Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Dubbele spoorbrug over de Linde in Wolvega

Weg En Waterwerk

Steenwijkerweg 57 A
8471KZ Wolvega (gemeente Weststellingwerf)
Friesland

Bouwjaar: 1923-'24 1924 1923-'24


Beschrijving van Dubbele spoorbrug over de Linde

Inleiding De dubbele SPOORBRUG over het riviertje de Linde is een van de oudere vaste oeververbindingen van de spoorwegen in Friesland. Ofschoon de spoorlijn in 1863 door de voormalige Staatsspoorwegen is aangelegd, dateert de constructie van de dubbele spoorbrug uit 1923-1924. Ten tijde van de normalisering van de Linde, in de periode 1922-1927, werd de oude brug ter plaatse vervangen omdat de NS deze brug niet wilde verplaatsen. Het constructiebedrijf Kloos uit Kinderdijk voerde het werk uit. Gedurende de Tweede Wereldoorlog was de lijn Wolvega-Zwolle enkelsporig; na de oorlog is de dubbele spoorbrug weer hersteld. Omschrijving De dubbele spoorbrug bestaat uit vier geklonken vakwerkliggers en verstevigingsplaten op de snijpunten van de profielbalken. De brug heeft een overspanning van ongeveer 25 meter. Op de liggers zijn geen merktekens aangetroffen. De landhoofden zijn gemetseld in bruine bakstenen met hoekversterkingen van beton. De vakwerkliggers rusten aan de uiteinden middels ijzeren krukken op een samengestelde, betonnen onderbouw. Waardering De dubbele spoorbrug uit 1923-'24 is van algemeen cultuur- en architectuurhistorisch belang: - als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van de spoorwegarchitectuur, - vanwege de betekenis als industrieel-archeologische object, in het bijzonder als typologisch voorbeeld van een kleine vaste spoorbrug in Nederland, - vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van dit type dubbele spoorbrug in Nederland, - vanwege de redelijke mate van oorspronkelijkheid in relatie tot de visuele gaafheid in de landschappelijke omgeving. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 508658
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Linde
De Linde aangeduid op de kaart van de gemeente Weststellingwerf
De Linde aangeduid op de kaart van de gemeente Weststellingwerf
Van Tronde
Naar Kuinre
Stroomt door Friesland
Bevaarbaar over Deels km
Lindevallei nabij De Blesse
Lindevallei nabij De Blesse
Portaal  Portaalicoon   Geografie
de Linde tussen Wolvega en De Blesse

De Linde (Stellingwerfs en officieel: De Lende, Fries: De Linde) is een rivier in Zuid-Friesland in de gemeente Weststellingwerf. Tussen het meertje Het Wijde en het dorp Slijkenburg vormt ze de natuurlijke grens tussen Overijssel en Friesland. De bron van de Linde ligt in de buurt van Tronde. De rivier stroomt ten zuiden van de rij dorpen Oldeholtpade - Wolvega - Sonnega - Oldetrijne en ten noorden van de dorpenrij Boijl - Noordwolde -Vinkega - Steggerda - Peperga - Blesdijke - Oldemarkt.

Loop en monding

De Linde loopt van Tronde tot aan Kuinre. De rivier is bevaarbaar vanaf even ten noorden van De Hoeve, waar de Noordwoldervaart of IJkenverlaat in de rivier stroomt, en oostelijker daarvan nog voor kano's. Ter hooge van Steggerda komt de Steggerdavaart in de Linde uit en bij Oldemarkt het Mallegat. Even verderop is de linde onderbroken door de niet meer regulier in gebruik zijnde Driewegsluis, via een nieuw gegraven omleiding en de Linthorst Homansluis komt men verder. Hier takt ook de Jonkers- of Helomavaart naar het noorden af, als doorgaande vaarroute naar Friesland. Ter hoogte van Ossenzijl komt de Ossenzijlersloot uit in de Linde, met vaarroutes richting Steenwijk, Zwartsluis en Blokzijl. De Linde gaat verder naar Kuinre, maar stroomt sinds de aanleg van de Noordoostpolder de tegengestelde richting uit. Te Kuinre is verbinding met het hoger gelegen Nieuwe Kanaal, verderop Tusschen Linde, richting De Tsjonger of De Kuunder. Te Kuinre is vanuit het Nieuwe Kanaal wel een spuisluis naar de lagergelegen vaarten in de noordoostpolder, maar geen vaarverbinding.

