Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Rentenierswoning in eclectische stijl met neo-renaissance elementen in Dronryp

Woonhuis

Hearewei 31
9035EJ Dronryp (gemeente Menameradiel)
Friesland

Bouwjaar: 1905 1915 (serre)
Architect: S. Feikema Feikema 1905 S. Feikema


Beschrijving van Rentenierswoning in eclectische stijl met neo-renaissance elementen

Inleiding Dit WOONHUIS van het type rentenierswoning is in 1905 gebouwd in opdracht van W. Sinnema, een rentenierende boer te Dronrijp. Bouwmeester was S. Feikema. Het blokvormige woonhuis is gebouwd in Eclectische stijl met Neo-renaissance elementen. Het ligt op een ruim erf en is naar het oosten georinteerd. Dit woonhuis en de ernaast liggende woonhuizen -nr. 29 (rijksmon.nr. 28594) en nr. 35- vormen een opvallende eenheid die het karakter en het gezicht van de Hearewei in grote mate bepaalt; zij liggen binnen het gebied van het huidige beschermde dorpsgezicht. Omschrijving Het woonhuis heeft een vrijwel vierkante plattegrond en is één bouwlaag hoog. Het wordt gedekt door een afgeknot schilddak met leien waarop twee schoorstenen zijn geplaatst. Op het dakschild boven het zuid-oostelijke hoekrisaliet bevindt zich een ovaal daklicht met houten klauwstukken en sluitstuk met piron aan de bovenzijde. De gevels zijn in bruine bakstenen opgetrokken. De lage plint is van natuursteen. Dak en gevel worden gescheiden door een doorlopend gemetseld fries, dat door een kroonlijst en een geprofileerde lijst aan de onderzijde wordt begrensd. Aan de oost- en zuidzijde wordt het fries verlevendigd door smalle sierlijke consoles. De voorgevel is asymmetrisch opgebouwd en bestaat van rechts naar links uit: een halsgevel (aan de noordzijde), een rechthoekig bouwdeel waarin zich de hoofdingang bevindt en een hoekrisaliet. Het woonhuis is, ten opzichte van de bouwtekening, in spiegelbeeld uitgevoerd. In de halsgevel bevinden zich in de eerste bouwlaag twee H-vensters met floraal gedecoreerde gepleisterde boogtrommels, segmentbogen in rode baksteen en aanzet- en sluitstenen. Hierboven, in de top een kleiner en gelijk gedecoreerd T-venster. Twee klauwstukken en een tympaan decoreren de top van de halsgevel. De houten voordeur met snijwerk en ijzeren roosters wordt overdekt door een afdakje met leien bedekt, dat door twee ijzeren consoles wordt gesteund. Eenzelfde soort venster bevindt zich in het hoekrisaliet. De zuidelijke zijgevel wordt onder het dak afgesloten door het deels doorlopende gemetselde fries met consoles. In deze gevel bevinden zich van rechts naar links twee vensters als in de voorgevel en een houten serre, die vermoedelijk rond 1915 is toegevoegd. De serre is open en wordt versierd door snijwerk in de stijl van de Art Nouveau. Zij heeft een lessenaarsdak met leien. Tussen de vensters in de oost- en de zijgevel is een gepleisterde gevelband aangebracht. In de noordelijke zijgevel zitten een H-venster met getoogde strekken, boogtrommels met visgraat metselverband en aanzet- en sluitstenen, een houten deur uitkomend op een eenvoudig bordes op bakstenen pilaren -van latere datum- en een provisiekelderraam met getoogde strek, visgraat metselverband in de boogtrommel en aanzet- en sluitsteen. In de achtergevel zitten twee T-vensters met getoogde strekken, gemetselde boogtrommels en aanzet- en sluitstenen. Tegen de achtergevel is een nieuwe houten aanbouw geplaatst. De indeling van het INTERIEUR is grotendeels oorspronkelijk. In de gang zijn zowel het originele stucplafond als de originele deuren aanwezig. In de rechter voorkamer zijn o.m. de originele plafonds, deuren en een marmeren schoorsteenmantel aanwezig. De originele kastdeuren zijn niet meer in situ, maar opgeslagen. De houten vensterbanken en de houten luiken met panelen zijn origineel. In de linker voorkamer (waar recent een doorbraak is gemaakt naar de achterkamer/keuken) zijn o.m. aanwezig de originele schoorsteenmantel van zwart graniet en het oude balkenplafond met sjabloneerwerk, dat nu door het verlaagde plafond aan het zicht wordt onttrokken. Waardering De rentenierswoning aan de Hearewei 31 te Dronrijp is van algemeen cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang: - als bijzondere uitdrukking van een cultuurhistorische ontwikkeling; - als bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling; - voor de geschiedenis van de architectuur; - voor het oeuvre van de architect; - vanwege de esthetische kwaliteit van het ontwerp; - vanwege de ornamentiek en het materiaalgebruik; - vanwege de situering, verbonden met de uitbreiding/ontwikkeling van het dorp, aan de grens met het beschermd dorpsgezicht; - voor het aanzien van de streek; - vanwege de situering die, samen met die van de ernaast gelegen panden (Hearewei 29 en 35), het karakter en het gezicht van de streek in grote mate bepaalt; - vanwege de hoogwaardige architectonische kwaliteit van de omliggende bebouwing; - in relatie tot de visuele en structurele gaafheid van de dorpse omgeving. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 508680
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Rentenierswoning in eclectische stijl met neo-renaissance elementen in Dronryp

Rentenierswoning, schuur in ambachtelijk-traditionele stijl

Hearewei 31
Dronryp (Gemeente Menameradiel)
Inleiding De SCHUUR aan de westzijde van de rentenierswoning aan de Hearewei te Dronrijp, is een aantal jaren na de bouw van de woning gebo..

Hervormde kerk, pastorie

Hearewei 35
Dronryp (Gemeente Menameradiel)
Inleiding De PASTORIE aan de Hearewei 35 is in 1875 als 'predikantswoning' gebouwd, in opdracht van de Kerkvoogdij der Nederlandse Hervormd..

Osinga State

Hearewei 29
Dronryp (Gemeente Menameradiel)
Osinga State. Omgracht borgterrein in de onmiddellijke nabijheid van kerk en bebouwing rond kerkhof.

Langgerekt pand zonder verdieping onder pannen zadeldak tussen puntgevels met vlechtingen

Tsjerkebuorren 3
Dronryp (Gemeente Menameradiel)
Langgerekt pand zonder verdieping onder pannen zadeldak tussen puntgevels met vlechtingen. Een deel van het muurwerk is opgetrokken met secu..

Woonhuis met vier zesruitsvensters onder dwars zadeldak tussen topgevels met boven de voorgevel een Vlaamse top

Tsjerkebuorren 42
Dronryp (Gemeente Menameradiel)
Woonhuis onder dwars zadeldak tussen topgevels; boven voorgevel Vlaamse topgevel. Vier zesruitsvensters.

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)