Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Uitwateringssluis (Oostersluis) in Veere

Weg En Waterwerk

Kanaalweg O.Z. 7
4351RG Veere
Zeeland

Bouwjaar: 1869-1872


Beschrijving van Uitwateringssluis (Oostersluis)

Omschrijving Uitwateringssluis aan de oostzijde van de buitenhaven van het Kanaal door Walcheren, nabij de grote schutsluis, tegelijk met de uitvoering van de kanaalwerken aangelegd voor de afwatering van een deel van Walcheren ten oosten van dit kanaal. Aan de kanaalzijde onder meer: wanden bekleed met basaltzerken of baksteen; natuurstenen afdekkingen en hoekblokken; rondboogvormige waterdoorlaat van natuursteen; twee sleuven voor vloedplanken. Aan de landzijde bevinden zich geen beschermenswaardige elementen. Waardering Uitwateringssluis, van typologisch belang en van belang alsonderdeel van het complex. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 507836
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Spuien door een duiker (links) en via een spuisluis
Spuisluis van de Blankenbergse Vaart te Blankenberge

Een spuisluis, ook wel keersluis, uitwateringssluis, suatiesluis of zijl genoemd, is een sluis bedoeld om binnenwater te spuien en buitenwater te keren. Vandaar dat het ook wel keersluis wordt genoemd.

De naam is afgeleid van Middelnederlands spoye dat 'sluis', 'sluiskolk', 'sluiskom' of 'sluisbekken' betekent. Het is verwant aan het woord spugen.

Grachten

Een spuisluis werd vaak ingezet om het peil van de binnenwateren van een stad te regelen. Zo is op de Nete even buiten Lier een spuisluis gebouwd, om een teveel aan water van de bovenloop zo nodig uit de stad te kunnen houden. Het gebouw op die sluis heet 'het Spui'. Ook in andere steden vindt men Spui of "het spui" nog terug in namen van straten of pleinen, zoals onder meer in Amsterdam en Den Haag.

Een extra functie die veel spuisluizen in steden hebben is het doorspoelen van een haven of gracht, het zogenoemde schuren. Door het binnenwater te verzamelen, eventueel in een spuikom, alvorens de sluis te openen, wordt bij opening een krachtige stroming opgewekt die aangeslibd zand en vuil wegspoelt.

Een spuisluis heeft doorgaans een paar smalle deuren, in tegenstelling tot een schutsluis, die ten minste twee paar bredere deuren heeft. De deuren van een spuisluis zijn ook vaak niet hoger dan noodzakelijk om het water te kunnen spuien.

Een ander woord voor spuisluis is zijl. Veel plaatsen zijn naar een zijl genoemd.

Zie ook

Externe links


Monumenten in de buurt van Uitwateringssluis (Oostersluis) in Veere

Kantoor sluismeester en wachthuis sluisknechten

Kanaalweg O.Z. 9
Veere
Inleiding Wachthuis voor sluisknechten, tevens sluismeesterskantoor, gebouwd in 1879 ter vervanging van een houten voorganger. Gebouwd ond..

Mijnenmagazijn, geheel uit monoliet gestort beton opgetrokken

Kanaalweg O.Z. 3
Veere
Omschrijving Mijnenmagazijn, geheel uit monoliet gestort beton opgetrokken. Het bestaat uit een grote, rechthoekige, driebeukige hal met ee..

Kantinegebouw, geheel uit beton opgetrokken

Kanaalweg O.Z. 3
Veere
Omschrijving Kantinegebouw, geheel uit beton opgetrokken. Het rechthoekige, blokvormige gebouw is voorzien van diverse gekoppelde houten v..

Aanlegsteiger in het Kanaal door Walcheren

Kanaalweg O.Z. 3
Veere
Omschrijving Aanlegsteiger in het Kanaal door Walcheren. De geheel betonnen steiger heeft een E-vormige plattegrond met drie dwars op de d..

Wachthuis bij kleine schutsluis

Kanaalweg W.Z. 16
Veere
Omschrijving Wachthuis, rond 1872 met invloed van eclectiscisme gebouwd bij de kleine schutsluis. In roodbruine baksteen opgetrokken, op r..

Kaart & Routeplanner

Route naar Uitwateringssluis (Oostersluis) in Veere

Foto's (1)