Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Ziekenboeg/Atlantikwall: opslagruimte en garage in Den Helder

Militair Object

Nieuweweg 23
1784PH Den Helder
Noord Holland

Bouwjaar: 1942


Beschrijving van Ziekenboeg/Atlantikwall: opslagruimte en garage

Inleiding Pand, waarschijnlijk in oorsprong in gebruik als OPSLAGRUIMTE en GARAGE, gelegen ten oosten van het voormalige stafgebouw en de voormalige ziekenboeg, onderdeel uitmakend van het complex 'voormalige Duitse ziekenboeg" te Den Helder. De inrijpoorten van de garage liggen op de as van de ingang van het terrein. Omschrijving Op rechthoekig grondplan gebouwd pand, bestaande uit één bouwlaag onder een verzonken zadeldak, in oorsprong gedekt met Hollandse pannen. Aan de zuidelijke kopgevel bevindt zich een kleine rechthoekige aanbouw van één bouwlaag onder zadeldak. De noklijnen van pand en aanbouw lopen evenwijdig met de Nieuweweg. De constructie bestaat uit wanden, muren en plafonds van gewapend beton. De buitenmuren zijn bekleed met baksteen. Tenzij anders vermeld bevatten de vensterassen een betonnen kruisvenster met stalen luiken. De vensters hebben terugliggende houten ramen met roedenverdeling. De voorgevel (W) heeft een breedte van zes vensterassen. Links bevindt zich een terugliggend geveldeel ter breedte van vier vensterassen met veranda. Dit geveldeel bevat drie kruisvensters en (rechts) één getoogde deuropening met gecementeerde architraaf. De deur is rechthoekig en heeft een getoogd bovenlicht. De veranda bestaat uit stalen I-profielstijlen die de zoldervloer en daklijst ondersteunen. In het rechter geveldeel bevonden zich in oorsprong twee getoogde garagepoorten met dubbele stalen deuren. Alleen de rechter garagedeur is nog intact. Geheel rechts is de aanbouw te zien, die één kruisvenster bevat. De kopgevels (N en Z) hebben een tuitgevel met schouderstukken. De linkerzijgevel (N) heeft in de centrale as een terugliggende getoogde houten deur met gecementeerde architraaf. In de kap is een klein rechthoekig venster aangebracht. De rechterzijgevel (Z) bestaat uit de kopgevel van de aanbouw en een deel van het muurwerk van het hoofdvolume. De aanbouw bevat een terugliggende getoogde stalen deur en een klein zoldervenster. Het muurwerk van het hoofdvolume is blind en bevat een risalerende schoorsteen. De achtergevel (O) bevatte in oorsprong vijf kruisvensters. Het tweede venster van links is niet meer origineel. Waardering De voormalige opslagruimte met garage is van algemeen belang als historisch functioneel onderdeel van het complex "voormalig Duits ziekenboegcomplex" te Den Helder. Daarnaast heeft het object ensemblewaarde met het voormalige stafgebouw en de voormalige ziekenboeg, die in dezelfde bouwtrant zijn opgetrokken. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 508459
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Ziekenboeg/Atlantikwall: opslagruimte en garage in Den Helder

Ziekenboeg/Atlantikwall: stafgebouw

Nieuweweg 23
Den Helder
Inleiding Voormalig STAFGEBOUW van het ziekenboegcomplex, gebouwd in een Delftse School-achtige bouwtrant. N.B. De voorzetramen in de vens..

Ziekenboeg/Atlantikwall: ziekenboeg

Nieuweweg 23
Den Helder
Inleiding Ten noordoosten van het stafgebouw gelegen voormalige ZIEKENBOEG, onderdeel uitmakend van het complex "voormalige Duitse ziekenbo..

Fort Dirks Admiraal

Nieuweweg 3
Den Helder
FORT DIRKS ADMIRAAL. In 1811-1813 aangelegd gebastionneerd fort met 2 ravelijnen en een enveloppe, geheten naar een uitwateringssluisje. Het..

Fort Erfprins

Kazerne aan de fortweg
Den Helder
FORT ERFPRINS. Een in 1811-1813 acht de kustbatterij Kaaphoofd aangelegd, groot 5-hoekig gebastionneerd fort met 3 ravelijnen en enveloppe. ..

Fort Westoever

Westoever 1
Den Helder
FORT WESTOEVER. Na de aanleg van het Groot Noordhollands Kanaal werd in 1825 aan de westzijde daarvan, tegenover het Nieuwe Werk, een aarden..

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)