Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Algemene Begraafplaats, grafmonument voor H.W. Brouwer in Harlingen

Graf Begraafplaats

Begraafplaatslaan 1
8861JD Harlingen
Friesland

Bouwjaar: 1916
Architect: W.C. Brouwer Brouwer 1916 W.C. Brouwer


Beschrijving van Algemene Begraafplaats, grafmonument voor H.W. Brouwer

Inleiding Het GRAFMONUMENT voor H.W. Brouwer (1874-1916) bevindt zich vanaf de ingang gezien op het rechter perk van de derde rij perken van de Algemene Begraafplaats te Harlingen, aangelegd rond 1865. Het grafmonument is in 1916 vervaardigd - het jaar van overlijden van H.W. Brouwer - naar ontwerp van keramist W.C. Brouwer (1877-1933). Het opschrift luidt: H.W. Brouwer, Liefdesplicht en Zelf-verzaking 3 maart 1874 - 22 november 1916. Aan de achterkant van het monument zijn de letters R.I.V. (RUST IN VREDE) ingebeiteld. Omschrijving Het grafmonument is aedicula-vormig en opgebouwd uit keramische elementen. De versieringen zijn kenmerkend voor het werk van W.C. Brouwer. Aan de voorzijde is in een nis een asurn geplaatst, symbool voor vergankelijkheid en dood. Op de twee treden ervoor zijn van boven naar beneden respectievelijk de geboorte- en de overlijdensdatum ingebeiteld. Op het aan weerszijden uitstekend basement hiervoor staan twee kleinere vazen. De licht gebogen, frontonvormige en getrapte bekroning (waarin Art Nouveau-motieven zijn verwerkt) heeft een segmentbogige afsluiting en wordt verfraaid door een halfronde boog met versiering waarin het opschrift LIEFDESPLICHT EN ZELFVERZAKING is verwerkt. Boven het opschrift is de naam van de begravene ingebeiteld. De halfronde boog steunt op pilasterachtige, trapsgewijs terugspringende stijlen. Op de achterzijde zijn boven in de bekroning de letters RIV (Rust In Vrede) ingebeiteld. Het eigenlijke graf wordt begrensd door twee liggende stenen. Waardering Het grafmonument voor H.W. Brouwer op de Algemene Begraafplaats te Harlingen, gebeeldhouwd in 1916, is van cultuurhistorisch en kunsthistorisch belang: - als bijzondere uitdrukking van een culturele ontwikkeling; - als essentieel onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch en kunsthistorisch van nationaal belang is; - als bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling, met name binnen de grenzen van de provincie Friesland; - wegens de grote mate van typologische zeldzaamheid binnen de grenzen van de provincie Friesland; - wegens de plaats die het inneemt in het oeuvre van keramist W.C. Brouwer; - wegens de esthetische kwaliteit van het ontwerp; - wegens het materiaalgebruik en de ornamentiek die kenmerkend zijn voor het oeuvre van W.C. Brouwer; - wegens de bijzondere samenhang tussen functie en toegepaste symboliek; - wegens de gaafheid; - in relatie tot de visuele gaafheid en het aanzien van het complex en de omgeving. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 507125
Laatste wijziging: 2014-10-11 14:08:13.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Algemene Begraafplaats, grafmonument voor H.W. Brouwer in Harlingen

Algemene Begraafplaats, toegangshek

Begraafplaatslaan 1
Harlingen
Inleiding TOEGANGSHEK van de Algemene Begraafplaats te Harlingen. Gietijzeren hekwerk dat zeer waarschijnlijk rond 1865 is vervaardigd, tij..

Algemene Begraafplaats, lijkenhuis

Begraafplaatslaan 1
Harlingen
Inleiding LIJKENHUIS behorende tot de Algemene Begraafplaats te Harlingen. Het lijkenhuis doet tegenwoordig dienst als Columbarium. Het is ..

Joodse Begraafplaats

Begraafplaatslaan 1
Harlingen
Inleiding De JOODSE BEGRAAFPLAATS met ijzeren HEKWERK (1909) bevindt zich sinds 1868 op het terrein van de Algemene Begraafplaats. Vanaf de..

Joodse Begraafplaats, reinigingshuis

Begraafplaatslaan 1
Harlingen
Inleiding Het REINIGINGSHUIS (ook mikwe of metaarhuis) hoort bij de Joodse Begraafplaats, die in 1868 binnen de Algemene Begraafplaats van ..

Algemene Begraafplaats, grafmonument voor J.W. Scheuer-Braams

Begraafplaatslaan 1
Harlingen
Inleiding Het GRAFMONUMENT met putti bevindt zich op de Algemene Begraafplaats aangelegd in Harlingen rond 1865. Het staat, vanaf de ingang..

Kaart & Routeplanner

Route naar Algemene Begraafplaats, grafmonument voor H.W. Brouwer in Harlingen