Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Rooms-katholieke kerk in Zorgvlied

Kerkelijk Gebouw

Dorpsstraat 31
8437PA Zorgvlied (gemeente Westerveld)
Drenthe

Bouwjaar: 1923-'24 1924 1923-'24
Architect: J.W. Bijl Bijl 1924 J.W. Bijl


Beschrijving van Rooms-katholieke kerk

Inleiding RK-kerk gebouwd in 1924 in Traditionalistische stijl naar ontwerp van de Amsterdamse architect H. Bijl in opdracht van de Heilige Andreasparochie. Aannemer was Van der Liefvoort uit Arnhem. De ontwikkeling van Zorgvlied en de parochie zijn nauw verbonden met de geschiedenis van de Maatschappij van Weldadigheid. Centrale rol daarbij speelt de figuur van Lodewijk Guillaume Verwer die samen met zijn vrouw Johanna Cornelia Ludovica van Wensen staan afgebeeld in de glas-in-lood ramen van de absis. Verwer bouwde rond 1880 Huize Zorgvlied en had daarin een huiskapel. Daarna werd op de huidige locatie een bijgebouw van een herenhuis omgebouwd tot kerk. In 1884 werd de kerkelijke parochie Heilige Andreas opgericht. In 1923 werd een begin gemaakt met de nieuwe kerk. Stichtingssteen: P.L.P. 19 27/11 23. De bescherming betreft kerk en interieur. De aangebouwde sacristie is van ondergeschikt belang evenals de vergaderruimte aan de oostzijde. Omschrijving Zaalkerk van vijf traveeen met absis en toren. Gevelopbouw met gemetselde plint, hardstenen afzaten en opgaand metselwerk. De symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft een vooruitspringende toren waarin een spitsboogvormig portaal met korfboogvormige dubbele paneeldeur met naald, sluitsteen en gebrandschilderd glas-in-lood. In de terugliggende gevelvlakkken van de kerk alsmede op de verdieping van de toren een smal glas-in-lood raam. Aan drie zijden van de toren twee spitsboogvormige galmgaten met klankborden; daarboven (aan vier zijden) ronde nissen, uitkragend metselwerk naar de gootlijst een een ingesnoerder achtkantige spits belegd met leien en een sierlijke naald met haantje. De zijgevels uitgevoerd met steunberen en per travee drie spitsboogvensters met gekleurd glas-in-lood; bloklijst onder de eenvoudige op klossen gedragen gootlijst. Zadeldak met leien (maasdekking). Aan de oostzijde is de topgevel bekroond met inzwenkend metselwerk waarin een kruis. Tegen de oostgevel een rechthoekige absis met in beide zijden een gekleurd glas-in-lood venster en in de topgevel een drietal gebrandschilderde glas-in-lood spitsboogvensters. INTERIEUR: Hal met rechtgesloten dubbele paneeldeur waarin glas-in-lood bovenlichten. Rechterzijwand met rechtgesloten paneeldeur. Hal en kerk met zwart, geel en bruin geglazuurde tegels. Symmetrisch geplaatste eiken banken voorzien van enig snijwerk en geplaatst op een podium. Vanaf de onderdorpels van de vensters zijn de wanden gepleisterd. Spitsboogvormig houten gewelf op kwarthol inzwenkende plint met geprofileerde uitkragende houten consoles die naar beneden toe doorlopen en rusten op uitgemetselde consoles. Tussen de spanten zijn sierribben aangebracht. Het gewelf is sierlijk en in oorspronkelijke vorm beschilderd. Absis of priesterkoor aangezet met gemetselde spitsboog waarin stichtingssteen: P(rimus) L(apis) P(ositus) 19 27/11 23. De rechthoekige absis heeft onder meer hooggeplaatste glas-in-lood rondvensters. Oostgevel met drie spitsboogvensters met in het midden onder meer Jezus en daaronder namen Verwer en Wensen. Links Maria met Kind en medaillon van Verwer. Rechts de Heilige Andreas met medaillon van Verwer van Wensen. Noordgevel met deur naar sacristie. In absis een contemporain altaar. Waardering Kerk van cultuurhistorisch belang vanwege de functie en betekenis in verband met de Maatschappij van Weldadigheid, van architectuurhistorisch belang vanwege de vormgeving en de gaafheid van in- en exterieur alsmede van stedebouwkundig belang vanwege de beeldbepalende ligging. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 507280
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Rooms-katholieke kerk in Zorgvlied

Hervormde kapel (Obadja)

Dorpsstraat 5
Zorgvlied (Gemeente Westerveld)
Inleiding NH-kapel gebouwd in 1904 en behorend tot het type veldkapel. In de kapel staat een van rijkswege beschermd kabinetorgel. De kapel..

Onbewoond woonhuis met klein schuurtje onder rieten kap met in de topgevel twee zesruitsvensters

Hoofdweg 54A
Elsloo (Gemeente Ooststellingwerf)
Onbewoond woonhuis met klein schuurtje onder een rieten kap. In de topgevel twee 6-ruitsvensters.

Dubbele klokkenstoel bij kerk

Hoofdweg 42
Elsloo (Gemeente Ooststellingwerf)
Klokkestoel naast de 19e eeuwse kerk, waarin gelui van twee klokken, een ervan is van anonieme gieter uit de 14e eeuw, diam. 86,4 cm. en een..

Dorpskerk (Hervormde kerk)

Hoofdweg 42
Elsloo (Gemeente Ooststellingwerf)
Inleiding De KERK onder Overgangs-architectuur van de Hervormde Gemeente te Elsloo is in 1913 gerealiseerd ter vervanging van een ouder ker..

Dorpskerk, Hervormde kerk en klokkenstoel

Boijlerweg 87
Boijl (Gemeente Weststellingwerf)
Ned.Herv.Kerk. en klokkestoel. Eenvoudig eenbeukig gotiserend kerkje met vlakke westgevel waarop ankers met 1617, later oostwaarts uitgebrei..

Kaart & Routeplanner

Route naar Rooms-katholieke kerk in Zorgvlied

Foto's (1)