Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Drie arbeiderswoningen in ambachtelijke-traditionele stijl in Harlingen

Woonhuis

Havenweg 39
8861XH Harlingen
Friesland

Bouwjaar: 1909-1910
Architect: L. Torenbeek Torenbeek 1910 L. Torenbeek


Beschrijving van Drie arbeiderswoningen in ambachtelijke-traditionele stijl

Inleiding De drie ARBEIDERSWONINGEN aan de Havenweg 39, Nutstraat 3 en Caspar di Roblesstraat 2B zijn in tussen maart 1909 en juni 1910 gebouwd, naar ontwerp van architect L. Torenbeek; aannemer was R. Krijtenburg uit Harlingen. Ook deze woningen zijn in Ambachtelijk-tradionele stijl gebouwd en horen bij het sociale woningbouwcomplex van het Havengebied, dat gerealiseerd werd in de periode 1909-1911 in opdracht van de Bouwvereniging Harlingen. De woningen zijn van het type B (zie inleiding complexomschrijving). Havenweg 39 is naar het zuidwesten georiënteerd, Nutstraat 3 naar het westen en C. di Roblesstraat 2B naar het zuidoosten. De plattegrond en de voorgevel van dit laatste pand zijn spiegelbeeldig ingedeeld t.o.v. de overige twee. Van de INTERIEURS komt alléén dat van de arbeiderswoning aan de Caspar di Roblesstraat 2B in aanmerking voor rijksbescherming. Omschrijving De arbeiderswoningen hebben een rechthoekige plattegrond; de gevels zijn uit bruine bakstenen opgetrokken, voor de eenvoudige decoratieve elementen van strekbogen en gevelbanden zijn bruine en gele bakstenen gebruikt. De woningen worden gedekt door een zadeldak van zwarte gegolfde friese pannen, waarop twee schoorstenen zijn geplaatst. - Havenweg 39: de voorgevel is van een betonnen plint voorzien en is in een latere tijd geheel wit geverfd, inclusief strekbogen en trommelvelden. Een betonnen daklijst begrenst de top, die door een gemetselde toppilaster wordt bekroond. In de eerste bouwlaag zitten twee zesruitsvensters en links ervan de (vernieuwde) houten voordeur. In de top een groot dubbel zesruitsvenster. De oostelijke zijgevel grenst tegen de zijgevel van Havenweg 41 aan. De achtergevel grenst aan een plaatsje. Het pand dient als het ware als afsluiting van de rij arbeiderswoningen Havenweg 41 t/m 53. - Nutstraat 3: de eerste bouwlaag wordt door een gemetselde band van bruine en gele bakstenen van de top onderscheiden. In de voorgevel zitten rechts de houten (vernieuwde) voordeur en links twee zesruitsvensters. De gemetselde lichtgebogen strekken zijn van bruine bakstenen met aanzet- en sluitstenen in gele bakstenen; de trommelvelden worden versierd door een bakstenen mozaïek-motief van gele en bruine bakstenen. In de top zit een dubbel zesruitsvenster met licht gebogen strek en twee gemetselde banden. Een betonnen lijst sluit de top (met toppilaster) af. De zijgevel aan de noordzijde is blind en voorzien van een gemetselde sierband die vanaf de voorgevel rondom doorloopt; de achtergevel, voorzien van een houten deur en twee vensters, grenst aan een plaatsje. De zijgevel aan de zuidzijde grenst aan de arbeiderswoning Nutstraat 5. - Caspar di Roblesstraat 2B: deze arbeiderswoning is qua gevels gelijk aan Nutstraat 3. Het pand heeft aan de voorzijde een kleine tuin. Het INTERIEUR van deze arbeiderswoning is gaaf en komt in aanmerking voor bescherming van rijkswege (zie inleiding complexomschrijving). De indeling van het pand is oorspronkelijk. Essentiële bewaarde onderdelen zijn o.m. de nog overal aanwezige paneeldeuren, de houten plafonds en de houten wandkasten met paneeldeuren. Via de smalle gang is de woonkamer bereikbaar, waar een houten schouw met schoorsteenmantel staat. Hier zit de oorspronkelijke oranje betegeling. Via de gang zijn ook een slaapkamer te betreden en de keuken. Hier zijn de oude kasten nog aanwezig met houten paneeldeuren. Vanaf de keuken is de plaats aan de achterkant bereikbaar. Via de oorspronkelijke houten trap, is de verdieping in de top te bereiken. Hier zijn twee kleine slaapkamers met de oorspronkelijke wandkasten en een opbergruimte. De vensters zijn alle van het oorspronkelijk sluitwerk voorzien. Waardering De drie woningen van het type B, gebouwd in 1909 in het Havengebied aan de Havenweg 39, Nutstraat 3 en C. di Roblesstraat 2B, zijn van bijzonder cultuurhistorisch belang: - als bijzondere uitdrukking van een culturele en sociaaleconomische ontwikkeling; - als bijzondere uitdrukking van de ontwikkelingen binnen de sociale woningbouw; - wegens hun betekenis als onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch en maatschappelijk van nationaal belang is; - wegens de situering die verbonden is met de ontwikkeling en uitbreiding van de stad; - wegens de architectonische gaafheid van het exterieur; - wegens de architectonische gaafheid van het interieur van de arbeiderswoning aan de C. de Roblestraat 2B; - wegens de visuele en structurele gaafheid van de streek en de stedelijke omgeving. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 507114
Laatste wijziging: 2014-07-31 19:39:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Drie arbeiderswoningen in ambachtelijke-traditionele stijl in Harlingen

Zeven arbeiderswoningen in ambachtelijke-traditionele stijl

Havenweg 41
Harlingen
Inleiding Het rijtje ARBEIDERSWONINGEN Havenweg 41 t/m 53 is in 1909 in het Havengebied gebouwd in opdracht van de Bouwvereniging Harlingen..

Eenvoudig pand onder zadeldak tegen gepleisterde puntgevel

Zuiderstraat 10
Harlingen
Eenvoudig pand onder zadeldak tegen gepleisterde puntgevel. De drie vensters in de top hebben roedenverdeling. XVII-XVIII.

Arbeiderswoning in ambachtelijk-traditionele stijl

Nutstraat 8
Harlingen
Inleiding De ARBEIDERSWONING aan de Nutstraat 8 is de laatste van de naar het zuid-oosten georiënteerde rij woningen in de straat, die bes..

Blokje arbeiderswoningen in ambachtelijk-traditionele stijl

Nutstraat 15
Harlingen
Inleiding Dit blokje ARBEIDERSWONINGEN in Ambachtelijk-traditionele stijl maakt deel uit van het sociale woningbouw-complex in het Havengeb..

Vijf traveeën breed herenhuis met lijstgevel onder dwars schilddak met hoekschoorstenen

Zuiderstraat 22
Harlingen
Vijf traveeën breed herenhuis onder dwars schilddak met hoekschoorstenen direct achter Zuiderhaven 24 gelegen. Voorgevel midden 19e eeuw me..

Kaart & Routeplanner

Route naar Drie arbeiderswoningen in ambachtelijke-traditionele stijl in Harlingen