Meer dan 63.000 rijksmonumenten


R.K. Kerk Maria Geboorte, pastorie in Dronryp

Kerkelijk Gebouw

Dûbelestreek 16
9035AJ Dronryp (gemeente Menameradiel)
Friesland

Bouwjaar: 1939
Architect: J.M. van Hardeveld Hardeveld 1939 J.M. van Hardeveld


Beschrijving van R.K. Kerk Maria Geboorte, pastorie

Inleiding De blokvormige PASTORIE, horend bij de Rooms Katholieke Kerk te Dronrijp, bevindt zich aan de zuidzijde van het kerkgebouw en is naar het oosten georiënteerd. Zij ligt aan de hoofdweg met de voorgevel parallel daaraan. De noordelijke zijgevel grenst voor een deel aan de kerk. De pastorie is in 1939 gebouwd als vervanging van de nog bestaande oude pastorie -die nu als verenigingslokaal dienst doet-, in een aan de Delftse School verwante bouwstijl. Het ontwerp is van architect J.M. van Hardeveld te Amsterdam. Omschrijving De pastorie heeft een nagenoeg rechthoekige plattegrond en wordt gedekt door een zadeldak met Hollandse pannen en een schoorsteen. Over de keuken en bijkeuken, aan de achterzijde, ligt een plat dak. In het dakschild aan de noordzijde zit een dakkapel met glas-in-lood en een schuingelegen dak met pannen. In het zuidelijke dakschild een driedelige dakkapel met plat dak. Het gebouw bestaat uit twee bouwlagen met een hoge zolderverdieping. De plint is uit bruingrijze, handvorm bakstenen opgetrokken en wordt door een rollaag gescheiden van de rest van de gevel. De gevels zijn in roodbruine handvorm bakstenen opgetrokken. De voorgevel is in 'viersteens' keperverband opgemetseld; de zij- en achtergevels in een variatie van klezoorverband; de halfronde boogtrommels van de vensters in mozaïekverband. De voorgevel wordt door de vensterindeling regelmatig verdeeld. In de eerste bouwlaag zijn drie zesruitsvensters met driedelig bovenlicht, halfronde boog met aanzetstenen en mozaïekboogtrommel. In de tweede bouwlaag zitten drie rechthoekige vierruitsvensters met driedelig bovenlicht en rollaag, in het midden van de top een lichtgebogen vierruitsvenster. In de noordelijke zijgevel zit een uitbouw met geknikt zadeldak met pannen, met een rechthoekig zesruitsvenster met ruitvormig glas-in-lood in het rechthoekige bovenlicht. Ten noorden ervan de houten voordeur op gemetselde stoep onder een afdak met pannen, tussen geblokte pilaren en gebogen strek. Ten noorden van de voordeur, over de tweede bouwlaag, een groot rechthoekig venster met glas-in-lood dat de trapgang verlicht en een dienstingang. In de zuidelijke zijgevel van oost naar west in de eerste bouwlaag een erker met balkon, een verticaal drieruitsvenster, drie zesruitsvensters met bovenlichten en een dubbele vierruitstuindeur met stoep. In de tweede bouwlaag, van oost naar west boven de erker de houten balkondeur met bovenlicht, een verticaal tweeruitsvenster met bovenlicht en drie vierruitsvensters met driedelig bovenlicht. De noordelijke en de zuidelijke zijgevels worden door een houten hoofdgestel met geblokte lijst afgesloten. In de achtergevel een verticaal venster, in de eerste bouwlaag een brede deur naar het platte dak van de bijkeuken en in de top van de zolderverdieping een lichtgebogen venster. In de bijkeuken in de westelijke gevel een houten deur en een venster en in de zuidelijke gevel twee meerruitsvensters, waarvan die aan de westzijde deels niet origineel is. Het INTERIEUR is qua indeling en inrichting origineel. Vanaf de ingang aan de noordzijde komt men in een tochtportaal en de hal, beide versierd door een hoge lambrizering van lichtbruin en groen geglazuurde bakstenen. In de hal deuren naar -van links naar rechts- een spreekkamer, de kamer van de pastoor (met erker), de zaal en de eetkamer -die door een houten wand met panelenmotief gescheiden worden- en de keuken met bijkeuken. Deze zijn deels gemoderniseerd. In de overige vertrekken zijn onder meer aanwezig de originele houten deuren, de waarschijnlijk kartonnen plafonds, de kasten en de kastdeuren. Rechts van de keuken is een halletje dat toegang geeft tot de kerk. De trap wordt versierd door een gelijke lambrizering van geglazuurde, gesinterde lichtbruine en groene bakstenen die aan de buitenzijde in de muur van de vide doorloopt. Aan de ruime vide met vier segmentbogen zijn drie logeerkamers, de slaapkamer van de pastoor met balkon en de slaapkamer van de huishoudster aan de westzijde, plus een badkamer en een toilet. Origineel zijn o.m. alle deuren, plafonds, kasten en het toilet. Aan de west- en aan de oostzijde van de grote zolderverdieping met originele kap zijn twee kamers met kasten. Waardering De pastorie van de Rooms Katholieke Kerk te Dronrijp is van cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang: - vanwege de esthetische kwaliteit van het ontwerp; - vanwege het materiaalgebruik en de ornamentiek; - als essentieel onderdeel van een complex dat cultuurhistorisch en architectuurhistorisch van nationaal belang is; - vanwege de architectonische gaafheid van het exterieur en het interieur; - in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de dorpse omgeving. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 508678
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van R.K. Kerk Maria Geboorte, pastorie in Dronryp

Maria Geboortekerk

Dûbelestreek 14
Dronryp (Gemeente Menameradiel)
Inleiding De Rooms-Katholieke KERK "Maria Geboorte" te Dronrijp is in 1839 gebouwd, naar ontwerp van architect A. van der Moer in Waterstaa..

Vredenhof

Dûbelestreek 15
Dronryp (Gemeente Menameradiel)
Gasthuis Vredenhof. Twee evenwijdige rijen eenkamer-woningen, in 1744 als vrouwengasthuis gesticht door Agneta Huber en enige jaren geleden ..

Vredenhof, uitbreiding

It Heech 6
Dronryp (Gemeente Menameradiel)
Inleiding Het GASTHUIS VREDENHOF is een langwerpig bouwblok van tweekamerwoningen, gelegen aan de rand van het dorp, aan de zuidelijke gren..

Alma Tademahuis

Dûbelestreek 2
Dronryp (Gemeente Menameradiel)
Groot woonhuis met verdieping onder dwars schilddak met hoekschoorstenen en grote erker met dakkapel aan de zijkant. Het huis is bekend als ..

Pand met omlopende houten goot onder laag zadeldak tegen voortopgevel en achter een gevel met Vlaamse top

Brêgebuorren 21
Dronryp (Gemeente Menameradiel)
Pand onder laag zadeldak tegen topgevel aan de zijde van de Dubbele Streek, waarin kleine ronde lichtopeningen en rechthoekige zoldervenster..

Kaart & Routeplanner

Route naar R.K. Kerk Maria Geboorte, pastorie in Dronryp

Foto's (1)