Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Restant van algemeen in zuidwest Nederland vanaf circa 1906 toegepast zeedijkverhogingssysteem, gedeeltelijk nog compleet met zogenaamde trapjesglooiïng aan de zeezijde in Wolphaartsdijk

Weg En Waterwerk

Wolphaartsdijkseveer 2
4471ND Wolphaartsdijk (gemeente Goes)
Zeeland

Bouwjaar: 1927-1929


Beschrijving van Restant van algemeen in zuidwest Nederland vanaf circa 1906 toegepast zeedijkverhogingssysteem, gedeeltelijk nog compleet met zogenaamde trapjesglooiïng aan de zeezijde

Inleiding Restant van algemeen in zuid-west Nederland vanaf circa 1906 toegepast zeedijkverhogingssysteem, gedeeltelijk nog kompleet met zogenaamde trapjesglooiïng aan de zeezijde. Het object bestaat uit twee gedeelten aan weerszijden van de haven van Wolphaartsdijk: van de haven in westelijke richting tot aan de in laagen in oostelijke richting vanaf de haven langs de zeezijde van de Zuidvlietpolder en deels van de Oosterlandpolder; samen ongeveer drie km lengte en daterend uit 1927-1929. Het hier toegepaste dijkverhogingssysteem werd ontwikkeld door ir. R.R.L. de Muralt van het Waterschap Schouwen. Omschrijving Systeem van betonnen koppellijsten waartussen betonnen muurplaten in sponningen zijn geplaatst. Zowel de lijsten als de muurplaten zijn voorzien van een verzwaarde voet met een omgezette rand ter voorkoming van onderspoeling. Nabij de inlaag is aan de zeezijde een trapjesglooiïng aanwezig met betonstenen aan het bovenste gedeelte en een bekleding met Vilvoordse steen aan het onderste gedeelte. Waardering Dijkverhogingssysteem van algemeen belang vanwege cultuurhistorische waarde en als zeldzaam wordend voorbeeld van een typologische en technische ontwikkeling. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 507901
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Restant van algemeen in zuidwest Nederland vanaf circa 1906 toegepast zeedijkverhogingssysteem, gedeeltelijk nog compleet met zogenaamde trapjesglooiïng aan de zeezijde in Wolphaartsdijk

Toren NH kerk

Kerkgang 2
Kortgene (Gemeente Noord Beveland)
Toren Ned. Herv. Kerk. Enig uit de periode voor 1530 op Noord Beveland in stand gebleven bouwwerk, vlak opgaande bakstenen toren, die de ken..

NH kerk

Kerkgang 2
Kortgene (Gemeente Noord Beveland)
Ned. Herv. Kerk. Bakstenen bouwwerk, bestaande uit een wellicht in oorsprong nog 15e eeuws schip, gewijzigd in 1886, toen het koor werd afge..

Woonhuis in electische stijl

Hoofdstraat 34
Kortgene (Gemeente Noord Beveland)
Inleiding Woonhuis, rond 1895 gebouwd in eclectische stijl. De zijgevels grenzen aan de buurpanden. Omschrijving Het woonhuis heeft een r..

Woonhuis in electische stijl

Hoofdstraat 100
Kortgene (Gemeente Noord Beveland)
Inleiding Woonhuis, in 1913 in eclectische stijl gebouwd in opdracht van een rentenierende boer. De aanbouwtjes met platte daken aan de noo..

Oost-of Nicolauskerk

Oostkerkestraat 1
Wolphaartsdijk (Gemeente Goes)
Een voor de periode, waarin het ontstaan is, typerend bouwwerk dat klassicistische en renaissance vormen vertoont in vrije opvatting. Uitwen..

Kaart & Routeplanner

Route naar Restant van algemeen in zuidwest Nederland vanaf circa 1906 toegepast zeedijkverhogingssysteem, gedeeltelijk nog compleet met zogenaamde trapjesglooiïng aan de zeezijde in Wolphaartsdijk

Foto's (1)