Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Opzichterswoning Rijkswaterstaat in Dwingeloo

Woonhuis

Dieversluis 2
7991RM Dwingeloo (gemeente Westerveld)
Drenthe

Bouwjaar: 1903


Beschrijving van Opzichterswoning Rijkswaterstaat

Inleiding Gebouwd in 1903 als Opzichterswoning van Rijkswaterstaat in de stijl van de Art Nouveau. De dienstwoning onderscheidt zich van de overige dienstwoningen langs de Drentse Hoofdvaart door een rijkere vormgeving hetgeen gerelateerd mag worden aan de hogere positie van de bewoner. Omschrijving Dienstwoning gebaseerd op rechthoekig grondplan met een smallere aanbouw aan de achterzijde en een serre aan de voorzijde. Het geheel wordt gedekt door een afgeknot schilddak belegd met kruispannen; drie schoorstenen. Gevelopbouw met bakstenen plint, geglazuurde afzaten, opgaand metselwerk met daarin smeedijzeren sierankers een gootlijst op licht uitkragend metselwerk en voorzien van klossen en decoratieve windveer. De vensters hebben geglazuurde onderdorpels en zijn geplaatst onder lateien en rode bakstenen hanekammen. Oostgevel met hardstenen stoep naar de portiek waarin een paneeldeur met snijwerk, sierhekjes en bovenlicht. Aan weerkanten van de portiek een T-venster. De noordgevel heeft links een houten serre op bakstenen onderbouw voorzien van een inzwenkende zinken kap. Rechts een gekoppeld venster. Verdieping met twee getoogde T-vensters en aan de buitenkanten de opschriften ANNO en 1903. Opvallend is het overstek met de bewerkte windveren en de zware opengewerkte klossen; op de knikken zijn makelaars geplaatst. De westgevel bevat drie T-vensters. De zuidgevel heeft aan de linker zijde een T-venster onder latei; daarnaast begint de lagere uitbouw eveneens met een afgeplat schilddak. In deze uitbouw onder meer twee hooggeplaatste rechtgesloten vensters, een deur met bovenlicht en een T-venster bij de keuken. INTERIEUR: van belang is de gang voorzien van gemarmerde lambrisering, gepleisterde wanden en plafonds, de paneeldeuren (voornamelijk origineel hang- en sluitwerk) met omlijstingen; de steektrap met bewerkte trappaal, leuning en hekwerk. Daarnaast zijn de twee kamers van belang waarin onder meer zwart marmeren schouwen, het stucwerk plafond met zware sierprofielen en bloemmotieven alsmede de schuifdeuren (glas-in-lood) tussen de kamers. Waardering Dienstwoning van cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang vanwege de infrastructurele ontwikkeling van de Drentse Hoofdvaart, vanwege de vormgeving en het materiaalgebruik alsmede vanwege de ruimtelijk-historische ontwikkeling van Dieversluis. Hoofdelement van het complex en betrekkelijk gaaf. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 507317
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Het Kantoorpand Westraven naar ontwerp van Jan Pesman naast rijksweg A12 in Utrecht. De vestiging van de RWS Midden-Nederland en een aantal landelijke diensten

Rijkswaterstaat (RWS) is het uitvoerende agentschap van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in Nederland, tot 2010 Verkeer en Waterstaat geheten. Het werd opgericht in 1798 als Bureau voor den Waterstaat en vanaf 1848 opereert het onder de naam Rijkswaterstaat. De organisatie beheert en ontwikkelt in opdracht van het ministerie de hoofdwegen, hoofdvaarwegen en hoofdwatersystemen. De dienst heeft als hoofdtaken om te werken aan de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer ("droge waterstaat"), het onderhoud en de verbetering van het systeem van vaarwegen ("natte waterstaat") en de bescherming tegen overstromingen. De directeur-generaal (DG) is Michèle Blom sinds 15 mei 2017, waarmee ze de opvolger is van Jan Hendrik Dronkers.

Rijkswaterstaat telt ongeveer 8700 medewerkers. De organisatie is opgebouwd uit een centrale organisatie (onder meer het bestuur en de bestuursstaf) en organisatieonderdelen, die of regionaal of landelijk werken.

