Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Directiegebouw (object S), ook bekend als "Commandementsgebouw" en "Het Paleis" in Den Helder

Militair Object

Het Nieuwe Diep 5
1781AC Den Helder
Noord Holland

Bouwjaar: 1824
Architect: I. Valk, Inspecteur der Maritieme Gebouwen


Beschrijving van Directiegebouw (object S), ook bekend als "Commandementsgebouw" en "Het Paleis"

Inleiding Het Directiegebouw, ook bekend als "Commandementsgebouw" en "Het Paleis", dateert uit 1824. Het gebouw is gesitueerd op het noordoostelijke compartiment van het complex Rijkswerf Willemsoord. Het gebouw werd in 1823 ontworpen door I. Valk, Inspecteur der Maritieme Gebouwen, en herbergde naast kantoorruimtes ook de woningen voor de hoofdambtenaren van de directie. Op 7 februari 1824 werd het Directiegebouw aanbesteed voor een bedrag van f.149.000,= aan aannemer D. de Leeuw te Den Helder. Omschrijving Fors gebouw bestaande uit een paviljoen met middenrisaliet en twee zijpaviljoens, onderling door vleugels verbonden. Lijstgevels, driehoekig fronton boven de middenrisaliet. Begane grond met rondboogvensters en -deuren door cordonband gescheiden van de bel-etage en de mazzanine-verdieping daarboven. 1823. Waardering Het Directiegebouw is van belang als historisch functioneel onderdeel van het complex Rijkswerf Willemsoord. Daarnaast is het gebouw van algemeen belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van overheidsarchitectuur uit de eerste helft van de 19de eeuw in neo-classicistische bouwtrant. Tevens heeft het gebouw ensemblewaarde met twee overige aan Het Nieuwe Diep gelegen gebouwen, het Hoofdgebouw van het Koninklijk Instituut voor de Marine en het Lesgebouw voor de Adelborsten. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 508480
Laatste wijziging: 2014-10-12 10:13:45.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Directiegebouw (object S), ook bekend als "Commandementsgebouw" en "Het Paleis" in Den Helder

Marinemuseum (object T): gebouw voor opslag van lichtontvlambare stoffen, ook wel "'t Torentje" genoemd

Hoofdgracht 3
Den Helder
Inleiding Het GEBOUW VOOR OPSLAG VAN LICHT ONTVLAMBARE STOFFEN werd gebouwd omstreeks 1823 en werd, vanwege de klokketoren, ook wel "'t Tor..

Loodsen en kantoor ten behoeve van de havenmeester, plaatselijk bekend als de "Petotjohloods"

Het Nieuwe Diep 37A
Den Helder
Inleiding LOODSEN en KANTOOR ten behoeve van de havenmeester, plaatselijk bekend als de "Petotjohloods", gebouwd omstreeks 1850. De in ecle..

Fort Oostoever

Het Nieuwe Werk 36
Den Helder
FORT OOSTOEVER. Het in 1791-1792 aangelegde Nieuwe Werk, kielplaats en werkplaats voor de Marine, werd al spoedig gebruikt als opstelling vo..

Kantoor, gebouwd als "gebouw voor het loodswezen"

Het Nieuwe Diep 23
Den Helder
Inleiding KANTOOR, gebouwd als "gebouw voor het loodswezen", gesitueerd tegen de waterkering van het Nieuwe Diep. Door deze situering heeft..

Fort Westoever

Westoever 1
Den Helder
FORT WESTOEVER. Na de aanleg van het Groot Noordhollands Kanaal werd in 1825 aan de westzijde daarvan, tegenover het Nieuwe Werk, een aarden..

Kaart & Routeplanner

Route naar Directiegebouw (object S), ook bekend als "Commandementsgebouw" en "Het Paleis" in Den Helder