stijl van de Art Nouveau. Het pand kreeg een nieuwe voorgevel met een portiek met daarboven een balkon, bekroond met een dakkapel onder een tongewelf. Voor de vormgeving van dit deel van het pand gebruikte de architect vormen ontleend aan de Um 1800-bouwstijl. Een gedenksteen boven de balkondeuren herinnert aan het gereedkomen van de bouw in 1891 en de verbouw in 1918. Het pand bezit een groot schilddak met aan de voorzijde twee dakkapellen.

In 1973 werd onder leiding van het architectenbureau van ir. J.J. Sterenberg uit Ter Apel het pand ingrijpend verbouwd. Het pand werd aan de west- en aan de noordzijde uitgebreid met aangebouwde delen. Ook in 1993 vond er een uitbreiding van het gemeentehuis plaats. Na de gemeentelijke herindeling per 1 januari 1998 verloor het gebouw zijn functie als gemeentehuis.

Het pand is erkend als rijksmonument onder meer vanwege de achterliggende geschiedenis, de beeldbepalende ligging, de kwaliteit van het ontwerp en de gaafheid van geveldelen.


Monumenten in de buurt van Gemeentehuis Voorm. gemeentehuis in Gasselternijveen

Hervormde kerk

Vaart 5
Gasselternijveen (Gemeente Aa en Hunze)
Inleiding Nederlands Hervormde kerk van 1858 opgetrokken in waterstaatsstijl. De klokketoren is later toegevoegd. Ernaast gelegen cateches..

Catechisatielokaal Voorm. catechisatielokaal

Vaart 3
Gasselternijveen (Gemeente Aa en Hunze)
Inleiding Het voormalige cathegesatielokaal is gebouwd in opdracht van de Ned. Herv. Gemeente te Gasselterveen. Het is opgetrokken in 1927 ..

Schipperswoning

Vaart 23
Gasselternijveen (Gemeente Aa en Hunze)
Inleiding Oorspronkelijke kapiteinswoning uit ca. 1850, gebouwd in directe relatie met het scheepvaartverleden. Oorspronkelijke tuinaanleg,..

Krimpenboerderij onder met riet en pannen gedekt wolfsdak

Hoofdstraat 91
Gasselternijveen (Gemeente Aa en Hunze)
Inleiding Boerderij, daterend van rond 1880, van een voor de streek karakteristiek type, onderdeel uitmakend van de oorspronkelijke agraris..

Schipperswoning

Hoofdstraat 77
Gasselternijveen (Gemeente Aa en Hunze)
Inleiding Schippers- of rederswoning van 1801 met aanbouwen en dwarsvolume van latere datum. Het pand is leegstaand en in zeer slechte staa..

Kaart & Routeplanner

Route naar Gemeentehuis Voorm. gemeentehuis in Gasselternijveen

Foto's (2)