Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Arbeiderswoning van het krimptype in Wolvega

Woonhuis

Raadhuisstraat 26
8471BV Wolvega (gemeente Weststellingwerf)
Friesland

Bouwjaar: ca. 1874 1874 ca. 1874


Beschrijving van Arbeiderswoning van het krimptype

Inleiding De voormalige ARBEIDERSWONING van het krimptype is op traditionele wijze gebouwd in het laatste kwart van de 19de eeuw, vermoedelijk kort na de verkoop van de grond in 1873-1874. De woning is het meest oorspronkelijk bewaard gebleven voorbeeld van een rijtje woningen in dezelfde straat, die alle in meer of mindere mate zijn gewijzigd (huisnummers 18, 20, 22, 24). De bouwvorm is ontleend aan de landelijke architectuur van keuterboerderijtjes. Deze indruk wordt versterkt doordat in de voortuin, die op het zuiden is gericht, een leilinde staat. De jongere uitbreiding aan achterzijde, buiten het oorspronkelijke bouwvolume, valt buiten de bescherming van rijkswege. Omschrijving De woning heeft globaal een rechthoekig grondplan met een krimp aan de westzijde: het versmalde gedeelte is de woonkamer, het overige deel van het bouwvolume bevat onder meer de schuur. Het gebouw bestaat uit één bouwlaag onder een schilddak met een doorgaande nok. Op de nokhoek een schoorsteen. Het dak van het woonkamergedeelte is belegd met gesmoorde Hollandse pannen en op het schuurgedeelte liggen rode ongeglazuurde Hollandse pannen. De voor- en zijgevels van het woonkamergedeelte en de krimpmuur zijn opgetrokken in bruine bakstenen in kruisverband; het schuurgedeelte is opgetrokken in zachtgebakken, roodbruine handvormbakstenen. In de voorgevel twee T-vensters onder een rollaag en in de westelijke zijgevel van de woonkamer een T-venster onder een rollaag; de bakstenen lekdorpels zijn beraapt met portlandcement. Opgeklampte toegangsdeur in de krimpmuur. In de westgevel van het schuurgedeelte een houten vierruitsvenstertje. Aan de achterzijde een T-venster en een daklicht in het korte dakschild. Het INTERIEUR is vrijwel geheel oorspronkelijk gebleven. De woonkamer bevat nog de oorspronkelijke indeling en onderdelen waaronder een gehoute schoorsteenmantel en twee bedsteden aan weerszijden van een diggelkast boven de provisiekelder. Waardering De eenvoudige arbeiderswoning, gebouwd kort na 1874, is van algemeen cultuur- en architectuurhistorisch belang: - als karakteristiek en representatief voorbeeld van de arbeiderswoningen in het laatste kwart van de 19de eeuw in de gemeente, - vanwege de redelijke mate van belang als representatief voorbeeld van de traditionele bouwtrant, die was geënt op de landelijke bouwwijze van kleine boerderijen, - vanwege de lokale betekenis als laatste vrij gaaf gebleven voorbeeld in een rijtje van oorspronkelijk vijf vrijwel identieke woningen, - vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur en het interieur, - vanwege de redelijke mate van typologische zeldzaamheid van oorspronkelijke, eenvoudige arbeiderswoningen in de gemeente en in de provincie. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 508661
Laatste wijziging: 2014-07-31 19:39:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Arbeiderswoning van het krimptype in Wolvega

Grietenijhuis

Heerenveenseweg 1
Wolvega (Gemeente Weststellingwerf)
Raadhuis. Aan de kruising van wegen gelegen breed rechthoekig gebouw, XIX A onder laag tentdak. De gevels bekroond door een forse lijst; wei..

Huize Lindenoord

Van Harenstraat 37
Wolvega (Gemeente Weststellingwerf)
Huis Lindenoord. Landhuis in 1776 door Onno Zwier van Haren herbouwd. Onderkelderd pand bevattende slechts een bel-etage onder groot vierzij..

Kerk op de Hoogte (hervormde kerk)

Kerkstraat 7
Wolvega (Gemeente Weststellingwerf)
Ned.Herv.Kerk. Op een verhoogd kerkhof gelegen in 1646 herbouwde kerk, in gotische trant met westtoren door houten bovenbouw bekroond, 1894 ..

Woonhuis in Overgangsarchitectuur

Spoorsingel 5
Wolvega (Gemeente Weststellingwerf)
Inleiding Het WOONHUIS in Overgangsarchitectuur uit 1914 is door de gemeente-architect W. Hoekstra voor zichzelf ontworpen. Het werd gebouw..

Protestantse kerk

Hoofdstraat Oost 57
Noordwolde (Gemeente Weststellingwerf)
Ned. Herv. Kerk. Laatgotisch eenbeukig kerkje, in 1842 vergroot met een dwarsbeuk in noordelijke richting. Boven de westgevel dakruiter. In ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Arbeiderswoning van het krimptype in Wolvega