Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Vredenhof, uitbreiding in Dronryp

Gebouw

It Heech 6
9035AE Dronryp (gemeente Menameradiel)
Friesland

Bouwjaar: 1872 (1e blok en portierswoning) 1873 (2e blok) 1876 (3e blok) ca. 1950-1959 (verb.) 1980 (verb.)
Architect: C.S. Reitsma (1872-'76) Reitsma 1876 C.S. Reitsma (1872-'76)


Beschrijving van Vredenhof, uitbreiding

Inleiding Het GASTHUIS VREDENHOF is een langwerpig bouwblok van tweekamerwoningen, gelegen aan de rand van het dorp, aan de zuidelijke grenslijn van en net buiten het beschermde dorpsgezicht. De voorgevel is naar het oosten georiënteerd. Voor de rij woningen ligt een strook voortuinen met stoepen in gele baksteen. Hier zijn drie WATERPOMPEN en WATERPUTTEN aanwezig. Aan de achterzijde zijn kleine tuinen, gelegen aan de rand van de in 1877 afgegraven terp. Dit gasthuis voor alleenstaande vrouwen is gebouwd als uitbreiding van het reeds bestaande Gasthuis Vredenhof aan de Dubbele Streek. Het oude Vredenhof is in 1744 door Agnes Alida Huber gesticht, eigenares van o.a. landhuis Schatzenburg en aanhangster van de godsdienstige stroming Praktisch Christendom van de Engelse Puriteinen en Duitse Piëtisten. Agnes wilde met het gasthuis het lot van alleenstaande vrouwen vergemakkelijken. Het nieuwe Vredenhof is in opdracht van de toenmalige voogden gebouwd (H. Wielinga Huber en J. Lambertus Huber) in 1872. De gevelsteen vermeldt: "De eerste steen aan dit gebouw is gelegd den 4 juni 1872 door Lambertus Johannes Huber H zoon oud 9 jaren". In 1872 zijn de eerste drie blokjes van zes 'kameren' gebouwd en de portierswoning, naar het ontwerp van architect-aannemer C.S. Reitsma uit Leeuwarden. In 1873 zijn de volgende drie blokjes gebouwd en in 1876 de laatste drie. Deze zijn door aannemer R. Feikema gebouwd. Het bouwblok is in Ambachtelijk-traditionele trant gebouwd. Net als het oude is het nieuwe Gasthuis Vredenhof uitsluitend voor behoeftige vrouwen bedoeld geweest. Het rijtje woningen wordt nog steeds, volgens de statuten van de stichting, uitsluitend aan vrouwen verhuurd. In de jaren vijftig en tachtig zijn de vrij kleine woningen inwendig verbouwd. Tijdens de laatste verbouwing zijn, met uitzondering van nr. 18, twee 'kameren' tot één wooneenheid samengevoegd. Nr. 40 is tegenwoordig in gebruik als fietsenberging. Omschrijving Het rijtje woningen van het nieuwe Gasthuis Vredenhof is uit bruine bakstenen opgetrokken op een rechthoekige plattegrond. Gele bakstenen zijn gebruikt voor de gemetselde cartouches met enkelstenige lijst van bruine bakstenen. Pleisterwerk is gebruikt voor de zuidelijke zijgevel en de zuidelijke helft van de achtergevel. Het één bouwlaag hoge gebouw wordt door een zadeldak met zwarte ongeglazuurde Friese pannen gedekt, waar twaalf schoorstenen en de daken van de topgeveltjes bovenuit steken. Dak en topgeveltjes worden door een geprofileerde lijst afgesloten. In de voorgevel wisselen de houten paneeldeuren en de rechthoekige vensters elkaar ritmisch af. De voordeuren op gemetselde stoep hebben een rechthoekig bovenlicht met gietijzeren levensboom en bevinden zich onder de negen topgeveltjes. Hier zitten twee tweeruits trapezoïdaalvormige vensters. De rechthoekige negenruits schuifvensters worden door een hoge strek afgesloten. De noordelijke gemetselde zijgevel is blind en wordt afgesloten door een gemetselde topgevel met geprofileerde tympaanvormige lijst, waarin een in gele bakstenen gemetselde driehoek is geplaatst. De zuidelijke zijgevel is gepleisterd. In de top zit een geprofileerde gepleisterde driehoek. In de achtergevel wisselen oude en nieuwe houten vensters en deuren elkaar af. In het midden van de achtergevel is een doorgang afgesloten en is op die plek een uitbouw geplaatst. Door het samenvoegen van de wooneenheden is het INTERIEUR van de woningen qua indeling grotendeels veranderd. In de woning nr. 16 is de oorspronkelijke houten schoorsteenmantel nog aanwezig. De woning op nr. 18 is qua indeling origineel en is nog voorzien van de originele deuren en kastdeuren. De zolders met gesegmenteerde tongewelven zijn voor het grootste deel nog in originele staat. Waardering Het nieuwe Gasthuis Vredenhof is van algemeen cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang: - als uitdrukking van een culturele en maatschappelijke ontwikkeling; - vanwege de kwaliteit van het ontwerp; - vanwege het materiaalgebruik en de ornamentiek; - voor het aanzien van het dorp; - vanwege de architectonische gaafheid van het exterieur; - vanwege de historische relatie met het oude Gasthuis Vredenhof uit 1744 dat al rijksmonument is; - in relatie tot de visuele gaafheid van de dorpse omgeving; - vanwege de functionele zeldzaamheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 508686
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Vredenhof
Dûbelestreek 19-29
Dûbelestreek 19-29
Locatie Dronrijp
Oorspr. functie Gasthuis
Monumentstatus Rijksmonument
Monumentnummer 28591, 508686
It Heech 6-40, uitbreiding
It Heech 6-40, uitbreiding
Portaal  Portaalicoon   Civiele techniek en bouwkunde

