Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Erve Dubbelink: grote boerderij van het hallehuistype aan de rand van het bos gelegen, die behoort bij het landgoed Twickel in Ambt Delden

Boerderij

Meijerinkveldkampsweg 10
7495VB Ambt Delden (gemeente Hof van Twente)
Overijssel

Bouwjaar: 1838


Beschrijving van Erve Dubbelink: grote boerderij van het hallehuistype aan de rand van het bos gelegen, die behoort bij het landgoed Twickel

Inleiding Aan de rand van het bos gelegen grote BOERDERIJ VAN HET HALLEHUISTYPE uit 1838, "Erve Dubbelink", die behoort bij het landgoed Twickel. De naam verwijst naar de oude havezathe Dubbelink die in de nabijheid van de boerderij stond en die in 1751 in bezit van Twickel kwam. Nadat de havezathe was afgebroken is op enige afstand in 1838 deze boerderij gebouwd. Waarschijnlijk is dit één van de eerste Twickelboerderijendie niet meer als een los hoes is gebouwd maar met een afscheiding tussen het woonen bedrijfsgedeelte. Opvallend is dat de voor de boerderijen van Twickel zo karakteristieke wolfeinden bij deze boerderij ontbreken. De boerderij staat evenwijdig aan de openbare weg met de voorgevel naar het zuiden gericht. Een lage heg langs de weg vormt de erfscheiding. Voor de boerderij een eenvoudige siertuin met zandstenen put. Op het erf aan de achterzijde van de boerderij staan twee schuren die voor de bescherming van ondergeschikt belang zijn. Omschrijving Grote boerderij van het hallehuistype waarvan de gevels boven een plint van Bentheimer steen zijn opgetrokken in bruine baksteen. Het geknikte zadeldak is met rode Hollandse pannen gedekt. Aan de voorgevel (Z) rust het sterk overstekende wolfeind op schoren. Op de nok en in het oostelijke dakschild gemetselde schoorstenen. In de voorgevel (Z) met beschoten top een opgeklampte deur onder een twaalfruits bovenlicht en een groot samengesteld venster onder een geprofileerd natuurstenen lijstje. De onderramen zijn afgehangen met luiken in de Twickelkleuren zwart en wit. Het vieren achtruitsvenster aan weerszijden zijn eveneens voorzien van Twickelluiken. De vensterpartijen in de zijgevels (O en W) van het woonhuisgedeelte en de stalvensters in het bedrijfsgedeelte zijn vernieuwd. Onder de beschoten top in de achtergevel (N) baanderdeuren met stiepel onder een rondboog met witte sierstenen tussen gietijzeren stalvensters onder rondbogen en twee rechtgesloten staldeuren. Inwendig bevat de boerderij een uitzonderlijk grote tegelkamer met de originele balkenzoldering. De wanden bestaan boven het betegelde gedeelte met de oorspronkelijke wandbetimmering uit vertikale eikehouten planken. De haard tegen de noordwand is uitgerust met een zwarte gemarmerde schoorsteenmantel en Twickelhaardplaat. Waardering Grote boerderij van cultuur- en architectuurhistorisch belang vanwege: - de historisch-functionele relatie met het landgoed Twickel - de voor Twickel bijzondere houten topgevels - de redelijke mate van gaafheid van het ex- en interieur (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 507809
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Het Meistershoes staat op de plaats van de voormalige havezate
Boerderij Dubbelink Havezate
Boerderij Dubbelink Erf
Bakspieker van Dubbelink

Dubbelink was een havezate in het richterambt Delden, gelegen in de buurschap Azelo. Het valt tegenwoordig onder de Nederlandse gemeente Hof van Twente. Het huis Dubbelink zelf is in de 18e eeuw reeds verdwenen, thans resteren nog een aantal boerderijen, het zogenaamde Meestershuis en een bakspieker.

De tienden over Dubbelink worden al genoemd in 1407. Net als verscheidene andere tienden in Azelo waren dit lenen van het Huis Almelo. Dubbelink zelf wordt voor het eerst genoemd in het schattingsregister van 1475 met de aanduiding dienstman. In 1480 draagt Herman de Reijger Dubbelink in leen op aan de bisschop van Utrecht [1]. Tot dan toe was het een allodiaal goed. De familie De Reijger zou de havezate tot het eind van de zestiende eeuw blijven bewonen. Daarna kwam Dubbelink door het huwelijk van Hendrica de Reijger (-1613) met Johan Rammelman (-1609) in handen van de familie Rammelman. De grafstenen van Johan Rammelman en Hendrica de Reijger liggen in het noorderzijschip van de Oude Kerk te Delden.

