Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Woninggroep Nuinhof: 6 arbeiderswoningen in Nuth

Woonhuis

Spoorstraat 30
6361XX Nuth
Limburg

Bouwjaar: 1919
Architect: N.J. van Tiene


Beschrijving van Woninggroep Nuinhof: 6 arbeiderswoningen

Inleiding Zes ARBEIDERSWONINGEN van de Woninggroep Nuinhof, 1919, in een traditionele, door de chaletstijl beïnvloede bouwtrant. Gebouwd in opdracht van de Bouwvereniging 'Nuth Vooruit' voor de spoorwegarbeiders van het nabijgelegen spoorwegemplacement, naar een ontwerp van architect N.J. van Tiene te Maastricht. De zes woningen zijn gesitueerd in het zuidoostelijke deel van de woninggroep en hebben enkele renovaties ondergaan. Alle sedert 1919 gerealiseerde aan- en bijbouwen zijn uitgesloten van bescherming. Omschrijving Zes arbeiderswoningen met gedeeltelijke souterrainverdieping, twee bouwlagen en zolderverdieping. Elke woning heeft, met uitzondering van pand Spoorstraat 40, een vanwege een uitgebouwde berging dwars op de achtergevel, L-vormige plattegrond. De plattegronden van de panden Spoorstraat 30/32 en Spoorstraat 36/38 zijn onderling gespiegeld. De plattegrond van Spoorstraat 34 is identiek aan die van Spoorstraat 36, met een uitbouw aan de linkerhelft van de achtergevel. Het geheel wordt gedekt door een zadeldak met een tweetal insteekkappen. Rode Hollandse pannen van recenter datum. De bergingen aan de achtergevels zijn voorzien van lessenaarsdaken, met uitzondering van de berging van één laag onder plat achter Spoorstraat 34. Nokschoorstenen. Luifelgoten, bekleed met groene trespa, steunend op houten consoles. In baksteen opgetrokken gevels, gemetseld in halfsteens verband. Plint met rollaag. Bakstenen dorpels, segmentboogvormige strekken. Geel pleisterwerk in de vulstukken en de kopgevels. Vernieuwde, rechthoekige vensters en deuren in hout en kunststof, waarin de oorspronkelijke indeling en/of kleine roedeverdeling doorgaans niet is gehandhaafd. Deze vensters en deuren zijn in de eerste bouwlaag en de topgevels geplaatst in segmentboogvormige lijsten met vulstukken. Het geheel heeft een asymmetrisch ingedeelde straatgevel. Pand Spoorstraat 40 heeft een in twee delen trapsgewijs risalerende voorgevel. De eerste vensteras met de entreepartij loopt uit in een topgevel met ingestoken kap. Boven het risaliet met de twee andere vensterassen loopt het dak uit in een kleine luifel. De voorgevel van Spoorstraat 34 risaleert in zijn geheel ten opzichte van de overige woningen en loopt uit in een topgevel met ingestoken kap. De panden zijn, met uitzondering van Spoorstraat 34 en Spoorstraat 40, voorzien van een oorspronkelijk identieke gevelindeling, waarbij Spoorstraat 36/38 en Spoorstraat 30/32 onderling zijn gespiegeld. Deze indeling bestaat in de eerste laag uit een rechthoekige voordeur met bovenlicht en twee rechthoekige vensters met bovenlicht, alle drie in een segmentboogvormige lijst met vulstuk. In de tweede laag zijn deze panden voorzien van een rechthoekig tweevoudig verticaal ingedeeld vensterkozijn plus een ongeleed rechthoekig vensterkozijn. Bij de panden Spoorstraat 30 en Spoorstraat 38 zijn de twee vensters met bovenlicht in de eerste laag vervangen door een groot rechthoekig vensterkozijn met zijlicht. Spoorstraat 34 heeft in de eerste laag een rechthoekige houten deur met zij- en bovenlichten. Daarnaast een aanzienlijk rechthoekig venster met bovenlicht, beiden in een segmentboogvormige lijst met vulstuk. Daarboven, in de tweede laag, twee rechthoekige vensters met bovenlicht in een segmentbooglijst met vulstuk. Spoorstraat 40 is in de eerste bouwlaag voorzien van een rechthoekige houten deur met zij- en bovenlichten en twee rechthoekige vensters met bovenlicht, alle drie in een segmentboogvormige lijst met vulstuk. In de tweede laag een rechthoekig tweevoudig verticaal ingedeeld vensterkozijn en in de topgevel een rechthoekig venster met bovenlicht in een segmentbooglijst met vulstuk. De hoekpanden hebben blinde zijgevels en zijn ten dele gepleisterd. In de achtergevels zijn de panden met berging voorzien van één vensteras, waarin oorspronkelijk een rechthoekig kruiskozijn in segmentbooglijst in de eerste laag, in de tweede laag een rechthoekig vensterkozijn hoog onder de luifelgoot. Boven de berging van één laag onder plat achter Spoorstraat 34, hoog onder de luifelgoot, bevindt zich een tweede rechthoekig vensterkozijn. De achtergevel van Spoorstraat 40 telt twee vensterassen: in de eerste laag een rechthoekige deur met zij- en bovenlicht en een van oorsprong rechthoekig kruiskozijn, beiden in een segmentbooglijst met vulstuk; in de tweede laag, hoog onder de luifelgoot, een rechthoekig venster en een van oorsprong verticaal ingedeeld rechthoekig venster. Waardering Deze zes spoorwegarbeiderswoningen van de woninggroep Nuinhof zijn van cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische en typologische ontwikkeling met een voor de regio aanzienlijke innovatieve waarde. De architectuurhistorische waarden van de woningen worden bepaald door de bouwstijl, de betrokkenheid van architect N.J. van Tiene, de esthetische kwaliteiten van diens complexontwerp, door het materiaalgebruik en de ornamentiek. De woningen zijn van bijzondere betekenis vanwege de situering, die verbonden is met de ontwikkeling c.q. uitbreiding van dorp en streek; de panden zijn van belang voor het aanzien van dorp c.q. streek en beschikken over een historisch-ruimtelijke relatie met het nabijgelegen spoorwegemplacement. De woningen beschikken voor wat betreft het exterieur over een redelijke architectuurhistorische gaafheid en zijn van groot belang in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de bebouwde omgeving. Bovendien zijn deze woningen voor spoorwegarbeiders in een bovenregionaal perspectief zowel architectuurhistorisch als typologisch zeldzaam. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 507180
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Woninggroep Nuinhof: 6 arbeiderswoningen in Nuth

