Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Historische tuin- en parkaanleg in Noordwijk

Tuin Park Landgoed

Gooweg 21
2201AX Noordwijk
Zuid Holland

Bouwjaar: midden 19de eeuw


Beschrijving van Historische tuin- en parkaanleg

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG. Deels in structuur en deels in detail bewaard kleinschalige historische tuinaan leg in landschapsstijl daterend uit het midden van de negentiende eeuw. Deze is grotendeels als lusthof en gedeeltelijk als tuin- en bollengrond in gebruik. Het teelt- annex bollenlandje aan de oostzijde is een laatste restant van de achttiende-eeuwse grootschalige aanleg voor de kruiden- en bollenteelt. De aanleg in landschapsstijl is besloten van opzet. Gebogen lijnen zijn kenmerkend voor de gehele tuinaanleg. Aan de voorzijde wordt de buitenplaats begrensd door een oude grenssloot, parallel lopend aan de Gooweg. Een strook hakhout schermt het huis van de weg af. Langs deze grenssloot loopt een laan van beuken en eiken die een verbinding vormt tussen Calorama aan de zuidkant van het terrein en het koetshuis aan de noordkant. Aan de achterzijde wordt het park beëindigt door een duinwal, waarop een slingerwandeling is aangelegd die een markant onderdeel van de tuinaanleg vormt. Recht voor het huis ligt een tuingedeelte met rododendronaanplant rondom een ronde vijver. Deze aanleg dateert van na het jaar 1842 toen de Gooweg met een bocht om het huis werd gelegd. Op het gazon staat een zonnewijzer op een geprofileerde hardstenen pijler. Op het gazon naast het huis staat een solitair (lindestoel). Achter het huis een bospartij met een slingeraanleg van wandelpaadjes tussen de opgeworpen wallen, waartussen perceeltjes teelland liggen verspreid. Binnen deze aanleg is een sier- en moestuin opgenomen. Het rosarium is aangelegd in een halve maan-vorm. Deze wordt in het midden door sneden door een dwarsas bestaande uit een rozenberceau. Het einde van één kant van de berceau wordt gevormd door een solitair staande naaldboom, waar een halfronde buxushaag omheen staat. Naast de rozentuin en achter de tuinmuur ligt de oude moestuin, nu bestaande uit een perceel grasland waarop twee schuren zijn gebouwd die voor de bescherming van de aanleg van ondergeschikt belang zijn. Een ander karakteristiek element van de aanleg is het seringenlaantje. De noordgrens van de tuinaanleg wordt afgeschermd door een beukenhaag aan de ene zijde en een houtwal aan de andere zijde. In het genoemde bos is een cirkelvormige waterpartij met een eilandje en open parkweide gelegen waar enkele solitairen (exotische coniferen) en boomgroepen zijn geplaatst. Vanaf de open weide is een zichtas naar de koepel op de heuvel. Waardering HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG van algemeen belang: - als voorbeeld van een kleinschalige aanleg in landschapsstijl uit het midden van de 19de eeuw; - vanwege het deels bewaard gebleven stramien van de oorspronkelijke teeltgrond en en de bijbehorende windsingels; - vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 508210
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Historische tuin- en parkaanleg in Noordwijk

Calorama

Gooweg 21
Noordwijk
HOOFDGEBOUW (Calorama). Oorspronkelijk op L-vormige grondslag opgetrokken achttiende-eeuws tweebeukig huis dat is gepleisterd en okergeel i..

Toegangshek met keermuren

Gooweg 21
Noordwijk
TOEGANGSHEK MET KEERMUREN. Aan de Gooweg twee identieke toegangshekken, waarvan één toegang geeft tot het buitenhuis Calorama en de ander..

Tuinkoepel

Gooweg 21
Noordwijk
TUINKOEPEL. Ten noorden van het huis Calorama op een heuvel ligt een achtkantige tuin- koepel met een puntvormig leiendak. De koepel is in..

Moestuinmuur

Gooweg 21
Noordwijk
MOESTUINMUUR. Ten noorden van het huis Calorama een achttiende-eeuwse rechte tuinmuur opgetrokken uit zachte rode baksteen met steunberen. ..

Woonhuis annex kruidendrogerij

Gooweg 19
Noordwijk
WOONHUIS ANNEX KRUIDENDROGERIJ. Ten westen van het huis Calorama een zeventiende-eeuws gebouwencomplex opgetrokken uit baksteen onder een m..

Kaart & Routeplanner

Route naar Historische tuin- en parkaanleg in Noordwijk

Foto's (1)