Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Watergemaal A.F. Stroink in Vollenhove

Weg En Waterwerk

Weg van Twee Nijenhuizen 18
8325PD Vollenhove (gemeente Steenwijkerland)
Overijssel

Bouwjaar: 1919-'20 1928 (uitbr.) 1980 (sloop schoorsteen) 1920 1919-'20 1928 (uitbr.) 1980 (sloop schoorsteen)
Architect: Ingenieursbureau Haskoning Haskoning 1920 Ingenieursbureau Haskoning


Beschrijving van Watergemaal A.F. Stroink

Inleiding Het 'Watergemaal A.F. Stroink' is in 1919-1920 gebouwd in opdracht van het Waterschap Vollenhove als hoofd-stoomgemaal voor Noordwest-Overijssel. Het ligt aan het Ettenlandsch Kanaal dat de verbinding vormde tussen de Zuiderzee en de Beulakerwijde. In 1928 werd aan de oorspronkelijke twee stoommachines van het gemaal een derde toegevoegd, waarvoor het gebouw aan de zuidzijde werd uitgebreid. Later zijn de stoommachines vervangen door dieselmotoren, waarvan één in 1982 werd opgevolgd door een elektromotor. In 1980 is de hoge, tevens als belangrijke 'landmark' functionerende schoorsteen afgebroken. Omschrijving Het gemaal is ondergebracht in een groot gebouw onder met pannen gedekte schilddaken. Het hoge middendeel met open houten kapconstructie en de lagere noordvleugel met verlaagd plafond vormen de oorspronkelijke bouwdelen uit 1919-1920. Hun gevels zijn geleed door middel van lisenen. Die van het middelste bouwdeel zijn sterk geprofileerd en op de hoeken overhoeks geplaatst. Aan de voorzijde wordt het gebouw gedomineerd door drie grote woodpomppijpen, die zijn aangesloten op de twee in het middelste bouwdeel staande dieselmotoren en de elektromotor in het rechter gedeelte. De pijpen zijn omlijst met uitgemetselde rondbogen met decoratieve steenverbanden. Aan de achterzijde heeft het hoog opgaand middendeel twee rechthoekige vensters onder segmentboogvormige ontlastingsbogen. Het toegevoegde gedeelte met in staal uitgevoerde open dakstoel, heeft aan de achterzijde drie reeksen stalen vensters. In de zuidgevel en het aangebouwde muurtje zijn gedenkstenen uit 1919 en 1928 geplaatst. Onder de dakrand bevindt zich een reeks van tien venstertjes. Het gemaal is grotendeels nog in oorspronkelijke staat met een tegelvloer en binnenmuren die zijn bekleed met geglazuurde tegels. De tussenmuur met arcade is de buitenmuur van de eerste bouwfase. Waardering Het aan de dijk tussen Vollenhove en Blokzijl gelegen gemaal is door zijn opvallende, dominante verschijning in het weidelandschap zeer beeldbepalend. Aan het gebouw is sinds de uitbreiding van 1928-'29 nauwelijks iets veranderd, waardoor het als gaaf kan worden gekwalificeerd. Het is van cultuurhistorische waarde als uitdrukking van technische ontwikkelingen op het gebied van de waterbouwkundige werken en als sleutelproject in de landaanwinnings- en ontwateringsprojecten in het Land van Vollenhove. Het is in verschillende opzichten tevens van architectuurhistorisch belang en ondanks het gemis van de schoorsteen, in interieur en exterieur een fraai voorbeeld van vroeg twintigste eeuwse utiliteitsbouw. Vanwege formaat en capaciteit heeft het gemaal bovendien enige zeldzaamheidswaarde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 507461
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Watergemaal A.F. Stroink in Vollenhove

boerderij

Leeuwte 43
Sint Jansklooster (Gemeente Steenwijkerland)
Zeer oude boerderij met achterbaander naar de weg toegekeerd.

Boerderij met het bedrijfsgedeelte naar de weg toegekeerd. Twee zijbaanders, waarboven het dak hoog opgelicht is. De bescherming betreft slechts het h ..

Leeuwte 51
Sint Jansklooster (Gemeente Steenwijkerland)
BOERDERIJ met het bedrijfsgedeelte naar de weg toegekeerd. Twee zijbaanders, waarboven het dak hoog opgelicht is. De bescherming betreft sle..

Joodse begraafplaats

Slingerpad 3
Blokzijl (Gemeente Steenwijkerland)
Het Israelitisch kerkhof, deel uitmakend van de 17e eeuwse vestingwerken.

Pand met door rond lijstje bekroonde klokgevel met voordeur met bovenlicht

Zuiderkade 11
Blokzijl (Gemeente Steenwijkerland)
PAND met klokgevel, bekroond door rond lijstje. In houten topstuk gedateerd 1788. Voordeur met begin XIX motief en bovenlicht.

Brug en sluizen

bij Wortelmarkt en Zuiderstraat Wortelmarkt bij Wortelmarkt en Zuiderstraat
STEENWIJK (Gemeente Steenwijkerland)
De brug en sluizen.

Kaart & Routeplanner

Route naar Watergemaal A.F. Stroink in Vollenhove

Foto's (1)