Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Vrijstaande (houten) villa, montagewoning in Heemstede

Woonhuis

Bronsteeweg 1
2101AA Heemstede
Noord Holland

Bouwjaar: 1921


Beschrijving van Vrijstaande (houten) villa, montagewoning

Inleiding VILLA, gelegen op de hoek van de Bronsteeweg en de Koediefslaan. De geheel vrijstaande villa ligt terug ten opzicht van de rooilijn. Dit laatste geldt in grotere mate voor de zijde van de Koediefslaan waar zich ook de toegang tot een in 1967 toegevoegde, vrijstaande houten, garage bevindt. Dichter aan de weg ligt de villa aan de zijde van de Bronsteeweg, alwaar zich ook de hoofdingang bevindt. De overwegend in hout uitgevoerde villa werd in 1921 als montagewoning (bouwpakket) geleverd door de firma Gerards en Co, toendertijd gevestigd aan de Nieuwe Herengracht 149 te Amsterdam. Het betreft hier een uit Canada afkomstig bouwpakket waarvan de bouw was voltooid op 25 november 1921. N.B. De in 1967 toegevoegde garage aan de westzijde van de villa valt buiten de bescherming. Omschrijving Op rechthoekig grondplan gebouwde villa waarvan de lange zijde (Z) evenwijdig loopt aan de Koediefslaan en de korte zijde (O) evenwijdig aan de Bronsteeweg. De villa bestaat uit kelder, parterre en kapverdieping. De constructie van de villa bestaat uit een houtskelet, dat aan de buitenzijde is afgetimmerd met horizontale delen die vervolgens weer zijn bekleed met houten leien, zogenaamde shingles. Tussen de horizontale delen en de shingles bevindt zich een laag asfaltpapier. De binnenzijden van de wanden zijn gepleisterd, een brandwerende voorziening uit de bouwtijd. De houten constructie rust op een in rode baksteen uitgevoerde sokkel waarin zich ook de kelder bevindt. De licht overstekende kap is samengesteld uit schilddaken met diverse kapvoet- en nokhoogten en heeft leien in Maasdekking. Nabij de kapvoet is de kaphelling steeds licht naar buiten geknikt (aangekapt). In de kap zijn aan alle vier de zijden centrale dakkapellen aangebracht waarvan de uit de kap komende zijwanden eveneens zijn afgewerkt met shingles. De noklijnen van de kappen van de vier kapellen vormen derhalve een denkbeeldig kruis dat op een lager niveau ligt dan de noklijn van de hoofdkap die evenwijdig loopt aan de Koediefslaan en haaks staat op de Bronsteeweg. De oostzijde, gelegen aan de Bronsteeweg, bevat de hoofdingang, die in oorsprong deel uitmaakte van een veranda, maar zich thans door de met glas dichtgemaakte veranda in een portiek bevindt. De oorspronkelijke achterwand van de veranda bevat behalve de houten paneeldeur van de hoofdingang nog een dubbel venster met meerruits roedenverdeling. De dakkapel van de verdieping heeft een driedelig houten venster met verticale drieruits roedenverdeling in de bovenlichten. De zuidzijde, gelegen aan de Koediefslaan, bevat boven de gemetselde sokkel drie houten tweeruits keldervensters: één in het midden en één aan weerszijden daarvan. Boven het middelste keldervenster bevindt zich een rechthoekige erker met een driedelig venster, waarvan de bovenlichten een meerruits roedenverdeling hebben. Aan weerszijden van de erker bevindt zich boven de flankerende kelderramen een horizontaal gedeeld venster. De dakkapel is aan deze zijde breder dan de drie kapellen aan de overige zijden van de kap. Deze kapel heeft namelijk met shingles beklede wandvlakken aan weerszijden van het driedelige venster dat, net als de vensters in de overige kapellen, in de bovenlichten van de ramen is voorzien van een meerruits roedenverdeling. De westzijde bevat een drieruitsvenster en een tweeruitsvenster ten behoeve van respectievelijk eetkamer en keuken. De vensters zijn in de bovenlichten voorzien van een verticale drieruits roedenverdeling. De dakkapel is gelijk aan die aan de oostzijde en dus voorzien van een driedelig houten venster met verticale drieruits roedenverdeling in de bovenlichten. De noordzijde is eveneens merendeels gesloten. De vensters in deze zijde, onder meer van kelder, keuken en toilet zijn onregelmatig geplaatst en in de grotere exemplaren voorzien van een horizontale roede. In deze zijde bevindt zich een paneeldeur die toegang verschaft tot de keuken. De dakkapel heeft aan deze zijde twee niet gekoppelde vensters van gelijke grootte die qua formaat en roedenverdeling identiek zijn aan de vensters in de overige dakkapellen. Waardering De houten villa is van algemeen belang vanuit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als grotendeels gaaf bewaard gebleven en een in Nederland weinig voorkomend voorbeeld van een uit Canada afkomstige montagewoning waarbij voor de afwerking van de gevels gebruik is gemaakt van houten leien, zogenaamde "shingles". (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 508450
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Vrijstaande (houten) villa, montagewoning in Heemstede

De Dorstige Kuil

Koediefslaan 69
Heemstede
"de dorstige kuil". Vanouds een herberg uit de 18e eeuw, witgepleisterd huis met rechte kroonlijst.

IJskelder

Koediefslaan 97
Heemstede
Gemetselde koepelvormige ijskelder met getoogde ingang.

Lage gecementeerde woning met schuiframen en roedeverdeling vensters

Koediefslaan 97
Heemstede
Lage gecementeerde WONING met schuiframen en roedenverdeling vensters, topgevel, 18e eeuw. Lage gecementeerde woning met schuiframen en roed..

Kennemeroord. Hek hardsteen pijlers en gesmeed hek

Herenweg 138
Heemstede
Kennemeroord. Hek hardsteen pijlers en gesmeed hek.

Pand met lijstgevel met kleine roeden vensters

Koediefslaan 121
Heemstede
Pand met lijstgevel met kleine roeden vensters 18e eeuw.

Kaart & Routeplanner

Route naar Vrijstaande (houten) villa, montagewoning in Heemstede

Foto's (1)