Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Buitenplaats Westhove: oranjerie in Oostkapelle

Tuin Park Landgoed

Duinvlietweg 6
4356ND Oostkapelle (gemeente Veere)
Zeeland

Bouwjaar: tweede helft 18e eeuw


Beschrijving van Buitenplaats Westhove: oranjerie

ORANJERIE. Ten westen van het hoofdgebouw gelegen voormalige plantenkas/oranjerie annex koetshuis in de tweede helft van de 18de eeuw gebouwd in opdracht van mr. Johan Adriaan van der Perre; het op U-vormige plattegrond in één bouwlaag opgetrokken bouwwerk heeft een omlopend samengesteld dak met gesmoorde pannen belegd; eenvoudig geprofileerde gootlijst en waterlijst; op het dak een rechthoekige houten verhoging waarop een achthoekig houten klokketorentje met klok en zinken koepeltje, rustend op kolommetjes en met windwijzer; de verhoging steunt aan beide zijden op een klein half schilddak; onder dit schilddak een attiek in baksteen met daarin drie liggend rechthoekige verdiepte velden. De noordgevel (aan het plein) heeft in het midden van deze gevel een risaliet met daarin een deuropening voor getoogde dubbele grote deuren en daarnaast aan beide zijden een staand rechthoekig spaarveld; aan beide zijden naast de risaliet twee dichtgezette getoogde vensters, aan de uiterste linkerzijde een dichtgezette getoogde deur, en uiterst rechts een getoogde strokendeur voorzien van hardstenen neuten en met bovenlicht, waarin kleine roedenverdeling (3x2); op het noordelijk dakvlak aan beide zijden van de klokketoren een dakkapel met gebogen kroonlijst en kruisroeden. De oostgevel (pleinzijde) kent drie getoogde grote dubbele strokendeuren met hardstenen blokjes; op het dakvlak een dakkapel met in hout gevatte ronde lichtopening waarin spaakroeden. De westgevel (pleinzijde) heeft rechts een houten strokendeur onder rollaag, met hardstenen neuten en bovenlicht met kleine roedenverdeling (5x2); links daarvan een houten kruiskozijn onder rollaag met opgeklampte luiken en kleine roedenverdeling (3x2 boven, 3x4 beneden), alsmede een kelderluikje; op het dakvlak een dakkapel zoals op het oostelijk dakvlak. De beide noordelijke eindgevels zijn beide voorzien van drie getoogde spaarvelden. De zuidgevel (veldzijde) kent in het midden een risaliet waarin een getoogde opening voor dubbele grote deuren met ernaast aan beide zijden een staand rechthoekig spaarveld; rechts van de risaliet bevinden zich vijf getoogde stolpvensters met gedeelde bovenlichten en kleine roedenverdeling (dubbel 2x3 boven, dubbel 2x6 beneden); links van de risaliet in het midden een deur met gedeeld bovenlicht waarin kleine roedenverdeling (dubbel 2x3); aan de linkerzijde van de deur twee getoogde stolpvensters met bovenlichten (roedenverdeling zoals de vensters rechts van de risaliet); op het dakvlak aan beide zijden van de attiek twee dakkapellen met gebogen kroonlijst en kruisroeden. De oostgevel (veldzijde) bezit twee vensters met bovenlicht waarin kruisroede, en twee dichtgezette vensters; op het oostelijk dakvlak een dakkapel met kruisroede en driehoekig bovenstuk. De westgevel (veldzijde) toont op de nok van het dak twee schoorstenen met geprofileerde zijden; rechts een dubbele deur met kruisroede en bovenlicht dat in vijf delen is gedeeld; links daarvan vier 18de eeuwse schuiframen met 2x5 verdeling; daartussen een houten kruiskozijn met kleine roedenverdeling en bovenlicht (2x3 boven, 3x5 beneden), opgeklampte luiken; links daarvan een strokendeur met bovenlicht; op het dakvlak een dakkapel met gebogen kroonlijst en kruisroeden. INTERIEUR Vanwege de bestemming tot Zeeuws Biologisch Museum is het interieur ingrijpend gewijzigd; in het westelijk deel nog een oude schouw, houten schotwerk met kasten, en balken in het zicht. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 507936
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Buitenplaats Westhove: oranjerie in Oostkapelle

Buitenplaats Westhove: hoofdgebouw

Duinvlietweg 8
Oostkapelle (Gemeente Veere)
Inleiding 1: HOOFDGEBOUW. A. EXTERIEUR: Na verwoesting in 1572 van het grootste deel van het middeleeuwse kasteel (behalve de torens) is v..

Buitenplaats Westhove: historische park- en tuinaanleg

Duinvlietweg 8
Oostkapelle (Gemeente Veere)
HISTORISCHE PARK- EN TUINAANLEG. De Descriptio Zelandiae, een panoramakaart uit 1550, laat zien dat er ten westen van het kasteel een tuin..

Buitenplaats Westhove: stenen brug

Duinvlietweg 8
Oostkapelle (Gemeente Veere)
STENEN BRUG. Deze vermoedelijk uit het begin van de 19de eeuw daterende brug wordt abusievelijk ook wel de Romeinse brug genoemd; hij bevi..

Buitenplaats Westhove: toegangshek

Duinvlietweg 8
Oostkapelle (Gemeente Veere)
TOEGANGSHEK. Dit laat 18de eeuwse hek is geplaatst aan het begin van de Wulpendreef aan de oostzijde van de buitenplaats; de balustervormi..

Buitenplaats Westhove: bouwhuis aan oostzijde

Duinvlietweg 8
Oostkapelle (Gemeente Veere)
BOUWHUIS AAN DE OOSTZIJDE. Dit 18de eeuwse bouwhuis aan de oostzijde van de voorburcht heeft een rechthoekige grondslag, en bestaat uit é..

Kaart & Routeplanner

Route naar Buitenplaats Westhove: oranjerie in Oostkapelle

Foto's (1)