Woninggroep Nuinhof: 8 arbeiderswoningen

Tiendstraat 38
Nuth
Inleiding Acht ARBEIDERSWONINGEN van de Woninggroep Nuinhof, 1919, in een traditionele, door de chaletstijl beïnvloede bouwtrant. Gebou..

Woninggroep Nuinhof: 3 arbeiderswoningen

Parallelstraat 5
Nuth
Inleiding Drie ARBEIDERSWONINGEN van de Woninggroep Nuinhof, 1919, in een traditionele, door de chaletstijl beïnvloede bouwtrant. Gebou..

Woninggroep Nuinhof: 3 arbeiderswoningen

Parallelstraat 7
Nuth
Inleiding Drie ARBEIDERSWONINGEN van de Woninggroep Nuinhof, 1919, in een traditionele, door de chaletstijl beïnvloede bouwtrant. Gebou..

Woninggroep Nuinhof: 11 arbeiderswoningen

Spoorstraat 12
Nuth
Inleiding Elf ARBEIDERSWONINGEN van de Woninggroep Nuinhof, 1919, in een traditionele, door de chaletstijl beïnvloede bouwtrant. Gebouw..

Woninggroep Nuinhof: 2 arbeiderswoningen

Tiendstraat 54
Nuth
Inleiding Twee ARBEIDERSWONINGEN onder één kap van de Woninggroep Nuinhof, 1919, in een traditionele, door de chaletstijl beïnvloede ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Woninggroep Nuinhof: 6 arbeiderswoningen in Nuth

Foto's (1)