RWS Regionaal

Kantoor van Rijkswaterstaat te Rotterdam

De regionale organisatieonderdelen, tot 2013 diensten en tot 2004 directies genoemd, vormen de ruggengraat van Rijkswaterstaat. Aan het hoofd van een regionale eenheid staat de hoofdingenieur-directeur (HID). De regio's op hun beurt zijn weer onderverdeeld in lokale districten (in het recente verleden dienstkringen genaamd). Vroeger had iedere provincie haar eigen regionale organisatie, maar sinds 1994 zijn in het Noorden (Groningen, Friesland en Drenthe) en een jaar later in het Oosten (Overijssel en Gelderland) directies samengevoegd. Met de reorganisatie van april 2013 zijn meer diensten samengevoegd en is de verwijzing naar provincienamen vervallen. De volgende eenheden worden momenteel onderscheiden binnen de Rijkswaterstaat:

Deze organisatieonderdelen voeren het beleid van Rijkswaterstaat uit in hun eigen regio en zijn aanspreekpunt voor regionale overheden voor alle Rijkswaterstaatsaangelegenheden.

RWS Landelijk

De boot Speurder van Rijkswaterstaat
Een weginspecteur sluit een rijstrook af na een ongeval
Matrixbord van Rijkswaterstaat

Landelijk is de technische en wetenschappelijke kennis en de uitvoering van alle ondersteunende bedrijfsvoering samengebracht. Dit proces is vanaf de eerste helft van de 20e eeuw begonnen met de vorming van specialistische diensten. Het Ondernemingsplan 2015 van de Rijkswaterstaat heeft een impuls gegeven om rond de werkprocessen in verder vorm te geven ook van de operationele zaken.

Als eerste is er per 1 januari 2012 een nieuwe (operationele) dienst ontstaan: RWS Verkeers- en Watermanagement (RWS VWM) ontstaan, waarin de bediening en de drie netwerkcentra zijn ondergebracht.

De verdere concentratie van kennis kwam in april 2013 tot stand, toen de volgende nieuwe onderdelen voor landelijke taken van de Rijkswaterstaat werden opgericht:

Daarnaast zijn er nog voor landelijke taken:

  • Corporate Dienst (gevestigd te Utrecht) voor de algemene ondersteuning op het gebied van personeel, organisatie administratie en facilitaire zaken, en

de programmaorganisatie:

Geschiedenis

Naam

De naam van de organisatie is in de loop van de tijd een aantal malen gewijzigd:

Waterstaat

De vaststelling van Christiaan Brunings' Plan tot beheeringhe van de Waterstaat in de Bataafse Republiek op 24 mei 1798 wordt beschouwd als de geboorte van de Rijkswaterstaat. In de beginperiode volgen reorganisaties elkaar snel op; het begrip Waterstaat blijft steeds in de naamgeving terugkomen. Het Bureau van de Waterstaat is vanaf 1798 de centrale organisatie. Het is een klein coördinerend departement dat zwaar leunt op de uitvoerende ingenieurs, die nog vaak samenwerken met militaire ingenieurs. Waterstaat was in de 18e eeuw als begrip gevestigd als de toestand (staat) van het water; dat wil zeggen het beschreef de situatie in een gebied met betrekking tot de aanwezigheid van dijken, afwateringseenheden, molens et cetera en vestingwerken. Vanaf 1807 is de hoogste leiding van de organisatie een inspecteur-generaal van de Waterstaat.

16e Inspectie van de 'Service des Ponts et Chausées

Nadat keizer Napoleon het Koninkrijk Holland bij het Franse Keizerrijk had ingelijfd, werd de bestaande waterstaatsorganisatie (met uitzondering van Noord-Brabant) als 16e inspectie toegevoegd aan de Franse waterstaatsorganisatie.

Corps Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke Werken

Vanaf de oprichting van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden wordt in reorganisatiebesluiten steeds gesproken van het Corps Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke Werken. De organisatie werkt in die periode zowel voor de centrale overheid als voor de decentrale, provinciale overheden.

