Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Gebouw 63 (object L): ketelmakerij in Den Helder

Nijverheid Industrie

Willemsoord 63
1781AS Den Helder
Noord Holland

Bouwjaar: tussen 1918 en 1920


Beschrijving van Gebouw 63 (object L): ketelmakerij

Inleiding KETELMAKERIJ gebouwd tussen 1918 en 1920, gesitueerd aan het zuidelijke deel van het Afsluitingskanaal. De ketelmakerij, plaatselijk bekend als gebouw 63, is gelegen op het zuidwestelijke deel van het complex Rijkswerf Willemsoord tussen de vml. mastenloods (gebouw 66) en de zuidwesthoek. Volgens het bestek uit 1918 bedroegen de afmetingen van het gebouw buitenwerks 57 bij 35 meter. Omschrijving Op rechthoekig grondplan gebouwde ketelmakerij, bestaande uit een driebeukig basilicavormig bouwvolume. Het middenschip wordt gedekt door een zadeldak, de twee zijbeuken door een lessenaarsdak, in oorsprong alle bedekt met dakleer. De diepte van het gebouw is elf travee├źn. De noklijn staat loodrecht op de Zuidstraat. Het middenschip heeft elf lichtkappen, dwars op de noklijn van het dak. Het middenschip is breder en hoger dan de zijbeuken, zodat extra daglicht kan binnentreden door de vensters in de zijwanden van het schip. Deze in oorsprong ijzeren vensters zijn rechthoekig en hebben witglazen ruiten in een meerruits roedenverdeling. De draagconstructie bestaat uit een samenstel van ijzeren I-profielstijlen en -liggers. De kolomvoeten zijn ingebed in een betonfundatie. De gemetselde pilasters van de zijbeuken hebben consoles van gewapend beton. De stijlen en pilasters dragen de bimscementen dakplaten. De kraanbalken van de travellers rusten op hardstenen draagstenen. De muren van de gevels bestaan uit metselwerk, waarin stalen ramen zijn aangebracht ter versteviging. De zuidelijke kopgevel is opgetrokken in rode baksteen boven een uitgemetselde plint. Deze gevel heeft een breedte van zeven vensterassen, waarbij het middenschip een breedte van drie assen heeft en de zijbeuken ieder twee. De middenas van het schip bevat een grote rechthoekige poort met twee achterelkaar gehangen houten schuifdeuren, met ijzeren beslag ter versteviging. De deuren hangen aan stalen balken. Boven deze poort is een groot vierkant venster met meerruits roedenverdeling aangebracht. Aan weerszijden van de middenas bevindt zich een vensteras met een rechthoekig staand houten venster met een meerruits roedenverdeling. De zijbeuken zijn elk twee vensterassen breed en bevatten op elke as een rechthoekig staand houten venster met meerruits roedenverdeling. Alle vensters hebben bakstenen lekdorpels. De vensters zijn aan de binnenzijde met stalen roeden verstevigd. De aanzet van de daken is in de kopgevels (noord- en zuid) aangegeven met gecementeerde horizontale banden. De zijgevels (oost en west) hadden in oorsprong elf rechthoekige staande vensters met meerruits roedenverdeling. De noordelijke kopgevel is qua indeling en detaillering gelijk aan de zuidelijke kopgevel. De houten schuifdeuren zijn vervangen door metalen schuifdeuren. Waardering Het pand is van algemeen belang als historisch functioneel onderdeel van het complex Rijkswerf Willemsoord. Daarnaast is het pand van belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een in de eerste helft van de 20ste eeuw gebouwde ketelmakerij. Door de ligging aan de zuidrand van het Rijkswerfterrein heeft het pand beeldbepalende waarde voor het aanzien van de werf vanaf de zuid- en zuidwestzijde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 508468
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Gebouw 63 (object L): ketelmakerij in Den Helder

Gebouw 66 (object M): mastenloods/mastenmakerij met scheepshelling

Willemsoord 66
Den Helder
Inleiding MASTENLOODS/MASTENMAKERIJ gebouwd omstreeks 1826, plaatselijk bekend als gebouw 66. Het pand is gesitueerd aan de zuidzijde van h..

Nieuwe Dok (object B)

Willemsoord
Den Helder
Inleiding Stenen DROOGDOK, genaamd dok II of nieuwe droogdok, uit de periode 1857-1866. Het dok is gesitueerd op het zuidwestelijke compart..

Gebouw 60 (object H): werkplaats/loods

Willemsoord 60A
Den Helder
Inleiding De WERKPLAATS/LOODS, plaatselijk bekend als gebouw 60, bestaat uit een langgerekt rechthoekig bouwvolume uit de eerste bouwfase (..

Gebouw 52 (object G): werkplaats / smederij

Willemsoord 52
Den Helder
Inleiding WERKPLAATS/SMEDERIJ, gebouwd in de eerste bouwfase van de Rijkswerf Willemsoord (1813-1823) en voltooid in 1823. Het gebouw diend..

Gebouw 51 (object N): scheepmakerswerplaats met scheepshelling

Willemsoord 51
Den Helder
Inleiding De SCHEEPSMAKERSWERKPLAATS, plaatselijk bekend als gebouw 51, met SCHEEPSHELLING is gesitueerd op het zuidwestelijke compartiment..

Kaart & Routeplanner

Route naar Gebouw 63 (object L): ketelmakerij in Den Helder

Foto's (2)