De Linde mondde voor de aanleg van de Noordoostpolder bij Kuinre uit in de Zuiderzee. Maar in de Middeleeuwen lag er nog land tussen Kuinre en de Zuiderzee. De Linde liep dan ook verder door over de grens van wat nu het nieuwe land van de Noordoostpolder is. Ten noorden van Baarlo liep de rivier weer naar het oosten het oude land in. De Baarlose weg vormt een oude dijk langs deze oude loop. Ten oosten van Blokzijl vloeide de rivier samen met de Steenwijker Aa. Het Giethoornsche Meer is een gevolg van een oude afgesnoerde meander die door de werking van de westenwind open is gebleven en door de afslag van de oever naar het oosten verplaatst is. Bij dit meer is de oude voormalige loop van de Linde nog te herkennen in watertjes als het Zuiderdiep en Rotwetering. Ten noorden van het gehucht Leeuwte stroomde ze de Zuiderzee in.[1] Door de afslag van de kust is de loop vanaf Kuinre verdwenen.

Natuurgebied

Het riviertje ligt in een dal dat tijdens het Saalien door een gletsjertong is gevormd. Het dal is later met hoogveen begroeid geraakt dat aan het eind van de 18e eeuw in vervening raakte. Tussen 1922 en 1927 is de rivier gekanaliseerd. In de jaren dertig begon de ontginningsmaatschappij De Drie Provinciën delen van het dal van de Linde te ontginnen door middel van de werkverschaffing. In 1933 kwam de Lindepolder gereed. In de jaren dertig werden trilvenen en blauwgraslanden ontdekt met kenmerkende soorten als parnassia, groenknolorchis en veenmosorchis. Daarop streefde It Fryske Gea naar verwerving van natuurgebieden langs de rivier. In 1938 werd het eerste gebied aangekocht. Tot 2007 is er inmiddels 785 hectare verworven, waaronder de gebieden Helomapolder, Driessenpolder, Gorterspolder, Botkereservaat, Onland en Oude Stroomdal. Het reservaat wordt door It Fryske Gea Lendevallei genoemd. Het dal vormt tevens een verbinding tussen het Nationaal Park Weerribben-Wieden en het natuurreservaat Rottige Meente.

Verdedigingswerken

In 1672 werd langs de Linde de Lindelinie aangelegd om bisschop Bernhard van Galen van Münster te keren. Deze liep van de Zwartendijksterschans ten westen van Een naar Slijkenburg. Langs de Linde zijn de restanten de Bekhofschans ten zuiden Oldeberkoop nog te vinden. Ter verdediging van Friesland is tijdens de aanval door Bernhard van Galen in 1672 het Lindedal blank gezet.

Referenties

  1. Gerard Gonggrijp, Vic Langenhof en Wim Schroevers: Ontdek Noordwest Overijssel, Hilversum 1981 ISBN 9063010109. blz. 32

Bronnen

  • Schroor, M.(redactie): De wereld van het Friese landschap, Wolters Noordhoff, 1993, ISBN 9001955193
  • van der Ploeg, D.T.E.: Door It Fryske Gea, It Fryske Gea, 1993

Externe linksMonumenten in de buurt van Dubbele spoorbrug over de Linde in Wolvega

De Gooyer (tot 1991: De Wâlden)

Steenwijkerweg 76
Wolvega (Gemeente Weststellingwerf)
Poldermolen in de Lindevallei.

Veensluisje Voorm. veensluisje

Noordelijke Luidedijk
Wolvega (Gemeente Weststellingwerf)
Voormalig veensluisje in de Noordelijke Luidedijk onder Wolvega. Twee houten hoofden, waartussen een plm 25 m. lange onbeschoeide kolk. De s..

Landhuis in een stijl met invloeden van de Amsterdamse School

Steenwijkerweg 13
Wolvega (Gemeente Weststellingwerf)
Inleiding Het LANDHUIS aan de Steenwijkerweg 13 te Wolvega is in 1930 ontworpen en, volgens mondelinge overlevering, in 1933 gebouwd. Het h..

Protestantse kerk

Hoofdstraat Oost 57
Noordwolde (Gemeente Weststellingwerf)
Ned. Herv. Kerk. Laatgotisch eenbeukig kerkje, in 1842 vergroot met een dwarsbeuk in noordelijke richting. Boven de westgevel dakruiter. In ..

Pieter Stuyvesantkerk, hervormde kerk en toren

Pepergaweg 12
Peperga (Gemeente Weststellingwerf)
Ned.Herv.Kerk en toren. Eenvoudig kerkje uit 1810 bij merkwaardige laatgotische toren bestaande uit vier geledingen waarvan de bovenste een ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Dubbele spoorbrug over de Linde in Wolvega

Foto's (1)