Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kasteel Makken: kasteelterrein in Holthees

Tuin Park Landgoed

Makkenweg 1
5824AK Holthees (gemeente Boxmeer)
Noord Brabant

Bouwjaar: 1650-1700


Beschrijving van Kasteel Makken: kasteelterrein

Inleiding Het KASTEELTERREIN van het voormalige kasteel Makken bestaat uit een in plattegrond rechthoekig terrein van ca. 200 (N-Z) bij 100 (O-W) meter, waarvan de zuidwestelijke hoek flauw is afgesneden door de aanleg van de spoorlijn (voltooid in 1883). Het terrein wordt aan alle zijden begrensd door de oude grachten, die aan de oostelijke zijde in verbinding staan met de oude Vierlingsbeek, thans genaamd Loobeek of Afwateringskanaal. De grenzen van het beschermde terrein bevinden zich op de van het kasteel uit gezien buitenste taluds. De bouwwerken van schuur (XIX) en kasteelboerderij (1955) vallen buiten de bescherming. Beschrijving Het terrein bestaat uit een noordelijk en een zuidelijk deel, van globaal gelijke grootte, optisch gescheiden door het oost-west gerichte bouwvolume van de voorburcht. Beide terreindelen bestaan uit weidegrond, met plaatselijk perceelrandbegroeiing en enkele solitaire bomen, waaronder op het noordelijke deel een tamme kastanje met een stamomvang van ca. 4,5 meter. In zowel het zuidelijke als het noordelijke deel zijn ter plaatse van de resterende bebouwing nog oude grachttracés zichtbaar. Ter plaatse van de oude waterburcht loopt het terrein af naar de thans dichtgegooide grachten (noord en zuid resp. 8,5 en 13 meter breed). Blijkens de chromo-topografische kaart, blad 632, herzien in 1913, was de zuidelijke gracht in 1913 nog open. De beide voormalige grachten omsluiten het terrein (43 x 38 meter, ca. 1,5 meter beneden het maaiveld van de omliggende weilanden), waarbinnen zich de fundamenten van de waterburcht moeten bevinden. De zuidelijke gracht van de burcht loopt herkenbaar in het terrein door tot voorbij de voorburcht. Het voormalige binnenterrein van de voorburcht wordt door een gedeeltelijk tweesteens gemetselde, ca. 1 meter hoge steilrand van het burchtterrein gescheiden. Op het kasteelterrein bevindt zich de resterende helft van de oude voorburcht, alsmede de oostelijk daarvan gelegen schuur (met oudere kern, noordelijke gevel op oude fundamenten) en de in 1955 grotendeels herbouwde kasteelboerderij (met plaatselijk oud muurwerk). Thans is onbekend welke muurresten zich nog in het terrein bevinden. Op sommige plaatsen komen de resten van muren en funderingen aan de oppervlakte, zoals direct ten oosten van het resterende deel van de voorburcht. Waardering Het object heeft cultuurhistorische waarden: het is van belang als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische en bestuurlijke ontwikkeling; ensemblewaarden: het complex heeft een bijzondere betekenis wegens de situering, verbonden met de ontwikkeling van de streek; het heeft een bijzondere betekenis wegens de wijze van verkaveling en inrichting; het heeft belang wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing en de historisch-ruimtelijke relatie met groenvoorzieningen, wegen, wateren en bodemgesteldheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 508648
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Kasteel Makken: kasteelterrein in Holthees

Kasteel Makken: Voorburcht

Makkenweg 1
Holthees (Gemeente Boxmeer)
Inleiding Het kasteelterrein wordt in twee ongeveer gelijke delen verdeeld door de oost-west getraceerde, resterende zuidelijke helft van ..

Kasteel Makken: Kasteelpoort

Makkenweg 1
Holthees (Gemeente Boxmeer)
Inleiding De waarschijnlijk zeventiende-eeuwse KASTEELPOORT, die zich bevond ter plaats van het huidige hekwerk met inrijpoort, is kort na..

Kapel van onze lieve vrouw

Kapelstraat 1
Holthees (Gemeente Boxmeer)
Kapel van Onze Lieve Vrouw, in oorsprong 15e eeuwse bakstenen zaalgebouw met halfzeshoekige sluiting, spitsboogvensters en dakruiter. Herste..

Nederlandse Hervormde Kerk

Spoorstraat 17
Vierlingsbeek (Gemeente Boxmeer)
Inleiding Aan de zuidelijke zijde van de Spoorstraat, in de kom van Vierlingsbeek, staat de HERVORMDE KERK, uit 1843. Het in ambachtelijk-..

Sint Jozefs Kapel. Eenbeukig gebouw met driezijdige sluiting, een gezwenkte façade en open klokkespitsje op het dak

St. Jozeflaan 58
Smakt (Gemeente Venray)
Sint Jozefs Kapel. Eenbeukig gebouw met driezijdige sluiting, een gezwenkte façade en open klokkespitsje op het dak; oostelijk gedeelte 169..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)