Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Harsta State, tuin in Hegebeintum

Tuin Park Landgoed

Harstawei 25
9173GA Hegebeintum (gemeente Ferwerderadiel)
Friesland

Bouwjaar: 1832 (voorterrein) 1992 (rest.)
Architect: L.P. Roodbaard Roodbaard 1832 L.P. Roodbaard


Beschrijving van Harsta State, tuin

Omschrijving Omgracht en door windsingels omgeven voorterrein met landschapstuin uit 1832 en achterterrein met restanten van slingerpaden (2a), gedeeltelijk met (jonge) linden beplante oprijlaan (2b), met (oude) knotlinden beplante oost-west lopende laan (2c) en met (jonge) linden beplant kerkepad (2d). Ad 2a: in het VOORTERREIN is voor en ten westen van het huis in 1832, vermoedelijk naar ontwerp van L.P. Roodbaard, een compacte maar door het licht geaccidenteerde terrein zeer ruimtelijk werkende landschapstuin gerealiseerd. De aanleg bestaat uit het voor Roodbaard karakteristieke patroon van ovale en niervormige iets bolliggende gazons en perken met sierheesters en eenjarigen, verbonden door iets verdiept liggende slingerpaden met schelpenverharding. Daarbinnen staan enkele solitaire bomen en boogroepen. In het zuidoostelijk deel staan nog enkele oude hoogstamfruitbomen. Een opvallend element is de kwartcirkelvormige beukenhaag met daarbinnen een opgaande beuk. In het bijna cirkelvormige perk voor het huis staat eveneens een opgaande beuk. Daar de zuidzijde geen afsluitende singelbeplanting kent, is er vanaf de Harstawei en de oprijlaan vrij zicht op de tuin. Voor het overige zijn er als gevolg van de aanwezigheid van bosschages en singelbeplanting geen vrije doorzichten. De tuin is omstreeks 1992 gerestaureerd. Het volledig omgrachte ACHTERREIN, dat thans in gebruik is als schapewei, wordt voor ongeveer de helft in beslag genomen door een hoogstamboomgaard. In de boomgaard is nog enig relief te herkennen dat wijst op een vroeger patroon van slingerpaden, zoals ook te zien is op de Topographisch Militaire Kaart van 1854. Via een nu verdwenen brug sloot deze aanleg, waarvan de datering onbekend is, vermoedelijk aan op de landschapstuin voor en ten westen van het huis. 2b-d: de (thans gedeeltelijk) met (jonge) linden beplante OPRIJLAAN (2b), de met (oude) knotlinden beplante OOST-WEST lopende laan (2c) en het met (jonge) linden beplante KERKEPAD (2d). Waardering Voor- en achterterrein, landschapstuin, twee lanen en een kerkepad behorende bij de historische buitenplaats Harsta State van algemeen tuinhistorisch belang: - vanwege de ouderdom; - vanwege de geslaagde combinatie van een kenmerkende 17de-eeuwse state-structuur met lanen en kerkepad met een landschapstuin uit 1832; - vanwege het kenmerkende vroeg-19de-eeuwse karakter van de landschapstuin uit 1832, de tuinhistorische kwaliteiten van het ontwerp en de mogelijke betrokkenheid daarbij van L.P. Roodbaard; - vanwege de aanzienlijke mate van gaafheid van de aanleg; - vanwege de visueel-ruimtelijke relatie tussen de verschillende complex-onderdelen; - vanwege de bijzonder mooie ligging in het open Friese landschap, in de nabijheid van het beschermde terpdorp Hogebeintum. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 508265
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Harsta state

De Harsta State is een stins (landhuis) die gelegen is iets ten oosten van het Friese dorp Hogebeintum in de gemeente Noardeast-Fryslân.

Geschiedenis

De oudste bewijzen van het bestaan van de state stammen uit 1511, toen ene Rummert oppe Harst up Hersma State genoemd werd in het register van aanbreng van Hegebeintum.[1] De state kreeg zijn huidige vorm omstreeks 1843. In de 18e eeuw was de buitenplaats aanzienlijk groter en bezat een zijvleugel en een verdieping. In 1843 werd in opdracht van de toenmalige eigenaar het gebouw verlaagd en gepleisterd en werd de zijvleugel vervangen. De Harsta State werd bewoond door onder meer de geslachten Van Coehoorn, Van Nijsten en De Schepper. De herenbank, de rouwborden en de grafkelder van de bewoners van de state zijn te vinden in de twaalfde-eeuwse kerk van Hogebeintum.

De landschapstuin werd waarschijnlijk aangelegd in de eerste helft van de 19e eeuw door de tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard. Zowel het huis en de tuin als de pijlers van het toegangshek[2] zijn erkend als rijksmonument.


Monumenten in de buurt van Harsta State, tuin in Hegebeintum

Harsta State

Harstawei 25
Hegebeintum (Gemeente Ferwerderadiel)
Omschrijving HARSTA STATE. In aanleg wellicht nog 16de-eeuws, maar wat huidig voorkomen en karakter betreft hoofdzakelijk 18de/19de-eeuws h..

Harsta State, hekpijlers

Harstawei 25
Hegebeintum (Gemeente Ferwerderadiel)
Omschrijving Twee midden-18de-eeuwse gesmede hekpijlers, samengesteld uit rococo-krullen en bekroond door vlampotten. Niet-oorspronkelijke ..

Terp

bij Hege Tsjerkewei 2 Hege Tsjerkewei 2 2 bij Hege Tsjerkewei 2
Hegebeintum (Gemeente Ferwerderadiel)
Terp Datering: voor Romeinse IJzertijd. Gedeeltelijke bescherming perceel (zie bijlage F).

Kerk van Hogebeintum

Hege Tsjerkewei 2
Hegebeintum (Gemeente Ferwerderadiel)
HERV.KERK. Op hoge terp landelijk nog grotendeels uit tufsteen bestaand kerkje van hoge ouderdom, gesloten door ronde koorsluiting; toren u..

Terp

halverwege de Easterbeintumerwei Easterbeintumerwei halverwege de Easterbeintumerwei
Ferwert (Gemeente Ferwerderadiel)
Terp. Datering: voor Romeinse IJzertijd. Gedeeltelijke bescherming (zie bijlage E).

Kaart & Routeplanner


Foto's (4)