Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Algemene Begraafplaats, grafmonument voor J.W. Scheuer-Braams in Harlingen

Graf Begraafplaats

Begraafplaatslaan 1
8861JD Harlingen
Friesland

Bouwjaar: rond 1880 1880 rond 1880
Architect: L.P. Stracké Strackee 1880 L.P. Stracké


Beschrijving van Algemene Begraafplaats, grafmonument voor J.W. Scheuer-Braams

Inleiding Het GRAFMONUMENT met putti bevindt zich op de Algemene Begraafplaats aangelegd in Harlingen rond 1865. Het staat, vanaf de ingang gezien aan de rand van het linker perk van de derde rij perken, niet ver van het pad. Het grafmonument is vervaardigd als herinnering aan Josina Wilhelma Scheuer-Braams 1841-1880. Het is gesigneerd: "L.P. Stracké fecit, Rotterdam". L.P. Stracké had zich in Rotterdam gevestigd, maar zijn familie kwam oorspronkelijk uit Westfalen. Omschrijving Het grafmonument is in zandsteen vervaardigd. De vierkante sokkel staat op een samengesteld basement waarop een kubusvormig blok is geplaatst. Aan de voorzijde hiervan is de natuurstenen grafsteen met opschrift aangebracht; op de andere zijden zijn doodssymbolen gebeeldhouwd, zoals kransen, slan-gen, fakkels e.d. Op de hoeken van de kubus zijn hoekpilasters aangebracht met spiegelvlakken en composiet kapitelen. De omtrek van de plaat op de kubus volgt in de hoeken de uitstekende omtrek van de kapiteeltjes. Op een hoge sokkel zijn putti geplaatst in verschillende houdingen en met een aantal doodssymbolen, zoals kransen en fakkels. De putti zijn rond een zuil gerangschikt. De zuil wordt met een tentvormige afsluiting bedekt waarop een pijnappel is aangebracht. Waardering Het putti-grafmonument op de Algemene Begraafplaats te Harlingen, vervaardigd rond 1880 door L.P. Stracké uit Rotterdam, is van cultuurhistorisch en kunsthistorisch belang: - als bijzondere uitdrukking van een culturele ontwikkeling; - als essentieel onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch en kunsthistorisch van nationaal belang is; - als bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling, zeker binnen de grenzen van de provincie Friesland; - wegens de typologische zeldzaamheid, met name in de provincie Friesland; - wegens de plaats die het inneemt in het oeuvre van de ontwerper; - wegens de esthetische kwaliteit van het ontwerp; - wegens het voor de begraafplaats bijzondere materiaalgebruik; - wegens de bijzondere samenhang tussen functie en symboliek; - wegens de gaafheid; - in relatie tot de visuele gaafheid en het aanzien van complex en omgeving. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 507124
Laatste wijziging: 2014-10-11 14:08:13.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Algemene Begraafplaats, grafmonument voor J.W. Scheuer-Braams in Harlingen

Algemene Begraafplaats, toegangshek

Begraafplaatslaan 1
Harlingen
Inleiding TOEGANGSHEK van de Algemene Begraafplaats te Harlingen. Gietijzeren hekwerk dat zeer waarschijnlijk rond 1865 is vervaardigd, tij..

Algemene Begraafplaats, lijkenhuis

Begraafplaatslaan 1
Harlingen
Inleiding LIJKENHUIS behorende tot de Algemene Begraafplaats te Harlingen. Het lijkenhuis doet tegenwoordig dienst als Columbarium. Het is ..

Joodse Begraafplaats

Begraafplaatslaan 1
Harlingen
Inleiding De JOODSE BEGRAAFPLAATS met ijzeren HEKWERK (1909) bevindt zich sinds 1868 op het terrein van de Algemene Begraafplaats. Vanaf de..

Joodse Begraafplaats, reinigingshuis

Begraafplaatslaan 1
Harlingen
Inleiding Het REINIGINGSHUIS (ook mikwe of metaarhuis) hoort bij de Joodse Begraafplaats, die in 1868 binnen de Algemene Begraafplaats van ..

Algemene Begraafplaats, grafmonument voor H.W. Brouwer

Begraafplaatslaan 1
Harlingen
Inleiding Het GRAFMONUMENT voor H.W. Brouwer (1874-1916) bevindt zich vanaf de ingang gezien op het rechter perk van de derde rij perken va..

Kaart & Routeplanner