Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) in Hoogeveen

Kerkelijk Gebouw

Bentinckslaan 78
7902GH Hoogeveen
Drenthe

Bouwjaar: 1933
Architect: D. van Dijk Dijk 1933 D. van Dijk


Beschrijving van Gereformeerde kerk (vrijgemaakt)

Inleiding Gereformeerde kerk (tegenwoordig Vrijgemaakt) in 1933 gebouwd naar ontwerp van D. van Dijk in een stijl die neigt naar de Nieuwe Haagse School. In de hal een stichtingssteen met opschrift: 'De eerste steen gelegd op 5 januari 1933, Ds. J. Meyer, Ds. W. Faber'. De kerk ligt in een karakteristiek gebied met lintbebouwing uit de dertiger jaren. Rondom de kerk een tegelplein, aan de voorzijde begrensd door een gemetselde muur met ijzeren buizen; aan de zijkanten door een beukenhaag. Het orgel is nieuw en de tribune over de gehele gevelbreedte doorgetrokken. De bescherming richt zich op ex- en interieur, uitgezonderd de latere aanbouw aan de achterzijde. Omschrijving Kerk op kruisvormige plattegrond onder zadeldaken met zwarte Romaanse pannen; toren op noordoostelijke gevelhoek. Gevels opgetrokken in geelbruine baksteen op een trasraam in roodbruine steen, afgesloten met een rollaag; langs de dakrand een streks gemetselde rand. In de noordgevel bevindt zich de dubbele paneeldeur met ijzeren hang- en sluitwerk in een rondboogportiek met uitgemetselde boog. Erboven drie smalle verticale trapsgewijs geplaatste vensters en enkele kleine vensters. In de beide zijtopgevels van de kruisarmen vijf dito gerangschikte verticale vensters. Alle vensters met licht gekleurd glas-in-lood en gemetselde afzaten. Naast de beide kruisarmen, in de noordelijk oksels, een portaal met platte dakafsluiting, deur en twee kleine vensters. Vierzijdig torenlichaam met iets uitgemetselde en hoger opgetrokken hoekpartij met twee wijzerplaten; smalle boven elkaar geplaatste lichtopeningen, gemetselde galmgaten; gemetseld fries met rechthoekige spaarvelden en vierzijdige spits met leien en weerhaan. INTERIEUR Overkapping met spitsboogvormige houten spantconstructie; hellend grondvlak, oorspronkelijk bankenplan en preekstoel. Orgel en orgelkas zijn niet van waarde uit het oogpunt van monumentenzorg. Waardering Kerk van cultuur-, en architectuurhistorisch belang vanwege de aan de Nieuwe Haagse School verwante, voor de jaren '30 typerende bouwstijl en de redelijke mate van gaafheid van het ex- en interieur. In relatie met de omringende lintbebouwing van stedebouwkundig belang vanwege het beeldbepalende karakter in het straatbeeld. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 507296
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) in Hoogeveen

Zwaluw De Zwaluw

van Echtenstraat 47
Hoogeveen
Stenen korenmolen.

Haven De Haven

van Echtenstraat 37
Hoogeveen
Mogelijk eind 18e eeuws gebouw onder met pannen belegd afgewolfd schilddak; vergaarbak en geprofileerde gootlijst; twee schoorstenen; staafa..

Hervormde kerk (Grote Kerk)

Grote Kerkstraat 40
Hoogeveen
Ned.Herv.Kerk. Oorspronkelijk 17e eeuwse kruiskerk, in de jaren 1766 tot 1804 vergroot tot driebeukige hallenkerk. Inventaris: koperen doopb..

Olde Schippershuus 't Olde Schippershuus

Hoofdstraat 254
Hoogeveen
Gepleisterd rechthoekig pand, 17e eeuw, onder pannen zadeldak tussen puntgevels. De voorgevel aan de Schutstraat heeft tussentrappen en 17e..

Woonhuis in eclectische stijl

Hoofdstraat 11
Hoogeveen
Inleiding Woonhuis in 1878 gebouwd in opdracht van een vervenersfamilie, naar ontwerp van H.E. Hoegsma. Het in eclectische trant gebouwde p..

Kaart & Routeplanner

Route naar Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) in Hoogeveen

Foto's (1)