Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Gebouw 66 (object M): mastenloods/mastenmakerij met scheepshelling in Den Helder

Gebouw

Willemsoord 66
1781AS Den Helder
Noord Holland

Bouwjaar: 1826


Beschrijving van Gebouw 66 (object M): mastenloods/mastenmakerij met scheepshelling

Inleiding MASTENLOODS/MASTENMAKERIJ gebouwd omstreeks 1826, plaatselijk bekend als gebouw 66. Het pand is gesitueerd aan de zuidzijde van het complex Rijkswerf Willemsoord, tussen het dokkanaal Boerenverdriet en de ketelmakerij. Tussen omstreeks 1866 en 1878 werd ten oosten van de mastenloods een lange SCHEEPSHELLING, ook genaamd de 'sluisdeurenhelling' aangelegd, die ook onder de bescherming valt. De meest oostelijk gelegen beuk is aan de zuidzijde vermoedelijk omstreeks 1911 enigszins ingekort. In 1931 werd een deel van de loods ingericht tot ijzermagazijn. Omschrijving Op vrijwel vierkant grondplan gebouwde loods van één bouwlaag hoog, bestaande uit vier noord-zuidgerichte beuken onder vier schilddaken met noklijnen loodrecht op de Zuidstraat. De meest oostelijke beuk is ingekort en heeft een zuidelijke kopgevel met zadeldak. De daken zijn aan de noordzijde gekoppeld door een schilddak over de hele (oost-west) breedte van het gebouw. De houten draagconstructie bestaat uit geschoorde standvinken die per beuk een gordingenkap dragen. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen boven een hardstenen plint en worden voorts horizontaal geleed door een hardstenen cordonband en worden afgesloten door een geprofileerde houten gootlijst. De gevels worden geleed door vele rondboogvormige vensterassen die ofwel een venster, ofwel een deur, ofwel een boven de cordonband geplaatst bovenlicht bevatten. De sluitstenen van de rondbogen zijn van hardsteen. De vensters bestaan uit een houten rechthoekig twaalfruitsvenster en een rondboogvormig bovenlicht met radiale roedenverdeling. De deuren bevatten in oorsprong een rechthoekige dubbele paneeldeur met glas en een rondboogvormig bovenlicht met radiale roedenverdeling. De deuren zijn deels met ijzerbeslag verstevigd. De hooggeplaatste bovenlichten hebben een radiale roedenverdeling. De noordgevel heeft elf vensterassen, waarvan er zes een deur bevatten, één een venster en vier een hooggeplaatst bovenlicht. De oostgevel heeft zeven vensterassen, waarvan er één een venster bevat en zes een hooggeplaatst bovenlicht. De zuidgevel heeft geheel oostelijk een terugspringende kopgevel met zadeldak. De eerste bouwlaag bevat drie oorspronkelijke rondboogvormige ingangen met een dubbele paneeldeur en bovenlicht. In de jongere topgevel is een rechthoekig houten venster met meerruitsroedenverdeling aangebracht. De zuidgevel heeft voorts een breedte van zes (drie maal twee) vensterassen met zes toegangen. Van west naar oost bevatten deze: een rechthoekige houten toegang, een rondboogvormige toegang, twee korfboogvormige toegangen en twee rechthoekige toegangen. De westgevel heeft acht oorspronkelijke vensterassen, waarvan er één een deur bevat, zes een hooggeplaatst bovenlicht en één een rondboogvenster. Het interieur bevat een oorspronkelijke kantoorruimte in de noordoostelijke hoek van de loods, bestaande uit een door houten stijl- en regelwerk afgeschermde ruimte met een afgeschuinde hoek in het zuidwesten. Het stijl- en regelwerk is opgevuld met een houten borstwering met daarboven witglazen ruiten in een meerruits roedenverdeling. De scheepshelling ('sluisdeurenhelling') ten oosten van de mastenloods bestaat uit een bakstenen helling met twee noord-zuidgerichte houten glijers (hellingbalken). De kaden zijn tegenwoordig (1995) van beton. Waardering Het pand en de scheepshelling zijn van algemeen belang als historisch functionele onderdelen van het complex Rijkswerf Willemsoord. Daarnaast is het pand van belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als merendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een in de 19de eeuw gebouwde mastenloods met mastenmakerij. Door de ligging aan de zuidrand van het Rijkswerfterrein heeft het pand beeldbepalende waarde voor het aanzien van de werf vanaf de zuidzijde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 508464
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Gebouw 66 (object M): mastenloods/mastenmakerij met scheepshelling in Den Helder

Gebouw 63 (object L): ketelmakerij

Willemsoord 63
Den Helder
Inleiding KETELMAKERIJ gebouwd tussen 1918 en 1920, gesitueerd aan het zuidelijke deel van het Afsluitingskanaal. De ketelmakerij, plaatsel..

Nieuwe Dok (object B)

Willemsoord
Den Helder
Inleiding Stenen DROOGDOK, genaamd dok II of nieuwe droogdok, uit de periode 1857-1866. Het dok is gesitueerd op het zuidwestelijke compart..

Gebouw 60 (object H): werkplaats/loods

Willemsoord 60A
Den Helder
Inleiding De WERKPLAATS/LOODS, plaatselijk bekend als gebouw 60, bestaat uit een langgerekt rechthoekig bouwvolume uit de eerste bouwfase (..

weg en waterwerk

-
Den Helder
Inleiding De historische ontwikkeling van de TERREINAANLEG/TERREININRICHTING van Rijkswerf Willemsoord wordt beschreven in de bijbehorende ..

Gebouw 51 (object N): scheepmakerswerplaats met scheepshelling

Willemsoord 51
Den Helder
Inleiding De SCHEEPSMAKERSWERKPLAATS, plaatselijk bekend als gebouw 51, met SCHEEPSHELLING is gesitueerd op het zuidwestelijke compartiment..

Kaart & Routeplanner

Route naar Gebouw 66 (object M): mastenloods/mastenmakerij met scheepshelling in Den Helder

Foto's (3)