Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Stolpboerderij van het afgeleide Noordhollandse type in Venhuizen

Boerderij

Westeinde 13
1606CZ Venhuizen (gemeente Drechterland)
Noord Holland

Bouwjaar: 1905 1829 (fundering vorige boerderij)


Beschrijving van Stolpboerderij van het afgeleide Noordhollandse type

Inleiding In 1905 gebouwde STOLPBOERDERIJ van het afgeleide Noordhollandse type. De boerderij, die aan de zuidwestzijde een staartstuk bezit, ligt aan de zuidzijde van het Westeinde en is gebouwd op de fundering van een oudere boerderij uit 1829, welke is verbrand. Van deze voorganger resteert een gevelsteen. Aan de voorzijde van de boerderij bevindt zich een siertuin, welke is omzoomd met een ijzeren sierhekwerk. Omschrijving Op rechthoekig grondplan gebouwde stolpboerderij welke wordt gedekt door een schilddak (stolpdak) met noklijn haaks op de weg. Het dak is gedekt met riet. In het noordelijk en zuidelijk dakschild bevindt zich een klokvormige pannen spiegel. De spiegel in het noordelijk dakschild is, evenals de onderste regels in het westelijk en oostelijk dakschild, bedekt met geglazuurde zwarte Friese golfpannen. De spiegel in het zuidelijk dakschild is bedekt met rode Hollandse pannen. Het aan de zuidwestzijde gelegen staartstuk van de boerderij wordt gedekt door een schilddak welke grotendeels is bekleed met rode Hollandse pannen. Aan de westzijde is het staartstuk bekleed met geglazuurde zwarte Friese golfpannen. In het noordelijk dakschild bevindt zich een, niet oorspronkelijke, schoorsteen. De inwendige houten draagconstructie van de boerderij bestaat uit een dubbel vierkant. Aan de noordzijde van het vierkant bevinden zich over de volle breedte van de boerderij de oorspronkelijke woonvertrekken. Aan de westzijde van het vierkant ligt de oorspronkelijke koestal welke doorloopt in het staartstuk en ten oosten van het vierkant bevindt zich de dars. De oorspronkelijke koestal en dars lopen in de plattegrond parallel aan elkaar en staan beide haaks op de woonvertrekken (afgeleid Noordhollands type). De boerderij is opgetrokken in roze baksteen op een plint van donkerrode baksteen. De voorgevel (N), waarachter de oorspronkelijke woonvertrekken zich bevinden, is de pronkgevel en is versierd met detailleringen (onder meer horizontale banden) van witte kalkzandsteen. De voorgevel is symmetrisch van opzet met een enigszins risalerende middenpartij en hoeklisenen. De risalerende middenpartij is door de, langs de voorgevel lopende, houten kroonlijst met houten consoles heen opgetrokken tot een dakkapel onder overstekend ingestoken zadeldak bekleed met geglazuurde zwarte Friese golfpan. De dakkapel, welke een dubbel openslaand houten venster bevat, is aan de zijkanten bekleed met hout. Bovenlangs de dakrand is de dakkapel versierd met een rijk gesneden sierlijst en een rijk gesneden topgevelvulling met makelaars. Op de begane grond bevindt zich in de risalerende middenpartij een driedelig houten venster met glas-in-lood bovenlichten. Boven dit venster is in de gevel een stenen sierplaat ingemetseld. Links en rechts van de risalerende middenpartij bevinden zich elk twee houten schuifvensters met glas-in-lood bovenlichten. In de strekken boven alle vensters zijn de hoek- en sluitstenen van kunststeen. In de rechter hoekrisaliet (west) van de voorgevel bevindt zich een natuurstenen gedenksteen met de datum "15 maart 1905" (eerste steenlegging boerderij). De westelijke zijgevel, welke doorloopt in het staartstuk, is over het gedeelte waarachter zich de oorspronkelijke woonvertrekken bevinden, identiek gedecoreerd als de voorgevel. In dit deel bevinden zich een houten schuifvenster met glas-in-lood bovenlicht en een voordeur. Achter de rest van de westelijke zijwand bevond zich in oorsprong de koestal. In deze gevelwand zijn zeven ijzeren koestalvensters en een groot, niet oorspronkelijk, driedelig houten venster geplaatst. Over de gehele westgevel bevinden zich, op regelmatige afstand van elkaar, gietijzeren (sier)muurankers. De achtergevel (Z) bezit aan de zuidoostzijde de enigszins teruggelegen darsdeur, bestaande uit een dubbele openslaande houten deur met een horizontaal geplaatst bovenlicht ter verlichting van de dars. In het muurwerk links van de dars bevinden zich een tweetal houten vensters (deels niet meer oorspronkelijk) en een deur. Hier bevindt zich ook de gedenksteen van de voormalige boerderij met daarop het jaartal 1829. In het staartstuk dat aan de zuidwestzijde tegen de achtergevel is aangebouwd zijn nieuwe vensters en een nieuwe deur geplaatst. De oostelijke zijgevel bezit aan de zuidzijde drie ijzeren ronde stalramen en een houten deur. Aan de noordzijde van de zijgevel bevindt zich, ter hoogte van de oorspronkelijke woonvertrekken, een houten schuifvenster met glas-in-lood bovenlicht. Ook in deze zijgevel zijn op regelmatige afstand van elkaar gietijzeren (sier)muurankers geplaatst. Waardering De stolpboerderij met bijbehorend hekwerk is van algemeen belang uit cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt als zijnde een karakteristiek, uit 1905 daterend en grotendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van traditionele landelijke bouwkunst welke specifiek is voor Noord-Holland. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 508438
Laatste wijziging: 2014-10-11 14:32:19.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Stolpboerderij van het afgeleide Noordhollandse type in Venhuizen

Lage houten stolphoeve. Twee houten wanden op plint van gele baksteen en negenruitsschuifvensters

Hemmerbuurt 7
Hem (Gemeente Drechterland)
Lage houten stolphoeve. Twee houten wanden op plint van gele baksteen en negenruitsschuifvensters. XVIII.

Voormalig raadhuis van de stede Hem. Rechthoekig gebouw, bestaande uit een begane grond en een verdieping, gedekt door schilddak met dakkapel. De cart ..

Westeinde 3
Venhuizen (Gemeente Drechterland)
Rechthoekig gebouw, bestaande uit een begane grond en een verdieping, gedekt door schilddak met dakkapel, XVIII b/c. De dakkapel versierd me..

Stolpboerderij "Schuilwijk"

Hemmerbuurt 56
Hem (Gemeente Drechterland)
Inleiding Stolpboerderij van het afgeleide Westfriese type, in kern ouder dan 1850 maar met een voorgevel daterend uit de tweede helft van ..

Stolphoeve met lang uitgebouwd vooreind, voorzien van houten geveltop. De wanden van het bedrijfsgedeelte gedeeltelijk van hout

Hemmerbuurt 93
Hem (Gemeente Drechterland)
Stolphoeve met lang uitgebouwd vooreind, voorzien van houten geveltop. De wanden van het bedrijfsgedeelte gedeeltelijk van hout. XVIII/XIX.

Driezijdig ombouwde kaakberghoeve. Het ver uitgebouwde vooreind heeft een houten zijgevel, vensters met roedenverdeling en een houten geveltop met mak ..

Hemmerbuurt 99
Hem (Gemeente Drechterland)
Driezijdig ombouwde kaakberghoeve. Het ver uitgebouwde vooreind heeft een houten zijgevel, vensters met roedenverdeling en een houten gevelt..

Kaart & Routeplanner