Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Huize Venendal in Hoogeveen

Woonhuis

Hoofdstraat 9
7902EA Hoogeveen
Drenthe

Bouwjaar: mog. 1646 1857 (verb.) 1888 (verb.) 1646 mog. 1646 1857 (verb.) 1888 (verb.)


Beschrijving van Huize Venendal

Inleiding Woonhuis (tegenwoordig museum Venendal) gebouwd in eclectische trant met Neo-Renaissance elementen, kreeg in 1888 haar huidige verschijningsvorm. In de noordgevel zijn 3 jaartalinscripties ingemetseld: 1653, 1857, 1888. 1653 zou de aanduiding van het eerste bouwjaar kunnen zijn; in 1857 vond een verbouwing plaats en werd het kantoortje aan de zuidzjde van het huis gebouwd. In 1888 liet het echtpaar Rahder-van der Lely Venendal het huis nog eens ingrijpend verbouwen. De kelder is een restant van de vroegste geschiedenis van het gebouw. Het pand ligt met de voorgevel direkt aan de straat en is onderdeel van de karakteristieke eind 19e en begin 20e eeuwse lintbebouwing aan de voormalige Hoogeveensche Vaart in het centrum van Hoogeveen. Aan de zuidzijde grenst het pand met kantoortje aan het belendende perceel. De bescherming richt zich op het exterieur - met name het voorhuis- en delen van het interieur. Omschrijving Woonhuis van één bouwlaag, opgetrokken in baksteen op gepleisterde plint vanuit T-vormige plattegrond; voorhuis onder afgeknot schilddak, achterdeel onder afgeknot zadeldak, gedekt met platte Friese en Hollandse pannen. Symmetrisch ingedeelde voorgevel met gepleisterde plint met spaarvelden en diamantkoppen, geprofileerde dak- en gootlijst. Afgeschuinde hoekpartijen, zwaar omlijst door gepleisterde pilasters met spaarvelden en decoraties, bekroond door puntgeveltje onder steekkap met gepleisterde daklijst en pironnen. Middenpartij met entree, balkon op consoles en uitgemetselde dakkapel, geflankeerd door gepleisterde pilasters als omschreven. Dubbele paneeldeur met smeedwerk onder rondboogvormig bovenlicht in rondboogportiek met sluitsteen en diamantkoppen in de boog; hardstenen stoep. Dubbele balkondeuren onder getoogd bovenlicht. Ter weerszijden van de entree twee getoogde H-vensters. Alle vensters en de balkondeuren met gepleisterde omlijsting met fronton en bolbekroningen. Noordelijke zijgevel met sierankers en getoogde T-vensters onder segmentboog met siermetselwerk. Het smallere grotendeels gepleisterde achterdeel met staafankers, keldervensters met diefijzers en verschillende typen vensters; aan de zuidgevel een deur met vierruits bovenlicht. In de achtergevel een hooiluik. Tegen de zuidelijke zijgevel een aanbouw onder zadeldak met Hollandse pannen, windveer, piron en een goot op klampen. Voorgevel met gemetselde hoeklisenen, een hoog getoogd schuifvenster onder segmentboog; erboven een vierruits rondboogvenster onder rollaag. INTERIEUR Oorspronkelijke indeling; centrale hal met rondboogdeur en pleisterwerk, kamers met stuc- en balkenplafonds, schouwen, deuren, vensteromlijsting, blinden; 17e eeuwse kelder. Waardering Woonhuis van architectuur-, en cultuurhistorisch belang vanwege de bouwstijl, de hoge mate van gaafheid van ex- en interieur en de bouwgeschiedenis; in relatie met de omringende bebouwing van stedebouwkundig belang vanwege de beeldbepalende situering in het bijzondere gebied langs de voormalige Hoogeveensche Vaart. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 507303
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Huize Venendal in Hoogeveen

Woonhuis in eclectische stijl

Hoofdstraat 11
Hoogeveen
Inleiding Woonhuis in 1878 gebouwd in opdracht van een vervenersfamilie, naar ontwerp van H.E. Hoegsma. Het in eclectische trant gebouwde p..

Woonhuis in eclectische stijl met neorenaissance-elementen

Hoofdstraat 24
Hoogeveen
Inleiding Woonhuis (thans woonhuis/winkel/werkplaats) in 1902 gebouwd naar ontwerp van architect J. Carmiggelt in eclectische trant met Neo..

Herenhuis in neoclassicistische stijl

Hoofdstraat 5
Hoogeveen
Inleiding Herenhuis in 1882 gebouwd in Neo-Classicistische trant. Het direkt aan de Hoofdstraat gelegen pand is gebouwd voor burgemeester L..

Dubbel woonhuis met Art Nouveau-elementen

Brinkstraat 32
Hoogeveen
Inleiding Dubbel woonhuis (tegenwoordig tandartspraktijk en advocatenkantoor) in 1904 gebouwd in opdracht van mevrouw J. van Hees. Ontwerp ..

Slijterij in door de Art Nouveau beïnvloede stijl

Brinkstraat 22
Hoogeveen
Inleiding Slijterij in 1912 gebouwd naar ontwerp van architect J. Carmiggelt in opdracht van Albert Dikkers, in een door de Art Nouveau be..

Kaart & Routeplanner

Route naar Huize Venendal in Hoogeveen

Foto's (1)