Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Snouck van Loosenhuis in Enkhuizen

Gebouw

Dijk 34
1601GJ Enkhuizen
Noord Holland

(1 recensie)

Beschrijving van Snouck van Loosenhuis

Omschrijving In neo-Renaissancestijl uitgevoerd BEJAARDENTEHUIS op trapeziumvormige plattegrond bestaande uit souterrain, parterre, verdieping en kapverdieping onder afgeknot schilddak met zwarte kruispan. Het afgeknotte deel van het schilddak heeft rondom een houten kroonlijst. Het schilddak wordt aan de deels tegen het Snouck van Loosenhuis aangebouwde voorzijde (W), de straatzijde (N), en aan de rechterzijde (Z) doorbroken door drie gelijkvormige kleine dakkapellen. Aan de achterzijde (O) wordt het schilddak doorbroken door één grote dakkapel. Aan de noordzijde heeft het afgeknotte deel van het schilddak een schoorsteen. Het muurwerk is opgebouwd uit rode baksteen op een natuurstenen plint. Ter decoratie zijn de souterrainvensters aan de rechter- (Z), de achterzijde (O) en de linkerzijde (N) voorzien van natuurstenen aanzet- en sluitstenen. De vensters op parterre en verdieping van genoemde gevels hebben zandstenen aanzet- en sluitstenen. Voornoemde vensters zijn voorzien van natuurstenen lekdorpels. De decoratie bestaat voorts onder meer uit natuurstenen cordonlijsten, grotendeels natuurstenen hoekpunten met dito bossering en een vrijwel rondomgaand fries dat bestaat uit rood-gele tegels met siermotief. Aan de voorzijde (W), in de restruimte tussen Dijk 38 en de aanbouw, bevindt zich een binnenstraat die ter hoogte van het souterrain voorzien is van twee schuifvensters met een vierruits roedenverdeling. De asymmetrische linkerzijde (N) bestaat uit twee geveldelen, waaronder een licht uit de gevel naar voren komende hoekrisaliet geheel rechts. De hoekrisaliet heeft een vensteras en het linker geveldeel heeft vier vensterassen. De vensteras van de hoekrisaliet bevat ter hoogte van het souterrain, op de parterre en op de verdieping twee gekoppelde vensters. Ter hoogte van het souterrain heeft de hoekrisaliet vierruits schuifvensters. De gekoppelde schuifvensters op de parterre worden met elkaar verbonden door middel van een kolonnet en hebben beide een tweeruits bovenlicht en een gezamenlijke ontlastingsboog met metselmozaïek in het spaarveld. In het metselmozaïek bevindt zich een plaquette. De vensters op de verdieping hebben een getoogd bovenlicht. Op de kapverdieping zet de risaliet zich voort in een zandstenen balustrade. De hoeken van de risaliet zijn ter hoogte van het souterrain en op de parterre uitgevoerd in natuursteen en voorzien van dito bossering. De rechterhoek van de risaliet valt samen met de hoek van de gehele noordgevel. Op de verdieping heeft de risaliet aan weerszijden een pilaster met zandstenen basement en dito kapiteel. De vensterassen van het linker geveldeel hebben ter hoogte van het souterrain, op de parterre en op de verdieping overwegend vierruits schuifvensters. De vensters op de parterre zijn geplaatst onder een ontlastingsboog met metselmozaïek in het spaarveld. In het voordakschild