Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Harsta State in Hegebeintum

Kasteel Buitenplaats

Harstawei 25
9173GA Hegebeintum (gemeente Ferwerderadiel)
Friesland

Bouwjaar: eind 16e/begin 17e eeuw kort voor 1650 (uitbr.) 1843 (verb.) 1996-'97 (rest.) 1700 eind 16e/begin 17e eeuw kort voor 1650 (uitbr.) 1843 (verb.) 1996-'97 (rest.)


Beschrijving van Harsta State

Omschrijving HARSTA STATE. In aanleg wellicht nog 16de-eeuws, maar wat huidig voorkomen en karakter betreft hoofdzakelijk 18de/19de-eeuws hoofdgebouw van de gelijknamige historische buitenplaats. HUIS op nagenoeg rechthoekige grondslag, zes traveeen breed, opgetrokken uit gepleisterde rode (vermoedelijk eerste kwart 17de-eeuws werk met klezoren) en gele baksteen (westelijke bouwmassa 1843) en gedekt door een met blauwe Hollandse pannen belegd schilddak met hoekschoorstenen met borden. Lijstgoot langs de voorgevel; eenvoudige bakgoot op klosjes langs de achter- en zijgevels. Gefrijnde hardstenen plint; ijzeren muur- en balkankers, waaronder negen 18de-eeuwse lelieankers aan de voorgevel. De voorgevel (zuid) ingedeeld door een centrale ingangspartij (vermoedelijk 1790) met aan weerszijden twee respectievelijk drie zesruitsramen. De ingang omlijst door Ionische pilasters met kroonlijst waarop (in relief) het opschrift HARSTA STATE; hardstenen onderdorpel en basementen; dubbele houten paneeldeuren met vensters en halfrond bovenlicht met houtsnijwerk; in de zwikken eveneens houtsnijwerk. In de achter- en zijgevels keldervensters met diefijzers en vier- en zesruitsramen. Tegen de westgevel een leipeer in kandelabersnoei. De huidige PLATTEGROND weerspiegelt de belangrijkste bouwfasen van het huis: de oostelijke zaal, de gang en de daaraan grenzende westelijke ruimte maken deel uit van de 17de-eeuwse aanleg. Dit gedeelte is opgetrokken in rode baksteen. Het meest westelijke deel is gebouwd na de sloop van de linkervleugel in 1843. Dit gedeelte is opgetrokken in gele baksteen. De oorspronkelijke hal is versmald tot de huidige gang. Links in de gang bevindt zich de toegang tot de trap naar de kap. De uit twee etages bestaande kap bevat nog vier bij de verbouwing van 1843 hergebruikte 16de-eeuwse Hollandse spanten. Bij gelegenheid van de restauratie 1996-1997 is een doorbraak gemaakt tussen de beide westelijke kamers en zijn de bedstedenwand en de schoorsteenmantel verwijderd. De kleine kelder aan de noordwest-zijde is volgestort met vrijkomend puin. De verlaagde gang aan de noord-oostzijde is verhoogd. In het INTERIEUR zijn ondermeer van belang: de laat-18de-eeuwse Lodewijk-XVI aankleding van de oostelijke zaal met wandbetimmering (boiserie) met gesneden guirlandes, medaillons en andere versieringen, de buffetnissen met onderkastjes aan weerszijden van de schouw (waarvan een met schuifwand), de lambriskasten in de hoek, de vensterbanken en vouwblinden en de bijpassende omlijste paneeldeuren; voorts het houten plafond met midden- en hoekrozetten, de grijsmarmeren schouw met spiegel en schouwstukje met bloemmotief en hardstenen vloerplaat met op de hoeken een kwarthol profiel. In de gang de marmeren tegels en paneeldeuren. In de overige ruimten beganegronds ondermeer de balkenplafonds, vensterbanken en vouwblinden en de paneeldeuren. Waardering Harsta State. Hoofdgebouw van de gelijknamige historische buitenplaats van algemeen cultuur- en architectuurhistorisch belang: - vanwege ouderdom en bouwgeschiedenis; - als hoofdgebouw van een kenmerkende omgrachte en door windsingels beschutte in aanleg 17de-eeuwse Friese State; - vanwege de architectuurhistorische kwaliteiten van ex- en interieur; - vanwege de aanwezigheid van een aantal waardevolle interieur-onderdelen; - vanwege de evenwichtige combinatie van een kenmerkende 17de-eeuwse state-structuur met omgracht terrein en windsingels, en een landschappelijke aanleg uit 1832 - een combinatie die in grote lijnen ook tot uitdrukking komt in de bouwgeschiedenis van het hoofdgebouw; - vanwege de redelijk hoge mate van gaafheid en herkenbaarheid van state en stateterrein; - vanwege de genealogische geschiedenis die aan hoofdgebouw en stateterrein is verbonden; - vanwege de visueel-ruimtelijke relatie van het hoofdgebouw met de overige complexonderdelen; - vanwege de bijzonder mooie ligging in het open Friese landschap, in de nabijheid van het beschermde terpdorp Hogebeintum. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 508263
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Harsta state

