Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Bonifatiuspark met toegangshek in Dokkum

Tuin Park Landgoed

Bronlaan 12
9101VS Dokkum (gemeente Dongeradeel)
Friesland

Bouwjaar: 1925 (park) 1934 (hek) 1949 (bidkapellen) 1993 (rest. park)
Architect: W. te Riele J. Maris (1949) Grontmij (1993) Riele 1925 W. te Riele J. Maris (1949) Grontmij (1993)


Beschrijving van Bonifatiuspark met toegangshek

Inleiding Een omvangrijk PROCESSIEPARK met TOEGANGSHEK, op het zogeheten Martelarenveld nabij de Bonifaciusbron, werd in 1925 ontworpen door Wolter te Riele en aangelegd door de kwekerij van T.O. Bosgra uit Burgum. Het park met paden heeft als het ware de vorm van een vlinder. De aanleg kan tot de Decoratieve tuinstijlen worden gerekend. Voor zowel het padenbeloop als de inrichting van het park met een groot monument voor de H. Bonifatius en kapellen met de kruiswegstaties leverde Wolter te Riele voorbeeldschetsen, geïnspireerd op vergelijkbare parken te Brielle, Boxmeer en Roermond. Tevens werden de fundamenten gelegd voor een bedevaartkapel in de zuidoost-hoek van het terrein. De verwerving van een naastliggend perceel weiland bood de gelegenheid het plan te wijzigen in de huidige vorm, zonder dat het padenbeloop ingrijpend werd gewijzigd. De in het oorspronkelijke ontwerp reeds voorziene kruiswegstaties werden pas veel later in het processiepark opgesteld. De bidkapellen met keramische voostellingen van de lijdensweg zijn vervaardigd door Jacques Maris uit Malden en in 1949 geplaatst. Het processiepark is in 1993 gerestaureerd door de Grondmij, waarbij de beplanting, die voornamelijk bestaat uit beuken, taxus en bloemen- en heesterborders, is hersteld en aangevuld en de slingerpaden opnieuw zijn bevloerd met schelpen. Het eveneens in 1993 vernieuwde bronwaterbassin met aftappunt, naar ontwerp van B.S. Adema Architecten, is van ondergeschikt belang. Omschrijving Het processiepark is aangelegd op een vrijwel rechthoekig terrein met een ingezwenkte westzijde die meebuigt met de weg rondom de zogeheten Bonifaciusbron; aan de oostzijde is de oude, rechte kavelsloot nog aanwezig. De indeling is vrijwel symmetrisch en bestaat uit een centrale as waarin een recentelijk vernieuwd bassin, divergerende slingerpaden vanuit de toegang, randpaden en kruisende paden. De loofbomen beplanting bestaat uit een beukensingel, en andere hoogopgaande bomen. Het toegangshek tot het processiepark is aangelegd in 1934, gelijktijdig met de bouw van de kapel. Het bestaat uit vier hekpijlers gemetseld in gele bakstenen van een groot formaat en zijn elk bekroond met een bol waarop in laagreliëf een kruisband is aangebracht. Aan de pijlers hangen draaibare, ijzeren hekken. Aan de binnenzijde van de middenpijlers ijzeren vlaggestokhouders. Waardering Het processiepark uit 1925 met toegangshek uit 1934 is van algemene cultuurhistorische waarde: - als bijzondere uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling, in het bijzonder van het katholieke réveil in de twintiger en dertiger jaren, - als bijzondere uitdrukking van een historisch-religieuze continuïteit nabij de zogeheten Bonifaciusbron, - vanwege de bijzondere betekenis van het complex wegens de wijze van inrichting, in het bijzonder de toepassing van de Decoratieve tuinstijl, - als essentieel onderdeel van het gehele complex, - vanwege de richtinggevende betekenis voor de stedebouwkundige uitbreiding ten zuiden van Dokkum, in het bijzonder voor de bebouwing langs de Bronlaan en het ontwerp van het woningbouwcomplex Bonifaciusplein, - vanwege de hoge kwaliteit van de bebouwing en de historisch-ruimtelijke relatie van de kapel en het processiepark met de zogeheten Bonifaciusbron. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 507093
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Bonifatiuspark met toegangshek in Dokkum

Bonifatiuskapel

Bronlaan 12
Dokkum (Gemeente Dongeradeel)
Inleiding De BEDEVAARTKAPEL naast het processiepark werd in 1933/34 pro-deo ontworpen door de architect H.W. Valk uit 's-Hertogenbosch in N..

Bonifatiuspomp

hoek Bronlaan-Stroobosserweg Bronlaan hoek Bronlaan-Stroobosserweg
Dokkum (Gemeente Dongeradeel)
De z.g. Bonifatiusbron, waarbij op een voetstuk een tuinvaas, afkomstig van de Hartekamp bij Heemstede.

Woonhuizen in expressionistische stijl (Woningtype C)

Woudweg 38
Dokkum (Gemeente Dongeradeel)
Inleiding De WOONHUIZEN zijn in 1919 ontworpen door de architect W.K. de Wijs uit Enschede voor de Gemeentelijke 'Bouwvereniging', opgerich..

Woonhuizen in expressionistische stijl (Woningtype B)

Woudweg 30
Dokkum (Gemeente Dongeradeel)
Inleiding De WOONHUIZEN zijn in 1919 ontworpen door de architect W.K. de Wijs uit Enschede voor de Gemeentelijke 'Bouwvereniging', opgerich..

Woonhuizen in expressionistische stijl (Woningtype A, subtype)

Bonifaciusplein 2
Dokkum (Gemeente Dongeradeel)
Inleiding De eenvoudige dubbele WOONHUIZEN zijn in 1919 ontworpen door de architect W.K. de Wijs uit Enschede voor de Gemeentelijke 'Bouwve..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)