bevindt zich recht boven de tweede, derde en vierde vensteras een dakkapel met éénruits venster. De dakkapellen worden bekroond met fronton en zijn aan weerszijden voorzien van een pilaster. De symmetrische achterzijde (O) bestaat uit drie geveldelen, waaronder een licht uit de gevel naar voren komende middenrisaliet. De middenrisaliet bevat twee vensterassen. Ter hoogte van het souterrain heeft de middenrisaliet een natuurstenen trap met dito gebosseerde blokken. De van een balustrade voorziene trap heeft op maaiveldniveau een paneeldeur en leidt naar een paneeldeur met drieruits bovenlicht op de parterre. Beide deuren bevinden zich in de rechter vensteras. Zowel de deur op de parterre als de deur ter hoogte van het souterrain hebben een ijzeren harnas en zijn respectievelijk voorzien van een en twee glaspanelen. Beide deuren hebben een natuurstenen omlijsting. De omlijsting ter hoogte van het souterrain bestaat uit twee geblokte pilasters en een hoofdgestel en de omlijsting op de parterre bestaat uit twee pilasters en een kroonlijst. Voornoemd bovenlicht op de parterre wordt geflankeerd door kleine pilasters en bekroond met een van schelpmotief voorzien fronton. Op de verdieping bevat de rechter as nog een getoogd bovenlicht. De linker as heeft op zowel parterre als verdieping een schuifvenster. Laatstgenoemd venster heeft een getoogd bovenlicht. Dit venster en het zich in de rechter as bevindende bovenlicht zijn door middel van een uit pilasters en rondbogen bestaande zandstenen omlijsting verbonden met een plaquette. De plaquette, met daarop in vergulde letters de tekst: Snouck van Loosen Stichting 1892, wordt bekroond met schelpmotief. Op de kapverdieping bevindt zich een grote dakkapel met zandstenen pilasters en dito fronton met ijzeren hijsbalk. De dakkapel, die aan weerszijden geflankeerd wordt door een zandstenen balustrade, heeft een dubbele houten deur met twee glaspanelen. De geveldelen aan weerszijden van de risaliet bevatten elk een vensteras. De assen hebben ter hoogte van het souterrain, op de parterre en op de verdieping een vierruits schuifvenster. De vensters op de parterre zijn alle geplaatst onder een ontlastingsboog met metselmozaïek in het spaarveld. De rechterzijde (Z) is spiegelbeeldig aan de eerder besproken linkerzijde (N); alleen zijn aan deze zijde de souterrainvensters niet voorzien van ijzeren tralies. Het interieur van de aanbouw bevat ter hoogte van het souterrain, op de parterre en op de verdieping een centrale gang met vertrekken aan weerszijden. De gangen op parterre en verdieping hebben rijk uitgevoerde houten deurposten en een aansluitende houten lambrizering met aan de onderzijde een plint die is opgebouwd uit blauw-witte en wit-blauwe tegels. Waardering Het in neo-Renaissancestijl uitgevoerde bejaardentehuis is van algemeen belang wegens architectuut- en cultuurhistorische waarde als hoofdonderdeel van de 19de-eeuwse uitbreiding van het Snouck van Loosenhuiscomplex. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 507060
Laatste wijziging: 2014-10-02 18:33:51.0

