Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Gebouw 29 (object F): werkplaats/magazijn in Den Helder

Nijverheid Industrie

Willemsoord 29
1781AS Den Helder
Noord Holland

Bouwjaar: 1813-1823 (eerste fase) en 1823 (voltooid)


Beschrijving van Gebouw 29 (object F): werkplaats/magazijn

Inleiding WERKPLAATS/MAGAZIJN gebouwd in de eerste bouwfase van de Rijkswerf Willemsoord (1813-1823) en voltooid in 1823. Het gebouw diende oorspronkelijk als constructie- en tekenkamer, werkplaatsen voor scheepsmakers, ververs, metselaars en huistimmerlieden en berging van hun voorraden, plaatselijk bekend als gebouw 29. Het gebouw is gesitueerd aan de westzijde van het werfterrein en vormt samen met de drie gebouwen met de nrs. 1, 52 en 60, die dezelfde afmetingen en vorm hebben, de vier kerndelen van de westelijke gevelwand van de Rijkswerf. N.B. In de 20ste eeuw kwam het gebouw in gebruik ten behoeve van de directeur van de rijkswerf, scheepsbouw, bedrijfsbureau, industrieel bedrijf en archief. Omschrijving Op rechthoekig grondplan gebouwd pand, bestaande uit één bouwlaag onder een schilddak. De noklijn loopt evenwijdig aan de Weststraat. De afmetingen van het gebouw bedragen circa 125 meter (lang) bij 15 meter (breed). Het muurwerk is opgetrokken in rode baksteen boven een hardstenen plint. De gevels worden afgesloten door een geprofileerde houten gootlijst. In het dak zijn verschillende houten dakkapellen onder ingestoken schilddak aangebracht. Deze hebben houten klauwstukken, een houten draairaam en een zinken bekleding. Twee dakkapellen, in het midden van de west- en oostzijde, hebben een houten tongewelf en rondboogvormig dak. De kapconstructie bestaat uit een eenvoudige gordingenkap met geschoorde spanten en twee hanebalken boven elkaar. De langsgevels (oost en west) worden geleed door vele vensterassen, waarvan de meeste een houten rondboogvenster bevatten. Deze vensters bestaan uit een rechthoekig twaalfruits venster met verbrede middenstijl en een rondboogvormig bovenlicht met radiale roedenverdeling. De vensters hebben hardstenen lekdorpels en worden bekroond door een strek met hardstenen sluitsteen met diamantkop. De oorspronkelijke hoofdingangen van het gebouw zijn herkenbaar aan de rondbogen van hardstenen blokken. De overige oorspronkelijke ingangen zijn herkenbaar aan de dikke draagbalk onder het rondboogvormig bovenlicht. Sommige vensters zijn in de loop der tijd dichtgemetseld of vervangen door een extra ingang. De noordelijke kopgevel is twee vensterassen breed, waarvan er één een deur bevat, de ander een rondboogvenster. De zuidelijke kopgevel bevat één oorspronkelijke vensteras met een rondboogvenster. Waardering Het pand is van algemeen belang als historisch functioneel basisonderdeel van het complex Rijkswerf Willemsoord. Daarnaast is het pand van belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een in de eerste helft van de 19de eeuw gebouwde loods. Door de ligging aan de westrand van het Rijkswerfterrein heeft het pand, samen met de woning voor de officier van politie en de gebouwen met de nrs. 1, 28, 47, 52 en 60, beeldbepalende waarde voor het aanzien van de werf vanaf de westzijde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 508475
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Gebouw 29 (object F): werkplaats/magazijn in Den Helder

Gebouw 28 (object I), onder andere gebruikt als apotheek

Willemsoord 28
Den Helder
Inleiding Vermoedelijk uit omstreeks 1839 daterend PAND, plaatselijk bekend als gebouw 28, onder andere gebruikt als apotheek. Omstreeks 18..

Pijlers (object O)

Willemsoord
Den Helder
Inleiding TOEGANGSPARTIJ, bestaande uit twee pijlers, daterend uit omstreeks 1863. De twee toegangspijlers staan op de westoever van het Af..

Gebouw 47 (object J): stoommachinegebouw

Willemsoord 47
Den Helder
Inleiding STOOMMACHINEGEBOUW, gebouwd in de eerste bouwfase tussen 1813 en 1823, plaatselijk bekend als gebouw 47, ook wel genaamd "het gra..

Hervormde Kerk

Nieuwe Kerkplein 2
Den Helder
Hervormde Kerk. Zaalgebouw met zadeldak tussen ingezwenkte topgevels; dakruiter. Rondboogvensters; ingangsomlijsting in de smalle zijde. 183..

Pastorie

Weststraat 59
Den Helder
Inleiding PASTORIE uit omstreeks 1875, behorende bij de Hervormde Kerk uit 1839 die reeds rijksbescherming geniet onder monumentnr. 21390 (..

Kaart & Routeplanner

Route naar Gebouw 29 (object F): werkplaats/magazijn in Den Helder

Foto's (2)