Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Voormalig herenhuis in Almelo

Woonhuis

Wierdensestraat 25
7607GE Almelo
Overijssel

Bouwjaar: 1900


Beschrijving van Voormalig herenhuis

Inleiding Voormalig HERENHUIS uit 1900 gebouwd in opdracht van de industrieel Salomonson in de stijl van de neo-renaissance, met een samengesteld bouwvolume en rijke ornamentale details. Aan de westzijde werd al direct een aanbouw met een plat dak gerealiseerd, die aan de noordwestzijde schuin meeloopt met het eertijds daar aanwezige stratenpatroon. Aan de achterzijde is tussen de achtergevel van de hoofdmassa en die van de laagbouw een kleine binnenplaats ontstaan. Aan de oostgevel is een aanbouw gemaakt, die uiteen periode niet veel later dan de bouwtijd van de villa kan zijn en die vermoedelijk als dienstwoning heeft gediend. De woning is door middel van een tussenlid van twee lagen met twee vensterassen aan de villa verbonden. Het interieur werd in opdracht van de Koninklijke Stoomweverij Nijverdal in 1927 als kantoor ingrijpend verbouwd in een strakke art-deco stijl. Bij dezelfde verbouwing werd aan de achterzijde (noord-west) een bouwlichaam toegevoegd, dat de gerende plattegrond voortzet van het lage gedeelte aan de westzijde uit de bouwtijd van de villa. Omschrijving Het vrijstaande gebouw heeft twee lagen en een samengesteld, afgeknot dak. Zowel de voorgevel (zuid) als de westgevel hebben aan de linkerzijde een risalerend geveldeel. In de voorgevel staat dat naast een deel met twee vensterassen die bijna als tweelichten zijn uitgevoerd, aan de westzijde is er maar één vensteras. Op de hoek van zuid- en westzijde is de overgang van de gevels als afgesnoten hoek met éen vensteras behandeld. De beide risalieten hebben twee vensterassen, waarbij die in de voorgevel is bekroond met een dubbele dakkapel met klauwstukjes. De top van deze bekroning is verdwenen. Aan de oostzijde is tegen het hoofdvolume een toren gelaatst, waarin op de begane grond de ingang en op de verdieping een kleine kamer is gemaakt. De kap van de toren is een tentdakje met leien, de top is verdwenen. De verticale as met de toegangsdeur is rijk versierd met ornamentaal stucwerk rond de boog boven de entree, (voorzien van het jaartal 1900), met een geornamenteerd tweelichtvenster op deverdieping en met een van klauwstukjes en een ronde top voorziene dakkapel. De vensters in de voor- en zijgevels zijn bekroond door een geprofileerde natuurstenen latei, waarboven een rechte strek in natuur- en verblendsteen. De natuursteen in deze toepassingen is creme geschilderd. De indeling van de schuiframen is gewijzigd. De nogal verschillende bouwmassa's zijn tot een geheel gesmeed door krachtig horizontaal lijstwerk. Allereerst is daar de sokkel, die is uitgevoerd als een scheef gestelde plint, waarop een fries met, ter plaatse van de vensters, cassettes. Op hoeken zijn in dit fries gebosseerde blokken van natuursteen opgenomen. Een cordonlijstscheidt sokkel en gevels. Een tweede horizontaal wordt gevormd door het lijstwerk tussen begane grond en etage, dat is uitgevoerd als een fries met dito cassettes, gesteld tussen een eenvoudige profiellijst en een in de vensterbanken van de verdieping doorlopende afzaat. De kroonlijst die de laagbouw afsluit (aan zuid- en westzijde) strookt min of meer met deze horizontaal. Deze lijst is, evenals de kroonlijst van de hoofdmassa, uitgevoerd met een dunne architraaf, een cassettefries met festoenen in stuc ter plaatse van de vensters en een kroonlijst met voluten en klossen. Deze rijk bewerkte lijsten treffen we alleen in de voor- en zijgevels aan: aan de achterzijde is de profilering identiek, maar de decoratieve elementen ontbreken daar. Van het interieur is de verbouwing uit 1927 van belang. Uit die tijd dateren de gepolijst marmeren lambrizeringen in de hal en de getimmerde lambrizeringen in de vertrekken aan de voorzijde. Dit interieur is, compleet met de trappenpartij en de glas-in-loodramen in entreeportaal en trappehuis, zeer gaaf en van goede kwaliteit. Waardering Woonhuis van cultuur- architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang: - als stadswoonhuis van één van Almelo's belangrijke industriëlen - vanwege de bouwstijl en de rijke detaillering van de gevels - vanwege het gave en zorgvuldig gedetailleerde kantoor-interieur - vanwege de situering aan de Wierdensestraat dat het rijke wonen aan een uitvalsweg illustreert (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 507693
Laatste wijziging: 2014-07-31 19:39:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Voormalig herenhuis in Almelo

Klooster-Esch

Wierdensestraat 32
Almelo
Inleiding HERENHUIS, de "Klooster-esch", is in 1925 in UM-1800 bouwstijl ontworpen door de architect B. Vixseboxse Jr. in opdracht van D. D..

Bankgebouw

Wierdensestraat 2
Almelo
Inleiding Het BANKGEBOUW op de hoek van De Waag en de Wierdensestraat werd in 1908 gebouwd voor de firma Ledeboer bankiers naar ontwerp van..

Waag

De Waag 1
Almelo
Inleiding WAAG- ANNEX MARKTGEBOUW uit 1913 met een rijk gedecoreerde voorgevel in Hollandse neo-renaissancestijl naar een ontwerp van de st..

Directeurswoning

De Waag 5
Almelo
Omschrijving Aan de Waag neemt de voormalige DIRECTEURSWONING een positie in, die het verband met het Huis van Bewaring veel minder zichtba..

Huis van bewaring

Marktstraat 7
Almelo
Omschrijving Het HUIS VAN BEWARING heeft een hoog frontgebouw in de Marktstraat, waarin op de begane grond de entree en enkele dienstruimte..

Kaart & Routeplanner

Route naar Voormalig herenhuis in Almelo