Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Rentenierswoning, schuur in ambachtelijk-traditionele stijl in Dronryp

Boerderij

Hearewei 31
9035EJ Dronryp (gemeente Menameradiel)
Friesland

Bouwjaar: ca. 1915 1915 ca. 1915


Beschrijving van Rentenierswoning, schuur in ambachtelijk-traditionele stijl

Inleiding De SCHUUR aan de westzijde van de rentenierswoning aan de Hearewei te Dronrijp, is een aantal jaren na de bouw van de woning gebouwd, in opdracht van dezelfde rentenierende boer, W. Sinnema. De schuur bood o.a. ruimte aan twee koeien, twee paarden en het veevoer. De blokvormige schuur is naar het oosten georiënteerd en staat op een ruim erf, dat rondom door bosschage en een sloot van de overige percelen en de tuin van de woning wordt afgescheiden. Hij is in een sober Ambachtelijk-traditionele stijl gebouwd, met enkele decoratieve elementen, zoals de rode bakstenen voor de segmentbogen van de vensters en de pironnen op het dak. Het exterieur is, op een enkel onderdeel na, origineel. Het interieur is qua indeling grotendeels oorspronkelijk. Omschrijving De schuur heeft een rechthoekige plattegrond waarvan de lange zijden naar het oosten en het westen zijn georiënteerd. Hij wordt gedekt door een schilddak met wolfeinden, waarop twee pironnen zijn geplaatst, en zwarte friese pannen. De schuur is één bouwlaag hoog. Boven de eerste bouwlaag bevindt zich een hoge zolderruimte. De brede voorgevel is naar het oosten georiënteerd. Hier zitten in de eerste bouwlaag twee vensters met ijzeren roedeverdeling en rondboog in rode bakstenen, een houten deur en een grote inrijdeur (die vermoedelijk een kleinere deur heeft vervangen). In de zolderverdieping zitten twee vensters met ijzeren roedeverdeling en een gemetseld venster, alle drie met gemetselde rondboog in rode bakstenen. In de achtergevel zitten in de eerste bouwlaag twee houten deuren, waarvan die aan de noordzijde vernieuwd is; in de zolderlaag zitten drie vensters met rondbogen in rode bakstenen, waarvan de middelste dicht gemetseld is en de overige twee van een metalen roedeverdeling zijn voorzien. Zowel in de voor- als in de achtergevel zit een groot aantal staafankers. Waardering De schuur uit ca 1915, die bij de rentenierswoning aan de Hearewei 31 hoort, is van algemeen cultuurhistorisch belang: - als uitdrukking van een culturele en sociaal-economische ontwikkeling; - als essentieel onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch en architectuurhistorisch van belang is; - vanwege de situering, verbonden met de functie en de inrichting van het complex; - vanwege de architectonische gaafheid van het exterieur; - vanwege de architectonische kwaliteit en gaafheid van de samenstellende onderdelen; - in relatie tot de visuele en structurele gaafheid van de dorpse omgeving. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 508681
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Rentenierswoning, schuur in ambachtelijk-traditionele stijl in Dronryp

Rentenierswoning in eclectische stijl met neo-renaissance elementen

Hearewei 31
Dronryp (Gemeente Menameradiel)
Inleiding Dit WOONHUIS van het type rentenierswoning is in 1905 gebouwd in opdracht van W. Sinnema, een rentenierende boer te Dronrijp. Bou..

Hervormde kerk, pastorie

Hearewei 35
Dronryp (Gemeente Menameradiel)
Inleiding De PASTORIE aan de Hearewei 35 is in 1875 als 'predikantswoning' gebouwd, in opdracht van de Kerkvoogdij der Nederlandse Hervormd..

Osinga State

Hearewei 29
Dronryp (Gemeente Menameradiel)
Osinga State. Omgracht borgterrein in de onmiddellijke nabijheid van kerk en bebouwing rond kerkhof.

Langgerekt pand zonder verdieping onder pannen zadeldak tussen puntgevels met vlechtingen

Tsjerkebuorren 3
Dronryp (Gemeente Menameradiel)
Langgerekt pand zonder verdieping onder pannen zadeldak tussen puntgevels met vlechtingen. Een deel van het muurwerk is opgetrokken met secu..

Woonhuis met vier zesruitsvensters onder dwars zadeldak tussen topgevels met boven de voorgevel een Vlaamse top

Tsjerkebuorren 42
Dronryp (Gemeente Menameradiel)
Woonhuis onder dwars zadeldak tussen topgevels; boven voorgevel Vlaamse topgevel. Vier zesruitsvensters.

Kaart & Routeplanner

Route naar Rentenierswoning, schuur in ambachtelijk-traditionele stijl in Dronryp

Foto's (1)