Recensies en ervaringen (1)

Snouck van Loosenhuis
4
Recensie door: ()
Meer gegevens over het testament van Margaretha Maria Snouck van Loosen (overleden 1885), het Snouck van Loosen Fonds en de onzin over het verbranden van familieportretten vindt U op http://www.genealogieonline.nl/snouck-van-loosen/
Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Het Snouck van Loosenhuis, voormalig woonhuis van de familie Snouck van Loosen
Woningbouw in het Snouck van Loosenpark

Snouck van Loosen is een regentengeslacht uit Enkhuizen.

De stamvader van dit geslacht was Jan Lauerensz van Loosen (1550-1617), één van de oprichters van de Vereenigde Oostindische Compagnie in 1602.

Het geslacht Snouck van Loosen ontstond door het huwelijk van de rijke erfgename Cornelia Petronella van Loosen (1772-1846) met marine-officier Samuël Snoeck. Hij voegde, na zijn huwelijk, de naam van zijn echtgenote van Loosen aan zijn eigen, overigens wel iets gewijzigde, naam toe. Vanaf dat moment ging hij zich dus Snouck van Loosen noemen.[1] Zij kregen zes dochters, die geen van allen nakomelingen nalieten.

Het Snouck van Loosen Fonds

In 1885 overleed de laatste dochter Margaretha Maria Snouck van Loosen (geboren 1807), die een vermogen van bijna negen miljoen naliet. Dit werd nagelaten in de vorm van een fonds, het Snouck van Loosen Fonds. Twee aandelenmakelaars, de heren Wander Lakenman en Gerrit Wendelaar, werden aangesteld om het vermogen volgens vastgestelde regels te beheren tot heil van de Enkhuizer stadgenoten.

Uit deze nalatenschap kwamen verschillende initiatieven in Enkhuizen voort, met name het Snouck van Loosenziekenhuis (1900) en het Snouck van Loosenpark (1897) met 50 arbeiderswoningen, [2] dat wel wordt beschouwd als één van de eerste vormen van sociale woningbouw in Nederland. Het voormalige woonhuis van de familie Snouck van Loosen kwam in 1893 in gebruik als bejaardentehuis voor dames uit de gegoede stand en is tot 1998 in gebruik geweest. Alleen dit huis is nog in bezit van het Snouck van Loosen Fonds. Het Snouck van Loosenpark is verkocht aan de gemeente Enkhuizen en het Snouck van Loosenziekenhuis is jaren geleden gesloten en verkocht aan de beheerders van de huidige polikliniek.

De fondsbeheerders

De heer Wander Lakenman (Enkhuizen, circa 1845) had na de bouw van het prestigeproject Snouck van Loosen Park nog grotere plannen. Mede onder aansporing van zijn vrouw Maria Alida Huffmeijer (Nieuwer-Amstel, circa 1855) lid van het comité voor de bouw van een ziekenhuis, schakelde hij rond 1900 het Fonds in bij de bouw van het Snouck van Loosen-ziekenhuis. Daarna was hij hoofdzakelijk bezig met eigen bankzaken onder de naam Weduwe S. (=Seger) Lakenman & Zoons Bank te Enkhuizen. Hij benoemde rond 1907 zijn schoonzoon, leraar wis- en natuurkunde aan de HBS te Enkhuizen, Marius Adrianus (Job) van Leeuwen (Arnhem, 1873-Enkhuizen, 1949) als zijn opvolger en tot beheerder van het Snouck van Loosen Fonds. Deze was nog steeds directeur, toen de bank zich in 1936 tijdens de Grote Depressie genoodzaakt zag haar betalingen te staken en tot liquidatie over te gaan. Grote industriële bedrijven én kleine spaarders werden door dit faillissement ernstig gedupeerd. De nasleep van deze "crisis" was voor Enkhuizen rampzalig. Alle grote industrieën gingen te gronde; alleen de papierwarenfabriek heeft zich weten te handhaven. [3]


Monumenten in de buurt van Snouck van Loosenhuis in Enkhuizen

Snouck van Loosenhuis

Dijk 34
Enkhuizen
Inleiding Het Snouck van Loosenhuis bestaat uit een achttiende-eeuws woonhuis met koepel. Beide zijn gesitueerd op de Dijk in de Oude Haven..

Snouck van Loosenhuis: prieel

Dijk 34
Enkhuizen
Inleiding Het prieel werd in oktober 1892 geleverd, in aansluiting op de vernieuwing van de tuinaanleg. Het werd geleverd door de firma Moe..

tuin park landgoed

Dijk 36
Enkhuizen
Omschrijving Op vrijwel rechthoekig grondplan in Chaletstijl gebouwd TUINHUIS bij het Snouck van Loosenhuiscomplex bestaande uit een bouwla..

tuin park landgoed

Dijk 36
Enkhuizen
Omschrijving : Ecclectische, in hoofdzaak uit rode baksteen opgebouwde TUINMUUR bij het Snouck van Loosenhuiscomplex die aan de tuinzijde ..

Bijzonder diep doorlopend pakhuis met zadeldak, aan de gevel afgesnoten

Dijk 28
Enkhuizen
Bijzonder diep doorlopend pakhuis met zadeldak, aan de gevel afgesnoten.

Kaart & Routeplanner

Route naar Snouck van Loosenhuis in Enkhuizen