Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Voormalige praktijkwoning genaamd antigone in Nuth

Woonhuis

Stationstraat 30
6361BH Nuth
Limburg

Bouwjaar: 1917
Architect: Jan J. Drummen


Beschrijving van Voormalige praktijkwoning genaamd antigone

Inleiding Voormalige PRAKTIJKWONING genaamd Antigone, 1917. Gebouwd voor de huisarts dr. L.S. Mekel in een traditionele, door het eclecticisme beïnvloede stijl, naar een ontwerp van architect Jan J. Drummen te Nuth. De praktijkwoning is gesitueerd in de lineaire bebouwingsstructuur van de Stationsstraat. Op het perceel bevinden zich bovendien een vergrote garage als ook een bijgebouwde kantoorwoning (Stationsstraat 28). De garage is voor de bescherming van ondergeschikt belang. De bijgebouwde kantoorwoning is uitgesloten van bescherming. Omschrijving De voormalige praktijkwoning heeft een onregelmatige, min of meer kruisvormige plattegrond, waarvan de lengte-as parallel aan de Stationstraat ligt. Het hoofdvolume van het pand beschikt over een gedeeltelijke souterrainverdieping, twee bouwlagen en een zolderverdieping. Het huis wordt gedekt door een afgeplat schilddak met rode Hollandse pannen. Vier schoorstenen op de hoeken van het afgeplatte dakdeel. Dakkapellen met rode shingels, vorstpannen en bolornament. Houten luifelgoten op consoles. De uitgebouwde praktijkruimte aan de rechter zijgevel wordt gedekt door een lessenaarsdak met insteekkap. Het pand heeft een geprofileerde rode bakstenen plint met souterrainroosters en een kunststenen profiellijst. Een rode bakstenen optrek met kunststenen deurlijst, dorpels, aanzet- en sluitstenen. Het hoofdvolume van het huis is gemetseld in staand verband, de uitbouwen in halfsteens verband. Gesneden voegen. Strekken met sluitsteen boven de vensters en deuren van het hoofdvolume, rollagen in de zijgeveluitbouwen. De vensterbovenlichten zijn voorzien van geel gekleurd glas-in-lood. De VOORGEVEL van het pand telt drie vensterassen en is symmetrisch ingedeeld. Enigszins terugliggende middenas, waarin in de eerste laag een dubbele houten paneeldeur met ruitornamenten, rondboogvormige glas-in-lood bovenlichten en smalle rechthoekige zijlichten. Het geheel is geplaatst in een kunststenen lijst met aanzet- en sluitstenen. De deur is bereikbaar via een trap met drie treden. Aan weerszijden van deze treden een balustrade met vaas. Boven de deur, in de tweede laag, drie smalle rechthoekige vensters met glas-in-lood bovenlicht. In elke laag van de beide zijassen is een rechthoekig dubbel houten kruiskozijn geplaatst met glas-in-lood bovenlichten. De LINKER ZIJGEVEL telt twee vensterassen en wordt gedomineerd door een in halfsteens verband gemetselde vijfzijdige erker met balkon. In deze erker zijn vijf rechthoekige houten vensters met glas-in-lood bovenlicht geplaatst. Het balkon heeft een vernieuwde balustrade en is toegankelijk via een rechthoekige dubbele houten balkondeur met verticaal ingedeeld bovenlicht. In de tweede as bevinden zich respectievelijk een rechthoekig houten venster met glas-in-lood bovenlicht en een rechthoekig houten kruiskozijn met glas-in-lood bovenlicht. De RECHTER ZIJGEVEL wordt gedomineerd door een zich ten opzichte van het hoofdvolume - aan voor- en achterzijde - twee maal versmallende uitbouw, waarin de voormalige praktijkruimte. Het breedste deel van de uitbouw wordt gedekt door een lessenaarsdak, het smalste deel door een insteekkap en heeft evenals de erker aan de linkerzijde een vijfhoekige plattegrond. Deze uitbouw heeft aan zowel de voor- als de achterzijde een vrijwel identieke indeling: in het volume onder lessenaarsdak een rechthoekig dubbel houten kruiskozijn met glas-in-lood bovenlicht, waarboven een rond houten venster. Aan de achterzijde, in de oksel van hoofdvolume en uitbouw, is een rechthoekig houten kruiskozijn met glas-in-lood bovenlicht geplaatst. Een dergelijk venster ontbreekt aan de straatzijde. In de beide oksels met de smalle vijfhoekige uitbouw is een deur geplaatst: aan de straatzijde een rechthoekige houten paneeldeur met ruitmotief, bovenlicht, twee traptreden en een balustrade met vaas; aan de achterzijde een eenvoudige rechthoekige houten deur zonder bovenlicht, twee traptreden zonder vaas. De vijfhoekige uitbouw telt drie rechthoekige houten kruiskozijnen met glas-in-lood bovenlicht. De twee afgeschuinde gevelhoeken zijn blind gebleven. De ACHTERGEVEL is onregelmatig ingedeeld. In de eerste laag van de middenas bevindt zich een centraal geplaatste, rechthoekige houten deur met vierruits glaspaneel en twee glas-in-lood zijlichten. Tussen de strek boven deze deur en de kroonlijst strekt zich een smal, rechthoekig trappenhuisvenster uit met 30-ruits roedeverdeling in het glas-in-lood. Aan weerszijden drie in hoogte verspringende zijlichten met glas-in-lood, die de opgang van de trap accentueren. Een over de hele hoogte van de achtergevel risalerend schoorsteenkanaal vormt de scheiding tussen middenas en rechter zijas. In deze rechteras zijn twee rechthoekige, dubbele houten kruiskozijnen met glas-in-lood bovenlichten geplaatst. De linker zijas wordt gedomineerd door een uitbouw van één laag met balkon. In de achtergevel van deze uitbouw een rechthoekige houten deur met vierruits glaspaneel, in de linker zijgevel een rechthoekig houten kruiskozijn met glas-in-lood bovenlicht. Het balkon is toegankelijk via twee rechthoekige, dubbele houten deuren met verticaal ingedeelde glas-in-lood bovenlichten. Vernieuwde balkonbalustrade. De tuin wordt aan de straatzijde omgeven door een na-oorlogse bakstenen ERFAFSCHEIDING, waarin een hardstenen gevelsteen met het opschrift 'Antigone' en een dubbel scharnierend hekwerk. De indeling van het INTERIEUR is ten dele gewijzigd. Hierin is onder meer het centrale trappenhuis van belang. Waardering De voormalige praktijkwoning van huisarts Mekel is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociale en typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden van het pand worden bepaald door de bouwstijl, de betrokkenheid van architect Drummen, de esthetische kwaliteiten van diens ontwerp en de bijzondere samenhang tussen de vormgeving van het exterieur en de functie van enkele interieuronderdelen. Het pand is vanwege de situering aan de Stationstraat ten zeerste verbonden met de nederzettingsontwikkeling van Nuth in de eerste helft van de twintigste eeuw en is van belang voor het aanzien van Nuth. De woning is in hoge mate gaaf bewaard gebleven en van belang voor het aanzien van de bebouwde omgeving. Bovendien beschikt het pand in regionaal perspectief over een redelijke architectuurhistorische en typologische zeldzaamheidswaarde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 507203
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Voormalige praktijkwoning genaamd antigone in Nuth

