Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Historische tuin- en parkaanleg in Domburg

Tuin Park Landgoed

Domburgseweg 44
4357NH Domburg (gemeente Veere)
Zeeland

Bouwjaar: 1850-1900


Beschrijving van Historische tuin- en parkaanleg

Omschrijving HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG. De vroeg 19de eeuwse tuinaanleg in landschapsstijl is vermoedelijk door leden van de familie Zocher ontworpen. Het sterkste onderdeel van de landschappelijke aanleg van Duinvliet is de waaierwijde zichtas vanuit het huis over gazon en vijver naar de Domburgseweg, en vanaf deze openbare weg over het brede gazon naar het huis. De overige hoofdkenmerken van de landschappelijke aanleg zijn de grote "handspiegel" -vormige vijver, die is gesitueerd in de breedte van het terrein ten westen van de oprijlaan, dicht tegen de noordbegrenzing van het park, en het daarin gelegen "boon"vormige eiland; tevens visueel bepalend is de oprijlaan, die vanaf de Domburgseweg in een kwart-cirkelvorm naar de voorgevel van het hoofdgebouw voert; het gazon accentueert de ligging van de vijver, de oprijlaan en het huis; ten noorden van de villa bevindt zich het gazon in halve cirkelvorm, ten zuiden van het hoofdgebouw ligt een gazon in gestrekte driehoeksvorm en ten westen van het huis een gazon in ruitvorm met een rechthoekige uitloper naar de boomgaard; de zichtassen vanuit het hoofdgebouw lopen in vele windrichtingen: naar het noordoosten over het gazon langs de oprijlaan in de richting van het hek, naar het noorden over het smalle deel van de vijver, naar het noordwesten over de verbreding van de vijver en het Empire-bruggetje naar het eiland, in zuidwestelijke richting naar een gazon met boomcoulissen aldaar, en in zuidwestelijke en zuidelijke richting over gazons met boomcoulissen. In de aanleg zijn bovendien opmerkelijk de in goede staat onderhouden rondwandelingen waarvan de belangrijkste is die met brede paden rond het breedste deel van de vijver aan de zuid- en de westzijde van de vijver; een langere rondwandeling voert over een smaller pad in ovaalvorm vanaf de vijver naar het westen door een bos met in hoofdzaak populieren beplant (B 20ste eeuw); dit pad sluit in rechte lijn vervolgens aan op een pad met links gevarieerde boomsoorten als onder andere beuk, linde, populier, els, en rechts: els, eik, iep en wilg; dit pad voert de wandelaar terug naar de westzijde van het huis; naar het zuiden volgt de rondwandeling vanaf deze driesprong haaks een pad langs een boomgaard en moestuin, die aan de zuid-en westzijde begrensd zijn door een waterloop en een hakhoutwal; recent is een haagbeuk aangeplant aan de zuidzijde van de moestuin; vanaf de moestuin voert weer een smal pad door het bos met gevarieerde beplanting direct terug naar het gazon bezuiden het huis; een tweede pad volgt als onderdeel van de lange rondwandeling de smalle zuidzijde van het gazon achter het huis en loopt in een ruime lus over het rechthoekige beboste deel van de buitenplaats dat aansluit op de er achter gelegen openbare weg (Bijenkotsweg), om vandaar weer in golvende lijn naar het huis terug te voeren; dit rechthoekige deel is beplant met een bos met vooral iep, maar ook beuk, els en eik (B 20ste eeuw); aan de zuidoostzijde van het huis sluit dit lusvormige pad aan op een pad door een bosje met o.a. beuk (B 20ste eeuw) gelegen ten oosten van het huis. Langs de oprijlaan staat een twintigtal lindebomen (B 20ste eeuw). Ter plaatse van de inmiddels verdwenen tuinkoepel staat een bosje, ontstaan uit opslag; op het gazon ten noorden van het huis nabij de oprijlaan een tiental naaldbomen (B 20ste eeuw); nabij de vijver een boomgroep van zes meidoorns (B 20ste eeuw); aan de westzijde van het huis een boomgroep met taxus, eik, abeel en coniferen (20ste eeuw); aan de zuidzijde van de vijver eik (B 20ste eeuw) en twee abelen (A 20ste eeuw) en een populier (B 20ste eeuw). Op het eiland opslag van acacia, eik, els, berk, beuk en esdoorn, een aantal moerascypressen alsmede heesters, coniferen en linden; het middendeel is dichtbegroeid, aan de randen zijn de bomen veelal vrijstaand. Vanaf het gazon voor het huis kan men over het Empire- bruggetje het eiland bereiken en daar een wandeling langs de oever volgen. Langs de noord-, noordwest- en zuidwestzijde van de boomgaard en moestuin zijn er restanten van waterlopen, die tezamen een driehoek vormen, en waarvan één lange zijde doorloopt - achter het huis langs - naar een waterloop in het bosje aan de oostzijde. BRF.52A (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 507940
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Historische tuin- en parkaanleg in Domburg

Buitenplaats Duinvliet

Domburgseweg 44
Domburg (Gemeente Veere)
Omschrijving HOOFDGEBOUW. A. EXTERIEUR: Nadat het ten noorden van de Domburgseweg gebouwd huis, dat de naam Duinvliet droeg, in 1815 wa..

Toegangshek

Domburgseweg 44
Domburg (Gemeente Veere)
Omschrijving TOEGANGSHEK. 19de eeuwse ingangspartij bestaande uit twee natuurstenen kolommen; de ronde kolommen zijn in het bezit van een v..

Brug

Domburgseweg 44
Domburg (Gemeente Veere)
Omschrijving BRUG. Houten brug met gietijzeren 19de eeuwse leuningen waarop (gerestaureerde) ornamenten in Empire-stijl over de vijver naar..

Landhuis

Domburgseweg 44
Domburg (Gemeente Veere)
Inleiding Landhuis in 1840 in opdracht van A.J. van den Broecke gebouwd en rond 1900 uitgebreid met verdiepingen op de zijvleugels. Het lan..

Klein Duinvliet

Domburgseweg 48
Domburg (Gemeente Veere)
"Hof Klein Duinvliet". Bakstenen woonhuis met pannen schilddak waarin dakkapel met wangstukken. Geprofileerde goot met fries. Omlijste voord..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)