's Rijks Waterstaat

De grondwetswijziging van 1848 en de daarop volgende Provinciewet van Thorbecke bood de provincies de gelegenheid eigen waterstaatsdiensten in te stellen. In de loop van twee decennia maakten uiteindelijk alle provincies daar gebruik van. Zo ontstonden er Provinciale Waterstaten en de centrale organisatie werd ter onderscheiding aangeduid als 's Rijks Waterstaat aanvankelijk niet aan elkaar geschreven. Pas vanaf ongeveer 1880 ontstond het gebruik om de naam als een woord te schrijven: Rijkswaterstaat.

Organisatieontwikkeling

De veranderingen in de organisatie gedurende de laatste twee eeuwen is per dienst beschreven bij de pagina's per dienst, zoals die te bereiken zijn door de naam van een dienst (bijvoorbeeld bij het item Voormalige diensten) aan te klikken. Een totaaloverzicht van de organisatieontwikkeling van de Rijkswaterstaat is te vinden op de lijst van hoofdingenieurs-directeuren van de Rijkswaterstaat en wel op de volgende subpagina's daarvan:

Voormalige diensten

Regionale directies

Rivierendirecties

Specialistische diensten

Voor dataverwerking
Voor materialenkennis
Voor water
Voor verkeerskunde

Bouwdiensten

Projectdirecties

Managementondersteuning

Zie ook

Trivia

  • Rijkswaterstaat is als centraal orgaan ingesteld ten tijde van de Bataafse Republiek (1798) om de regie op de versnipperde civieltechnische werken te verbeteren. De hiërarchische structuur leek veel op die van de militaire evenknie, de Genie. Binnen de dienst is het gebruik van uniformen altijd minder geweest dan in het leger, maar ook van de huidige medewerkers dragen nog ruim 1000 personen een donkerblauw Rijkswaterstaatuniform.
  • In de Koude Oorlog waren vele sluiswachters etc. van Rijkswaterstaat automatisch onderofficier van de Genie met oorlogstaak.
  • De zoutdepots langs de snelwegen zijn eigendom van Rijkswaterstaat. Bij gladheid en sneeuwval worden automatisch particuliere bedrijven ingeschakeld die dit over de snelwegen verspreiden.
  • Binnen de dienst en door andere betrokkenen wordt de naam van oudsher vergezeld door het lidwoord: de (Rijks)waterstaat. Ook hanteren de ambtenaren zelf een onderscheid als "ik werk bij Nat (de watersector) of Droog (de wegensector)".
  • Sinds 10 oktober 2010 is Rijkswaterstaat niet meer voor heel Nederland verantwoordelijk voor de kustverdediging; de Caribische eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba (die in 2010 onderdeel werden van Nederland) zijn hier zelf verantwoordelijk voor.

Externe linksMonumenten in de buurt van Opzichterswoning Rijkswaterstaat in Dwingeloo

Opzichterswoning Rijkswaterstaat, hek

Dieversluis 2
Dwingeloo (Gemeente Westerveld)
Inleiding Hekwerk ter afscheiding van de tuin en de klinkerbestrating naar de sluis. Omschrijving Giet- en smeedijzeren hekwerk over een ..

Opzichterswoning Rijkswaterstaat, schuur

Dieversluis 2
Dwingeloo (Gemeente Westerveld)
Inleiding Schuur gebouwd rond 1880 in een aan de Waterstaatsstijl verwante architectuur en behorend bij de Opzichterswoning van rijkswaters..

Restanten van een kalkovencomplex

Rijksweg 26
Dieverbrug (Gemeente Westerveld)
Restanten van een kalkovencomplex, gesticht in 1925 als schelpkalkbranderij en in dat jaar omvattende twee schelpkalkovens en een leschhuis...

Batinge, restanten

Batingheweg 6
Dwingeloo (Gemeente Westerveld)
Rechthoekig omgracht terrein van de voormalige havezathe batinge met een gedeelte van de opstallen en de zich in de bodem van het terrein be..

Caathof De Caathof

Holtenweg 2
Diever (Gemeente Westerveld)
Boerderij met twee zijbaanders en gevel van het woongedeelte met rechte top en jaartalanker 1773.

Kaart & Routeplanner

Route naar Opzichterswoning Rijkswaterstaat in Dwingeloo