Huis de Dael, omgracht bakstenen landhuis met binnenhof, ten dele met

Daelderpad 1
Nuth
Huis de Dael, omgracht bakstenen LANDHUIS MET BINNENHOF, ten dele met XVII-XVIII. Twee trapgevels, torenvormig verhoogde ingangspartij, in- ..

Woninggroep Nuinhof: 8 arbeiderswoningen

Nuinhofstraat 4
Nuth
Inleiding Acht ARBEIDERSWONINGEN van de Woninggroep Nuinhof, 1919, in een traditionele, door de chaletstijl beïnvloede bouwtrant. Gebou..

Woninggroep Nuinhof: 2 arbeiderswoningen

Nuinhofstraat 20
Nuth
Inleiding Twee ARBEIDERSWONINGEN onder één kap van de Woninggroep Nuinhof, 1919, in een traditionele, door de chaletstijl beïnvloede ..

Woninggroep Nuinhof: 3 arbeiderswoningen

Nuinhofstraat 24
Nuth
Inleiding Drie ARBEIDERSWONINGEN van de Woninggroep Nuinhof, 1919, in een traditionele, door de chaletstijl beïnvloede bouwtrant. Gebou..

Woninggroep Nuinhof: 2 arbeiderswoningen

Nuinhofstraat 22
Nuth
Inleiding Twee ARBEIDERSWONINGEN onder één kap van de Woninggroep Nuinhof, 1919, in een traditionele, door de chaletstijl beïnvloede ..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)