Het gasthuis Vredenhof was gevestigd in twee rijksmonumenten in Dronrijp in de Nederlandse provincie Friesland. Tegenwoordig omvat het gasthuis Vredenhof alleen nog maar het hofje, de huizen op It Heech zijn afgestoten.

Onder de Stichting Gasthuis Vredenhof valt ook het rijksmonument landgoed/buitenplaats Schatzenburg.

Geschiedenis

Het gasthuis werd in 1745 gesticht door Agnes Alida Huber (1702-1774), lid van de familie Huber en eigenaresse van Schatzenburg. In 1845 werd er aan de achterzijde een tweede rij van 6 eenkamerwoningen gebouwd. De dubbele rij (12 woningen) werd in de 20e eeuw samengevoegd en verbouwd tot 6 woningen (Dûbelestreek 19-29). Het witgeschilderde gebouw heeft aan de straatzijde twee klokgevels met aanzetkrullen.

In 1872-1876 kwam er 100 meter zuidelijker een uitbreiding aan It Heech. De rij neoclassicistische woningen naar ontwerp van C.S. Reitsma werd in drie fasen gebouwd. In 1980 was er een verbouwing.

Zie ook


Monumenten in de buurt van Vredenhof, uitbreiding in Dronryp

R.K. Kerk Maria Geboorte, pastorie

Dûbelestreek 16
Dronryp (Gemeente Menameradiel)
Inleiding De blokvormige PASTORIE, horend bij de Rooms Katholieke Kerk te Dronrijp, bevindt zich aan de zuidzijde van het kerkgebouw en is ..

Vredenhof

Dûbelestreek 15
Dronryp (Gemeente Menameradiel)
Gasthuis Vredenhof. Twee evenwijdige rijen eenkamer-woningen, in 1744 als vrouwengasthuis gesticht door Agneta Huber en enige jaren geleden ..

Maria Geboortekerk

Dûbelestreek 14
Dronryp (Gemeente Menameradiel)
Inleiding De Rooms-Katholieke KERK "Maria Geboorte" te Dronrijp is in 1839 gebouwd, naar ontwerp van architect A. van der Moer in Waterstaa..

Alma Tademahuis

Dûbelestreek 2
Dronryp (Gemeente Menameradiel)
Groot woonhuis met verdieping onder dwars schilddak met hoekschoorstenen en grote erker met dakkapel aan de zijkant. Het huis is bekend als ..

Pand met omlopende houten goot onder laag zadeldak tegen voortopgevel en achter een gevel met Vlaamse top

Brêgebuorren 21
Dronryp (Gemeente Menameradiel)
Pand onder laag zadeldak tegen topgevel aan de zijde van de Dubbele Streek, waarin kleine ronde lichtopeningen en rechthoekige zoldervenster..

Kaart & Routeplanner

Route naar Vredenhof, uitbreiding in Dronryp

Foto's (6)