Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Sluis Ezumazijl, sluiswachtersgebouw in Anjum

Weg En Waterwerk

Esumasyl 11
9133DL Anjum (gemeente Dongeradeel)
Friesland

Bouwjaar: ca. 1931 1931 ca. 1931
Architect: verm. W.D. Booijenga Booijenga 1931 verm. W.D. Booijenga


Beschrijving van Sluis Ezumazijl, sluiswachtersgebouw

Inleiding Het BEDIENINGSGEBOUW of sluiswachtersgebouw op de dijk, aan de noordzijde van de schutkolk, is op stilistische gronden in dezelfde stijl als de sluis te dateren, dus omstreeks 1931. Ofschoon een eenvoudig dienstgebouwtje, is het in de detaillering beïnvloed door de Interbellum-architectuur en valt het ontwerp toe te schrijven aan de polderopzichter W.D. Booijenga uit Metslawier. Het is mogelijk dat het gebouwtje niet gelijktijdig met de sluis is gerealiseerd, daar er zich in het archief van het zeewerend waterschap De Contributie Zeedijken Oostdongeradeel een afzonderlijke bouwtekening bevindt. Omschrijving Het bedieningsgebouw heeft een vierkante grondslag en is opgetrokken in platvol gevoegde gele bakstenen onder een betonnen, plat dak. Daarop staat een baak met windwijzer. De gevellijst is uitgevoerd in kiezelbeton. Op de hoeken zijn horizontaal gelede, tweelicht hoekvensters. De binnenmuren hebben een lambrisering van geel geglazuurde bakstenen met een rand van groen geglazuurde bakstenen. Waardering Het bedieningsgebouw uit omstreeks 1931 is van algemene cultuurhistorische waarde: - wegens de architectonische gaafheid, - als functioneel en essentieel onderdeel van het volledige complex dat een grote mate van architectonische eenheid en functionele samenhang vertoont. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 507085
Laatste wijziging: 2014-07-31 19:39:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Sluis Ezumazijl, sluiswachtersgebouw in Anjum

Sluis Ezumazijl

Esumasyl 11
Anjum (Gemeente Dongeradeel)
Inleiding De SLUIS is, volgens de gedenksteen 'VOOR DE NAKOMELINGEN' in de sluismuur, vernieuwd in 1931 onder leiding van de polderopzichte..

Sluis Ezumazijl, ijzeren ophaalbrug

Esumasyl 11
Anjum (Gemeente Dongeradeel)
Inleiding De ijzeren OPHAALBRUG over het lage gedeelte van de schutkolk dateert volgens een plaquette in de hameipoort uit 1901. Omschrij..

Gemaal Dongerdielen

Esumasyl 1
Anjum (Gemeente Dongeradeel)
Inleiding Het GEMAAL van het polderwaterschap Oost- en Westdongeradeel werd in 1931 onder Interbellum-architectuur gebouwd en genaamd 'DONG..

Terp op verhoogde woonplaats

bij Monnikhústerwei 5 Monnikhústerwei 5 bij Monnikhústerwei 5
Ezumazijl (Gemeente Dongeradeel)
Terp op verhoogde woonplaats. Datering: vermoedelijk middeleeuws.

Terp op verhoogde woonplaats met dobbe

bij Monnikhústerwei 5 Monnikhústerwei 5 bij Monnikhústerwei 5
Ezumazijl (Gemeente Dongeradeel)
Terp op verhoogde woonplaats met dobbe. Datering: vermoedelijk middeleeuws (gedeeltelijke bescherming, zie tek. bijlage L op 15e vervolgblad..

Kaart & Routeplanner