Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Woninggroep Nuinhof: 8 arbeiderswoningen in Nuth

Woonhuis

Nuinhofstraat 4
6361BC Nuth
Limburg

Bouwjaar: 1919
Architect: N.J. van Tiene


Beschrijving van Woninggroep Nuinhof: 8 arbeiderswoningen

Inleiding Acht ARBEIDERSWONINGEN van de Woninggroep Nuinhof, 1919, in een traditionele, door de chaletstijl beïnvloede bouwtrant. Gebouwd in opdracht van de Bouwvereniging 'Nuth Vooruit' voor de spoorwegarbeiders van het nabijgelegen spoorwegemplacement, naar een ontwerp van architect N.J. van Tiene te Maastricht. De acht woningen zijn gesitueerd in het noordelijke deel van de woninggroep en hebben enkele renovaties ondergaan. Alle sedert 1919 gerealiseerde aan- en bijbouwen zijn uitgesloten van bescherming. Omschrijving Acht arbeiderswoningen met gedeeltelijke souterrainverdieping, twee bouwlagen en zolderverdieping. Elke woning heeft een vanwege een uitgebouwde berging dwars op de achtergevel, L-vormige plattegrond. De plattegronden van de panden Nuinhofstraat 6/8, Nuinhofstraat 10/12, Nuinhofstraat 14/16 zijn onderling gespiegeld. De panden 4 en 18 zijn voorzien van zadeldaken in dwarsrichting, de tussengelegen panden worden gedekt door zadeldaken in lengterichting. Rode Hollandse pannen van recenter datum. Bij de tussenpanden zijn de bergingen aan de achtergevels voorzien van lessenaarsdaken. Hoogoplopende schoorstenen op de zijdakvlakken van de hoekpanden in dwarsrichting, nokschoorstenen op de tussengelegenpanden. Luifelgoten, bekleed met groene trespa, steunend op houten consoles. In baksteen opgetrokken gevels, gemetseld in halfsteens verband. Plint met rollaag. Bakstenen dorpels, segmentboogvormige strekken. Geel pleisterwerk in de vulstukken en de ingestoken topgevels van Tiendstraat 4 en Tiendstraat 16. Vernieuwde, rechthoekige vensters en deuren in hout en kunststof, waarin de oorspronkelijke T-indeling en/of kleine roedeverdeling van de bovenlichten niet is gehandhaafd. Deze vensters en deuren zijn bij de tussenpanden in de eerste bouwlaag en bij de overige panden in alle lagen geplaatst in segmentboogvormige lijsten met vulstukken. Het geheel heeft oorspronkelijk een symmetrisch ingedeelde straatgevel. De panden Nuinhofstraat 4 en Nuinhofstraat 18 hebben een voor wat betreft de indeling onderling gespiegelde, ten opzichte van de tussenpanden risalerende voorgevel. Deze panden zijn in de eerste laag voorzien van een rechthoekige voordeur met bovenlicht en twee rechthoekige vensters met bovenlicht, alle drie in een segmentboogvormige lijst met vulstuk. In de tweede laag zijn twee rechthoekige vensters met bovenlicht geplaatst, beiden in een segmentboogvormige lijst met vulstuk. In de gepleisterde topgevels een rechthoekig venster in een segmentbooglijst met rode bakstenen strek. Beide hoekpanden hebben blinde zijgevels. De panden Nuinhofstraat 6/8 en Nuinhofstraat 10/12 hebben een onderling gespiegelde gevelindeling. Hun indelingen bestaan in de eerste laag uit een rechthoekige voordeur met bovenlicht en twee rechthoekige vensters met bovenlicht, alle drie in een segmentboogvormige lijst met vulstuk. In de tweede laag zijn deze panden voorzien van rechthoekige verticaal ingedeelde vensters en kleinere, rechthoekige ongelede vensters. De oorspronkelijk gespiegelde gevelindeling van Nuinhofstraat 14/16 is verstoord door de plaatsing van een groot vensterkozijn met zijlicht in de eerste laag van Nuinhofstraat 14. Dit vensterkozijn vervangt de twee oorspronkelijke, rechthoekige houten T-vensters met 8-ruits bovenlicht, die elders zijn vervangen door twee rechthoekige vensters met bovenlicht. De segmentbooglijsten met vulstukken zijn nog aanwezig. In de achtergevels zijn de tussenpanden met berging onder lessenaarsdak voorzien van één vensteras, waarin oorspronkelijk een rechthoekig kruiskozijn in segmentbooglijst in de eerste laag, in de tweede laag een rechthoekig vensterkozijn hoog onder de luifelgoot. Boven de bergingen van één laag onder plat achter Nuinhofstraat 4 en Nuinhofstraat 18, hoog onder de luifelgoot, bevindt zich een tweede rechthoekig vensterkozijn. Waardering Deze acht spoorwegarbeiderswoningen van de woninggroep Nuinhof zijn van cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische en typologische ontwikkeling met een voor de regio aanzienlijke innovatieve waarde. De architectuurhistorische waarden van de woningen worden bepaald door de bouwstijl, de betrokkenheid van architect N.J. van Tiene, de esthetische kwaliteiten van diens complexontwerp, door het materiaalgebruik en de ornamentiek. De woningen zijn van bijzondere betekenis vanwege de situering, die verbonden is met de ontwikkeling c.q. uitbreiding van dorp en streek; de panden zijn van belang voor het aanzien van dorp c.q. streek en beschikken over een historisch-ruimtelijke relatie met het nabijgelegen spoorwegemplacement. De woningen beschikken voor wat betreft het exterieur over een redelijke architectuurhistorische gaafheid en zijn van groot belang in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de bebouwde omgeving. Bovendien zijn deze woningen voor spoorwegarbeiders in een bovenregionaal perspectief zowel architectuurhistorisch als typologisch zeldzaam. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 507182
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Woninggroep Nuinhof: 8 arbeiderswoningen in Nuth

Woninggroep Nuinhof: 2 arbeiderswoningen

Spoorstraat 1
Nuth
Inleiding Twee ARBEIDERSWONINGEN onder één kap van de Woninggroep Nuinhof, 1919, in een traditionele, door de chaletstijl beïnvloede ..

Woninggroep Nuinhof: 8 arbeiderswoningen

Spoorstraat 4
Nuth
Inleiding Acht ARBEIDERSWONINGEN van de Woninggroep Nuinhof, 1919, in een traditionele, door de chaletstijl beïnvloede bouwtrant. Gebou..

Woninggroep Nuinhof: 2 arbeiderswoningen

Nuinhofstraat 20
Nuth
Inleiding Twee ARBEIDERSWONINGEN onder één kap van de Woninggroep Nuinhof, 1919, in een traditionele, door de chaletstijl beïnvloede ..

Woninggroep Nuinhof: 6 arbeiderswoningen

Tiendstraat 4
Nuth
Inleiding Zes ARBEIDERSWONINGEN van de Woninggroep Nuinhof, 1919, in een traditionele, door de chaletstijl beïnvloede bouwtrant. Gebouwd i..

Woninggroep Nuinhof: 11 arbeiderswoningen

Spoorstraat 12
Nuth
Inleiding Elf ARBEIDERSWONINGEN van de Woninggroep Nuinhof, 1919, in een traditionele, door de chaletstijl beïnvloede bouwtrant. Gebouw..

Kaart & Routeplanner

Route naar Woninggroep Nuinhof: 8 arbeiderswoningen in Nuth

Foto's (2)