Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Onderdeel Muraltmuur in Hoek

Weg En Waterwerk

Lovenweg 2
4542NZ Hoek (gemeente Terneuzen)
Zeeland

Bouwjaar: 1906
Architect: R.R.L. de Muralt


Beschrijving van Onderdeel Muraltmuur

Inleiding Betonnen dijkverhogingselementen volgens een systeem, ontwikkeld door ir. R.R.L. de Muralt van het Waterschap Schouwen. Het systeem werd toegepast sinds 1906. Deze verhoging werd geplaatst in 1933, het laatste jaar waarin dit systeem werd toegepast. Het betreft een nog nagenoeg aaneengesloten muur van ca. 1700 m lengte op een voormalige zeedijk van de Lovenpolder. Bij de afsluiting van de Braakman in 1952 heeft de dijk de functie als zeewering verloren. Omschrijving Dijkverhogingssysteem bestaande uit langwerpige betonnen muurplaten met voetplaten die flexibel met elkaar verbonden zijn door muurlijsten met sponningen. Waardering Dijkverhogingssysteem van algemeen belang vanwege cultuurhistorische waarden en van waarde vanwege zeldzaamheid en als één der laatstgeplaatste verhogingen volgens dit systeem. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 508133
Laatste wijziging: 2014-07-31 19:39:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Muraltmuur bij Wolphaartsdijk

Een muraltmuur is een muurtje boven op een dijk, dat diende als alternatieve en goedkope dijkverhoging. Een muraltmuur bestaat uit drie of vier horizontale betonnen platen, van ongeveer een meter hoog, tussen betonnen staanders.

Muraltmuren zijn een uitvinding van jonkheer ir. R.R.L. de Muralt, hoofd Technische Dienst van het waterschap Schouwen tussen 1903 en 1913. Na de stormvloed van 1906 ontwikkelde hij een goedkope manier om dijken te verhogen zonder het dijklichaam te hoeven verbreden. Tussen 1906 en 1935 werd ongeveer 120 km van deze muraltmuurtjes aangelegd, ongeveer een derde van alle toenmalige Zeeuwse buitendijken. Tijdens de watersnood van 1953 bleken ze echter niet te voldoen. Om deze reden werden de meeste muraltmuurtjes bij dijkverhogingen na 1953 afgebroken.[1] Rond Wolphaartsdijk, de Rattekaai, Scharendijke, Kortgene en Terneuzen zijn nog diverse restanten van muraltmuren bewaard gebleven. Deze restanten hebben de status van rijksmonument.

Zie ook

Algemeen: Ecotoop · Landvorm · Landschap · Landschapselement · Nederlandse landschappen
Vlakvormig: Abschnittsmotte · Achterkade · Beekdal · Beemd · Begraafplaats · Bolle akker · Bos · Brink · Brinkdorp · Broek · Del · Dorp · Droogmakerij · Duin · Eiland · Eng · Enk · Es · Esdorp · Fort · Geriefbos · Gors · Griend · Haven · Heuvel · Houtkade · Inlaag · Karreveld · Kerkhof · Kolk · Kraag · Kreek · Kreekrug · Kromakker · Kwelder · Landgoed · Legakker · Lintdorp · Luchthaven · Maat · Made · Mede · Marke · Meer · Meerstal · Meetje · Meet · Moeras · Mijnsteenheuvel · Oeverwal · Pestbosje · Petgat · Pingoruïne · Plas · Poel · Polder · Raatakker · Rak · Redoute · Rivier · Rivierstrand · Rustbosje · Schans · Schol · Schor · Slik · Sluis · Stad · Stelle · Stinswier · Strand · Strandwal · Strang · Stroomrug · Struweel · Stuwmeer · Stuwwal · Terril · Terp · Uiterwaard · Veenkoepel · Veenlens · Veenkolonie · Veenpolder · Veenplas · Veenterp · Ven · Vesting · Viskenij · Visvijver · Vliedberg · Vliegveld · Vloeiveld · Vloeiweide · Waai · Wad · Weel · Weide · Weiland · Wiel · Wierde · Zee
Lijnvormig: Aarden dam · Aquaduct · Autosnelweg · Autoweg · Bandijk · Barrage · Beek · Berceau · Berm · Boezem · Brandsloot · Dam · Diep · Dijk · Doodweg · Dromerdijk · Enkwal · Fietspad · Fietsstrook · Gracht · Grubbe · Haag · Ha-ha · Heg · Holle weg · Houtkant · Houtsingel · Houtwal · Jaagpad · Kaai · Kade · Kanaal · Kerkpad · Krib · Laan · Landscheiding · Landgraaf · Landweer · Lijkweg · Maar · Molengang · Muraltmuur · Opvaart · Ossengang · Pad · Reeweg · Ringdijk · Ringvaart · Rivier · Schipsloot · Schipvaart · Schurveling · Singel · Singelgracht · Slaperdijk · Sloot · Snelweg · Spoorweg · Steenberg · Strandhoofd · Strekdam · Stuwdam · Tiendweg · Trambaan · Trekpad · Trekvaart · Trottoir · Tunnel · Turfvaart · Tuunwal · Uiterdijk · Vaart · Veenkade · Veendijk · Vlechtheg · Voetpad · Wakerdijk · Wandelpad · Weg · Wetering · Wieke · Wijk · Wierdijk · Wildwal · Zeedijk · Zwetsloot
Puntvormig: Banpaal · Bermmonument · Boe · Boerderij · Boerenkuil · Boô · Borg · Brug · Buitenplaats · Burcht · Coupure · Daliegat · Dobbe · Duiker · Eendenkooi · Galg · Gemaal · Grafheuvel · Grenspaal · Hagelkruis · Havezate · Hoeve · Hollestelle · Hoogholtje · Hunebed · Inlaat · Inundatiesluis · Kasteel · Kerkgebouw · Kwakel · Molen · Mottekasteel · Overlaat · Overweg · Pijp · Pomp · Ringwalburcht · Rolpaal · Schaapvolt · Stuw · Til · Turfput · Veenput · Verlaat · Viaduct · Vijver · Voorde · Waterpomp · Waterput · Watertoren

Monumenten in de buurt van Onderdeel Muraltmuur in Hoek

Windlust

Langestraat 1
Hoek (Gemeente Terneuzen)
Molen. Ronde, stenen bovenkruier met stelling, ongetailleerd; bouwjaar 1856.

NH kerk

Langestraat 6
Hoek (Gemeente Terneuzen)
Inleiding Bakstenen zaalkerk met fronttoren, naar ontwerp van bouwkundige L. de Bruijne gebouwd door aannemer J. de Feijter in een, naar de..

Boerderij "Weinig Rust"

Binnendijk 5
Hoek (Gemeente Terneuzen)
Boerderij "Weinig Rust" heeft een afrit aan de dijk, met een gietijzeren toegangshek waarop de naam van de boerderij. Een laan met platanen ..

Post- en telegraafkantoor

Nieuwstraat 64
Terneuzen
Inleiding Vrijstaand Post- en telegraafkantoor op onregelmatige plattegrond, in 1900 naar ontwerp van rijksbouwmeester D.E.C. Knuttel gebou..

Coupure

Eiersgatweg 2
Biervliet (Gemeente Terneuzen)
Inleiding Vermoedelijk omstreeks 1845 aangebrachte coupure in de dijk tussen de oudere Beukelspolder en de in 1845 bedijkte Paulinapolder. ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Onderdeel Muraltmuur in Hoek