Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Voormalige pastorie, thans woonhuis, gesitueerd aan de westzijde van de straat in Middelie

Kerkelijk Gebouw

Middelie 76
1472GS Middelie (gemeente Zeevang)
Noord Holland

Bouwjaar: 1881 (volgens gevelsteen)


Beschrijving van Voormalige pastorie, thans woonhuis, gesitueerd aan de westzijde van de straat

Inleiding Voormalige PASTORIE, thans woonhuis, gesitueerd aan de westzijde van de straat, volgens gevelsteen (achtergevel) gebouwd in 1881. De in eclectische trant gebouwde pastorie behoorde in oorsprong bij de aangrenzende doopsgezinde vermaning, die in 1899 door de huidige vermaning werd vervangen. Omschrijving Op rechthoekig grondplan gebouwde (voormalige) pastorie, bestaande uit één bouwlaag onder afgeplat schilddak met zwarte platte Friese pan op de vier dakschilden en in oorsprong met een vierkante schoorsteen op elk van de vier nokpunten. Het muurwerk is opgetrokken in rode baksteen boven een gepleisterde plint en wordt afgesloten door een hoofdgestel. De symmetrisch ingedeelde voorgevel (O) telt vijf vensterassen. De hogere middenpartij bevat een opgemetselde dakkapel en wordt geflankeerd door vijfzijdige, gepleisterde hoekpilasters waartussen een portiek met ingangspartij, bestaande uit hardstenen stoep, dubbele paneeldeur met bovenlicht. Boven de portiek bevindt zich een balkon met houten balustrade. Het balkon wordt vanaf de verdieping bereikt via een dubbele deur met glaspanelen. De geveltop van de middenpartij is een puntgevel met flauwe helling en een gepleisterd rondboogfries. De flankerende gevelvlakken hebben elk een gepleisterde liseen met schijnvoegen op de buitenhoek, twee schuifvensters met T-profiel en een gepleisterde waterlijst die de onderdorpels van de vensters verbindt. De muuropeningen ten behoeve van vensters, deuren en portiek hebben alle gepleisterde omlijstingen met gebogen bovenhoeken. De rechterzijgevel (Z) heeft twee schuifvensters die in vorm en detaillering gelijk zijn aan de schuifvensters in de voorgevel. Nabij de achtergevel is het oorspronkelijke beeld gewijzigd. De linkerzijgevel (N) heeft een T-vormig draaivenster waaronder zich een getoogd keldervenster bevindt. De achtergevel (W) telt evenals de voorgevel vijf vensterassen. De centrale as bevindt zich in een risalerende middenpartij met op de parterre een paneeldeur met bovenlicht en op de verdieping een getoogd vierruits venster. De middenpartij doorsnijdt het hoofdgestel. De architraaf is echter over de middenpartij doorgetrokken. Links van de middenpartij bevinden zich twee T-vormige draairamen met getoogde bovenzijde. Het oorspronkelijke beeld is rechts van de middenpartij gewijzigd. Waardering De voormalige pastorie in eclectische trant is van algemeen belang wegens architectuurhistorisch en cultuurhistorische waarde vanwege de overwegend gaaf bewaard gebleven hoofdvorm en - deels gepleisterde - detaillering en vanwege de historisch-functionele en ruimtelijke relatie met de aangrenzende doopsgezinde vermaning. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 508232
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Voormalige pastorie, thans woonhuis, gesitueerd aan de westzijde van de straat in Middelie

Doopsgezinde vermaning, gesitueerd op ruim erf aan de westzijde van de straat en hiervan door een ijzeren spijlenhek gescheiden. De in sobere trant op ..

Middelie 79
Middelie (Gemeente Zeevang)
Inleiding Doopsgezinde VERMANING, gesitueerd op ruim erf aan de westzijde van de straat en hiervan door een ijzeren spijlenhek gescheiden. ..

Hervormde Kerk. Zaalkerk met spitsboogvensters en een houten torentje op de westgevel

Kwadijk 87
Kwadijk (Gemeente Zeevang)
Herv. Kerk. Zaalkerk met spitsboogvensters en een houten torentje op de westgevel. Preekstoel, XVII. Doophek, XVIII A. Koperen doopboog met ..

Watertoren

Kwadijk 39
Kwadijk (Gemeente Zeevang)
Inleiding WATERTOREN, gebouwd in 1925 in opdracht van het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland, naar eigen ontwerp (ir. B.F. v..

Proveniershuis

J C Brouwersgracht 30
Edam (Gemeente Edam Volendam)
Proveniershuis gesticht in 1555. Thans twee ongeveer haaks t.o. elkaar staande vleugels, tezamen vijftien woningen bevattend, afgedekt met d..

Grote of Sint-Nicolaaskerk

Grote Kerkstraat 59
Edam (Gemeente Edam Volendam)
Deze nieuwe omschrijving luidt thans als volgt: Grote of Sint Nicolaaskerk. Laatgotische hallenkerk met westtoren, driebeukig schip, een dw..

Kaart & Routeplanner

Route naar Voormalige pastorie, thans woonhuis, gesitueerd aan de westzijde van de straat in Middelie

Foto's (1)