Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Stolpboerderij "Nooit Gedacht" in Schellinkhout

Boerderij

Dorpsweg 75
1697KD Schellinkhout (gemeente Drechterland)
Noord Holland

Bouwjaar: 1890


Beschrijving van Stolpboerderij "Nooit Gedacht"

Inleiding In 1890 gebouwde STOLPBOERDERIJ van het afgeleide Noordhollandse type. De boerderij, genaamd "Nooit Gedacht", ligt aan de oostzijde van de Dorpsweg en is door middel van een wegsloot van de weg gescheiden. Aan de achterzijde zijn tegen de boerderij nieuwe schuren aangebouwd. Aan de voorzijde van de stolpboerderij bevindt zich een siertuin welke deels met een ijzeren sierhekwerk is omzoomd. N.B. De nieuw aangebouwde schuren aan de achterzijde van de boerderij vallen buiten de bescherming. Omschrijving Op rechthoekig grondplan gebouwde stolpboerderij welke wordt gedekt door een schilddak (stolpdak) met noklijn haaks op de weg. Het dak is deels gedekt met riet. In het noordelijk, westelijk en zuidelijk dakschild bevindt zich een pannen klokvormige spiegel. In het westelijk en zuidelijk dakschild is deze, evenals de onderste regels van het dakschild, bedekt met zwarte kruispannen. In het noordelijk dakschild is de spiegel bedekt met zwarte Hollandse pannen. In het westelijk dakschild bevindt zich de oorspronkelijke rondgemetselde schoorsteen, welke is opgetrokken uit rode en gele baksteen. De inwendige houten draagconstructie van de boerderij bestaat uit een enkel vierkant met overstekken aan de west- en oostzijde. Aan de westzijde van het vierkant bevinden zich over de volle breedte van de boerderij de woonvertrekken. Aan de noordzijde van het vierkant ligt de koestal en aan de oostzijde de korte regel, welke in oorsprong eveneens als koestal in gebruik was. Ten zuiden van het vierkant bevindt zich de dars. Koestal en dars lopen in de plattegrond parallel aan elkaar en staan beide haaks op de woonvertrekken (afgeleid Noordhollands type). De boerderij is, met uitzondering van de voorgevel, opgetrokken in rode baksteen op een gecementeerde plint. De voorgevel (W), waarachter de woonvertrekken zich bevinden, is de pronkgevel en is opgetrokken in roze kalkzandsteen op een gecementeerde plint. Deze voorgevel is symmetrisch van opzet met een van hoeklisenen voorziene middenpartij, waarin de voordeur met daarboven een dakkapel. De boven de dakrand geplaatste bakstenen dakkapel is gedekt door een overstekend ingestoken zadeldak bekleed met zwarte kruispannen. De dakkapel omvat dubbel openslaande houten deuren met gegraveerd glaswerk en is rijk versierd met een opengewerkte sierlijst van zink en een makelaar in top. In het muurwerk van de dakkapel zijn, evenals op de hoeken van de voorgevel, twee ijzeren siermuurankers aangebracht. De houten voordeur op de begane grond is rijk gedecoreerd met onder meer een gietijzeren sierrooster en getoogd bovenlicht met gegraveerd glas. Ter weerszijden van de voordeur bevinden zich elk drie houten getoogde schuifvensters met glas-in-lood bovenlichten. De strekken van rode en gele baksteen boven de vensters en deur waren oorspronkelijk alle versierd met een leeuwekop van pleisterwerk in het midden. Over de gehele breedte van de voorgevel loopt een opengewerkte zinken sierlijst. Achter de zuidelijke zijgevel bevindt zich aan de westzijde nog het woongedeelte van de boerderij. Ter hoogte van dit woongedeelte bevinden zich in de zuidgevel drie houten vensters met scharnierende bovenlichten en een keukendeur. Achter het oostelijk gedeelte van de zuidgevel ligt de dars. Hier bevinden zich drie ijzeren koestalramen en een twaalftal ijzeren muurankers. Aan de westzijde van de zuidgevel, op de hoek met de voorgevel, bevindt zich een marmeren gedenksteen. Op deze steen staat vermeld: "DE EERSTE STEENEN ZIJN GELEGD DOOR: Me HAM Jbd, Ge HAM Jbd, Cs HAM Jbz, Te HAM Jbd, Ks HAM Jbz, Ca HAM Jbd, 2 JUNI 1890". De oorspronkelijke achtergevel van de boerderij (O) is deels opengebroken ten behoeve van de aanbouw van de nieuwe schuren alhier. Aan de zuidoostzijde bevindt zich echter nog de darsdeur; een dubbele openslaande houten deur met bovenlangs een smal bovenlicht voor verlichting van de dars. Aan de noordoostzijde van de achtergevel bevindt zich een enkel venster. Achter de noordelijke zijgevel bevindt zich de koestalruimte. In deze gevelwand zijn hiertoe een zestal ijzeren koestalramen aangebracht. Op de noordwesthoek van de noordgevel, alwaar zich een woonvertrek bevindt, is een houten schuifvenster geplaatst. De noordgevel bezit verscheidene ijzeren muurankers. Waardering De stolpboerderij Nooit Gedacht is van algemeen belang uit cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt als zijnde een karakteristieke, uit 1890 daterend en grotendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van traditionele landelijke bouwkunst welke specifiek is voor Noord-Holland. Tevens heeft het object een ensemblewaarde met het omliggende land en de omliggende bebouwing in het als structuur fraai bewaard gebleven dorp Schellinkhout. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 508440
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Stolpboerderij "Nooit Gedacht" in Schellinkhout

Stolpboerderij van het afgeleide Westfriese type

Dorpsweg 98
Schellinkhout (Gemeente Drechterland)
Inleiding Vermoedelijk uit het vierde kwart van de 19de eeuw daterende STOLPBOERDERIJ, van het afgeleide Westfriese type. De boerderij ligt..

Vrijstaand houten woonhuis

Dorpsweg 106
Schellinkhout (Gemeente Drechterland)
Inleiding Rond 1850 gebouwd vrijstaand houten WOONHUIS. Het pand ligt, schuin op de weg geplaatst, aan de westzijde van de Dorpsweg, op de ..

De Steenenkamer. Huisje onder dwars zadeldak tussen houten topgevels; gepleisterde plint. In de voorgevel een negenruitsschuifvenster met aan weerszij ..

Dorpsweg 61
Schellinkhout (Gemeente Drechterland)
De Stenenkamer. Huisje onder dwars zadeldak tussen houten topgevels; gepleisterde plint. In de voorgevel een negenruitsschuifvenster met aan..

Martinuskerk

Dorpsweg 116
Schellinkhout (Gemeente Drechterland)
Herv. Kerk. Dorpskerk, die tesamen met het raadhuis op een aantrekkelijke wijze is gelegen aan de voet van de IJsselmeerdijk. Eenbeukige kru..

Raadhuis

Dorpsweg 118
Schellinkhout (Gemeente Drechterland)
Raadhuis. Rechthoekig gebouwtje, bestaande uit een begane grond, die eertijds als waag heeft dienst gedaan, een langs een trap met bordes be..

Kaart & Routeplanner

Route naar Stolpboerderij "Nooit Gedacht" in Schellinkhout

Foto's (1)