Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Woninggroep Nuinhof: 2 arbeiderswoningen in Nuth

Woonhuis

Nuinhofstraat 22
6361BC Nuth
Limburg

Bouwjaar: 1919
Architect: N.J. van Tiene


Beschrijving van Woninggroep Nuinhof: 2 arbeiderswoningen

Inleiding Twee ARBEIDERSWONINGEN onder één kap van de Woninggroep Nuinhof, 1919, in een traditionele, door de chaletstijl beïnvloede bouwtrant. Gebouwd in opdracht van de Bouwvereniging 'Nuth Vooruit' voor de spoorwegarbeiders van het nabijgelegen spoorwegemplacement, naar een ontwerp van architect N.J. van Tiene te Maastricht. De twee woningen zijn gesitueerd in het noordwestelijke deel van de woninggroep en hebben enkele renovaties ondergaan. Alle sedert 1919 gerealiseerde aan- en bijbouwen zijn uitgesloten van bescherming. Omschrijving Twee arbeiderswoningen met gedeeltelijke souterrainverdieping, twee bouwlagen en zolderverdieping. Het bouwblok heeft een in hoofdvorm vierkante plattegrond, met teruggerooide uitbouwen aan de zijgevels en een gecombineerde berging van één bouwlaag centraal tegen de achtergevel. Het hoofdvolume wordt gedekt door tentdak met aan weerszijden doorlopende lessenaarsdaken. Nokschoorsteen. De teruggerooide zijgeveluitbouwen zijn voorzien van lessenaarsdaken, de bergingen aan de achtergevel hebben een plat dak. Rode Hollandse pannen van recenter datum. Dakkapellen op de lessenaarsdaken aan weerszijden. Luifelgoten, bekleed met groene trespa, steunend op houten consoles. Gevels in de eerste laag opgetrokken in schoon metselwerk, gemetseld in halfsteens verband. Plint met rollaag. Bakstenen dorpels, segmentboogvormige strekken. Geel gepleisterde tweede laag en vulstukken in de eerste laag. Vernieuwde, rechthoekige vensters en deuren in hout en kunststof, waarin de oorspronkelijke indeling en/of kleine roedeverdeling niet is gehandhaafd. Deze vensters en deuren zijn ten dele geplaatst in segmentboogvormige lijsten met vulstukken en boogstrekken. Thans asymmetrisch ingedeelde voorgevel, waarin elk pand oorspronkelijk drie assen telde. In het vooruitspringende middendeel per pand twee assen, waarin telkens twee rechthoekige vensters. Enkel de vensters in de eerste laag hebben een bovenlicht. Pand Nuinhofstraat 22 heeft in de eerste laag, ter vervanging van de twee oorspronkelijke vensters met geboogde strek en vulstuk, één groot vensterkozijn met zijlicht onder betonlatei. De ongelede vensters in de tweede laag zijn hoog onder de luifelgoot geplaatst. In de teruggerooide uitbouwen één as, waarin een rechthoekige deur met bovenlicht, geplaatst in een segmentbooglijst met gepleisterd vulstuk en geboogde strek. In de oorspronkelijk symmetrisch ingedeelde achtergevels telde elk pand, aan weerszijden van de berging, twee assen. In de eerste laag een rechthoekige deur met zijlicht en een rechthoekig venster, beiden in een segmentbooglijst met vulstuk en strekboog. Hoog onder de goot twee in grootte variërende rechthoekige vensters. De zijgevels zijn, met uitzondering van een klein, horizontaal ingedeeld rechthoekig venster, blind en worden gedomineerd door de aanzet van de hoogoplopende schoorsteen. De middengeveldelen lopen door tot in de dakkapel. In deze kapellen bevindt zich een vensterreeks, waarin het oorspronkelijke kozijn met drie zesruits vensters niet meer aanwezig is. Waardering Deze twee spoorwegarbeiderswoningen van de woninggroep Nuinhof zijn van cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische en typologische ontwikkeling met een voor de regio aanzienlijke innovatieve typologische waarde. De architectuurhistorische waarden van de woningen worden bepaald door de bouwstijl, de betrokkenheid van architect N.J. van Tiene, de esthetische kwaliteiten van diens complexontwerp, door het materiaalgebruik en de ornamentiek. De woningen zijn van bijzondere betekenis vanwege de situering, die verbonden is met de ontwikkeling c.q. uitbreiding van dorp en streek; de panden zijn van belang voor het aanzien van dorp c.q. streek en beschikken over een historisch-ruimtelijke relatie met het nabijgelegen spoorwegemplacement. De woningen beschikken voor wat betreft het exterieur over een redelijke architectuurhistorische gaafheid en zijn van groot belang in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de bebouwde omgeving. Bovendien zijn deze woningen voor spoorwegarbeiders in een bovenregionaal perspectief zowel architectuurhistorisch als typologisch zeldzaam. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 507190
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Woninggroep Nuinhof: 2 arbeiderswoningen in Nuth

Woninggroep Nuinhof: 3 arbeiderswoningen

Nuinhofstraat 24
Nuth
Inleiding Drie ARBEIDERSWONINGEN van de Woninggroep Nuinhof, 1919, in een traditionele, door de chaletstijl beïnvloede bouwtrant. Gebou..

Woninggroep Nuinhof: 7 arbeiderswoningen

Tiendstraat 3
Nuth
Inleiding Acht ARBEIDERSWONINGEN van de Woninggroep Nuinhof, 1919, in een traditionele, door de chaletstijl beïnvloede bouwtrant. Gebou..

Woninggroep Nuinhof: 6 arbeiderswoningen

Tiendstraat 4
Nuth
Inleiding Zes ARBEIDERSWONINGEN van de Woninggroep Nuinhof, 1919, in een traditionele, door de chaletstijl beïnvloede bouwtrant. Gebouwd i..

Woninggroep Nuinhof: 2 arbeiderswoningen

Nuinhofstraat 20
Nuth
Inleiding Twee ARBEIDERSWONINGEN onder één kap van de Woninggroep Nuinhof, 1919, in een traditionele, door de chaletstijl beïnvloede ..

Woninggroep Nuinhof: 11 arbeiderswoningen

Tiendstraat 16
Nuth
Inleiding Elf ARBEIDERSWONINGEN van de Woninggroep Nuinhof, 1919, in een traditionele, door de chaletstijl beïnvloede bouwtrant. Gebouw..

Kaart & Routeplanner

Route naar Woninggroep Nuinhof: 2 arbeiderswoningen in Nuth

Foto's (2)