Meer dan 63.000 rijksmonumenten


IJskelder gelegen in een bosschage bij de Ommerschans, nu in gebruik als aardappelkelder, bij Veldzicht in Vinkenbuurt

Tuin Park Landgoed

Balkerweg 81
7739PT Vinkenbuurt (gemeente Ommen)
Overijssel

Bouwjaar: ca. 1819 1819 ca. 1819


Beschrijving van IJskelder gelegen in een bosschage bij de Ommerschans, nu in gebruik als aardappelkelder, bij Veldzicht

Inleiding IJSKELDER gelegen in een bosschage bij de Ommerschans, nu in gebruik als aardappelkelder. De kelder maakte deel uit van de voormalige bedelaarskolonie die in 1819 op de Ommerschans gesticht werd en later van het gesticht `Veldzicht', iets ten noorden van de Ommerschans. Omschrijving IJskelder met een ronde plattegrond onder een bakstenen koepelgewelf. De koepel is afgedekt met aarde en vormt een kunstmatige heuvel. De ingangspartij (N) bestaat uit een bakstenen frontmuur met vleugels, daarbinnen een houten deur onder een rondboog. Waardering IJskelder van algemeen cultuur-en architectuurhistorisch belang vanwege: - de oorspronkelijke functie - de typologie - de relatie met de vroegere bedelaarskolonie en het latere gesticht 'Veldzicht' - de gaafheid (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 508606
Laatste wijziging: 2014-10-12 10:13:45.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie

Centrum voor Transculturele Psychiatrie (CTP) Veldzicht is een rijksinrichting in Balkbrug die zich voornamelijk richt op forensisch psychiatrische zorg aan asielzoekers.

Geschiedenis

De oorsprong van Veldzicht is te vinden in de te 1818 opgerichte Maatschappij van Weldadigheid. In 1819 zijn de terreinen van de Ommerschans (aan de weg van Balkbrug naar Ommen) in beheer gegeven bij de Maatschappij, welke daar de Strafkolonie Ommerschans heeft opgericht. In de kolonie werden bedelaars en landlopers geplaatst uit het hele land, maar ook kolonisten uit andere koloniën van de Maatschappij die zich schuldig hebben gemaakt aan bijvoorbeeld diefstal, drankmisbruik, ontucht of brutaliteit.

De in 1845 gebouwde kerk bestaat nog en is het duidelijkste restant van de kolonie. Het "bedelaarsgesticht" werd in 1890 opgeheven.

Jeugdinrichting

In 1894 is het rijksopvoedingsgesticht voor jeugdigen Veldzicht geopend. Dit was gesitueerd in een nieuw gebouw iets meer richting het dorp Balkbrug. De gevel van dit gebouw is nog steeds zichtbaar aan de voorkant van het huidige complex. In 1930 is dit rijksopvoedingsgesticht gesloten.

Tbs-kliniek

In 1933 is Veldzicht weer in gebruik genomen als Rijksasyl voor Psychopaten, een kliniek voor terbeschikkinggestelden. Dit omdat het Rijksasyl in het voormalige Pesthuis te Leiden had te kampen met ruimtegebrek.

De landerijen ten zuiden van het instituut, inclusief de Ommerschans werden lange tijd gebruikt om verplicht op te werken door de bewoners van de verschillende inrichtingen. Werken was een deel van de heropvoeding, rond 1980 is dit buiten gebruik geraakt en werden patiënten niet meer verplicht om te werken.

Voorgenomen sluiting

In het voorjaar van 2013 maakte het Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen bekend dat ze in het kader van bezuinigingen vele justitiële instellingen, waaronder Veldzicht, zouden gaan sluiten. Reden daarvoor was onder andere dat er minder capaciteit nodig was voor tbs-klinieken. Hier was protest tegen van medewerkers, dorpsbewoners, de lokale politiek en de ChristenUnie. Met name Arie Slob heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Eind 2013 werd bepaald dat Veldzicht open zal blijven en zich zal richten op de zorg voor asielzoekers met psychiatrische problematiek.

Huidige situatie

Sinds 1 januari 2016 is FPC Veldzicht omgedoopt tot CTP Veldzicht. Bijna alle mensen met tbs zijn uitgeplaatst en men richt zich op asielzoekers. Sinds 1 januari 2015 verhuurt Veldzicht ook een paviljoen met 22 bedden aan Stichting Transfore, zij hebben op het terrein van Veldzicht een forensisch psychiatrische kliniek.

Externe link

Website van CTP Veldzicht


Monumenten in de buurt van IJskelder gelegen in een bosschage bij de Ommerschans, nu in gebruik als aardappelkelder, bij Veldzicht in Vinkenbuurt

Ammerschans

Balkerweg 84
Vinkenbuurt (Gemeente Ommen)
Ammerschans. Gaaf voorbeeld van een in Drenthe en Overijssel in de eerste helft van de 19e eeuw geliefd type deftig vrijliggend huis, in ged..

Ommerschans

Balkerweg 75
Vinkenbuurt (Gemeente Ommen)
Ommerschans. Gedeelten van de grachten en wallen van een in de jaren 1623-1628 aangelegd gebastionneerd vierkant, dat in 1741 werd verbeterd..

Villa Erica

Veldzichtlaan 1
Balkbrug (Gemeente Hardenberg)
Omschrijving Wit gepleisterde villa met verdieping, opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond met risalerende middenpartij in de voo..

Limiethuisje

Boslaan 92
Balkbrug (Gemeente Hardenberg)
19e eeuws limiethuisje, behorende tot de gebouwen van het in 1894 gestichte Rijksasiel Veldzicht. Eenvoudige verdiepingloos pandje op rechth..

Dubbele woning Veldzicht

Boslaan 33
Balkbrug (Gemeente Hardenberg)
Omschrijving Dubbele woning van twee bouwlagen, opgetrokken in grof gepleisterde baksteen onder met rode Hollandse pannen gedekte samengest..

Kaart & Routeplanner

Route naar IJskelder gelegen in een bosschage bij de Ommerschans, nu in gebruik als aardappelkelder, bij Veldzicht in Vinkenbuurt