De Harsta State is een stins (landhuis) die gelegen is iets ten oosten van het Friese dorp Hogebeintum in de gemeente Ferwerderadeel.

Geschiedenis

De oudste bewijzen van het bestaan van de state stammen uit 1511, toen ene Rummert oppe Harst up Hersma State genoemd werd in het register van aanbreng van Hegebeintum.[1] De state kreeg zijn huidige vorm omstreeks 1843. In de 18e eeuw was de buitenplaats aanzienlijk groter en bezat een zijvleugel en een verdieping. In 1843 werd in opdracht van de toenmalige eigenaar het gebouw verlaagd en gepleisterd en werd de zijvleugel vervangen. De Harsta State werd bewoond door onder meer de geslachten Van Coehoorn, Van Nijsten en De Schepper. De herenbank, de rouwborden en de grafkelder van de bewoners van de state zijn te vinden in de twaalfde-eeuwse kerk van Hogebeintum.

De landschapstuin werd waarschijnlijk aangelegd in de eerste helft van de 19e eeuw door de tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard. Zowel het huis en de tuin als de pijlers van het toegangshek[2] zijn erkend als rijksmonument.


Monumenten in de buurt van Harsta State in Hegebeintum

Harsta State, tuin

Harstawei 25
Hegebeintum (Gemeente Ferwerderadiel)
Omschrijving Omgracht en door windsingels omgeven voorterrein met landschapstuin uit 1832 en achterterrein met restanten van slingerpaden (..

Harsta State, hekpijlers

Harstawei 25
Hegebeintum (Gemeente Ferwerderadiel)
Omschrijving Twee midden-18de-eeuwse gesmede hekpijlers, samengesteld uit rococo-krullen en bekroond door vlampotten. Niet-oorspronkelijke ..

Terp

bij Hege Tsjerkewei 2 Hege Tsjerkewei 2 2 bij Hege Tsjerkewei 2
Hegebeintum (Gemeente Ferwerderadiel)
Terp Datering: voor Romeinse IJzertijd. Gedeeltelijke bescherming perceel (zie bijlage F).

Kerk van Hogebeintum

Hege Tsjerkewei 2
Hegebeintum (Gemeente Ferwerderadiel)
HERV.KERK. Op hoge terp landelijk nog grotendeels uit tufsteen bestaand kerkje van hoge ouderdom, gesloten door ronde koorsluiting; toren u..

Terp

halverwege de Easterbeintumerwei Easterbeintumerwei halverwege de Easterbeintumerwei
Ferwert (Gemeente Ferwerderadiel)
Terp. Datering: voor Romeinse IJzertijd. Gedeeltelijke bescherming (zie bijlage E).

Kaart & Routeplanner