In 1711 droeg Maria Machteld Rammelman Dubbelink over aan haar neef Philip Hendrik Blankvoort. Na diens overlijden in 1712 erfde zijn broer Johan Melchior (-1721) het. Diens weduwe Johanna Isabella Bernhardina van Munchhausen trouwde vervolgens met Derk Mulert tot Backenhagen. Zij droegen het in 1747 over aan hun broer, resp. zwager, Adolf Wilhelm Unico van Munchhausen om voor hem een plaats in de Ridderschap van Overijssel te verwerven.

In 1751 liet Hendrik Podt Dubbelink echter veilen, omdat de hypotheek die Derk en Johanna Isabella hadden afgesloten niet werd afgelost. De havezate Dubbelink kwam toen in handen van Unico Wilhelm van Wassenaer Obdam en behoort sindsdien tot het landgoed Twickel.

Tot de oorspronkelijke havezaatsgoederen behoren de Azelose erven Dubbelink-Havezate, Dubbelink-Erve, Pellerij, Grave en Morskate. Op de oude huisplaats bevindt zich het Meestershuis, begin negentiende eeuw nog aangeduid als Dubbelinkkamer. Mogelijk vormt de kern van dit gebouw een restant van het bouwhuis van de havezate Dubbelink. Tussen het Meestershuis en Dubbelink-Erve ligt aan de Meijerinkveldkampsweg een oude bakspieker.

Referentie

  1. E.D. Eijken, Repertorium op de Overstichtse en Overijsselse leenprotocollen 1379-1805, Online versie

Literatuur

  • A.J.Gevers, A.J. Mensema, De havezaten in Twente en hun bewoners, Rijksarchief in Overijssel en Uitgeverij Waanders, Zwolle, 1995, ISBN 90-400-9766-6

Monumenten in de buurt van Erve Dubbelink: grote boerderij van het hallehuistype aan de rand van het bos gelegen, die behoort bij het landgoed Twickel in Ambt Delden

Meistershoes: pand onder pannen schilddak. Het middengedeelte met natuurstenen omlijsting van deur, bovenlicht en beide vensters is het oudste; links ..

Meijerinkveldkampsweg 8
Ambt Delden (Gemeente Hof van Twente)
Pand onder pannen schilddak. Het middengedeelte met natuurstenen omlijsting van deur, bovenlicht en beide vensters is het oudste; links en r..

Dubbelink bakspieker: Bakspieker in vakwerk. Gebouwtje van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde

Meijerinkveldkampsweg 6
Ambt Delden (Gemeente Hof van Twente)
Bakspieker in vakwerk. Gebouwtje van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.

Terrein waarin een grafveld

Secr. Engelbertinkstraat
Deldeneresch (Gemeente Hof van Twente)
Terrein waarin een grafveld. Datering: Bronstijd. (Gedeeltelijke bescherming, zie bijlage B).

Veldmeijer: Kleine boerderij van het hallehuistype opgetrokken in bruine baksteen onder een afgewolfd zadeldak met rode Hollandse pannen en eenvoudige ..

Schievenweg 3
Ambt Delden (Gemeente Hof van Twente)
Omschrijving Kleine BOERDERIJ VAN HET HALLEHUISTYPE opgetrokken in bruine baksteen onder een afgewolfd zadeldak met rode Hollandse pannen e..

Schuur Veldmeijer: houten veeschuurtje op plint van Bentheimer steen onder sterk overstekend wolfdak met rode Hollandse pannen en eenvoudige windveren ..

Schievenweg 3
Ambt Delden (Gemeente Hof van Twente)
Omschrijving Houten VEESCHUURTJE op plint van Bentheimer steen onder sterk overstekend wolfdak met rode Hollandse pannen en eenvoudige wind..

Kaart & Routeplanner

Route naar Erve Dubbelink: grote boerderij van het hallehuistype aan de rand van het bos gelegen, die behoort bij het landgoed Twickel in Ambt Delden

Foto's (1)