Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Queekhoven in Breukelen

Kasteel Buitenplaats

Zandpad 39
3621ND Breukelen (gemeente Stichtse Vecht)
Utrecht

Bouwjaar: 1700


Beschrijving van Queekhoven

HOOFDGEBOUW (huis Queekhoven). Het blokvormige buitenhuis Queekhoven is een witgepleisterd gebouw in neo-classicistische stijl op vierkante grondslag onder een met grijze pannen gedekt afgeknot zadeldak. Aan de achterzijde (oost) van het gebouw een onderkelderde uitbouw, de koepelkamer, op zeszijdig grondvlak met driezijdige afsluiting, onder een plat dak. De gepleisterde voor- en zijgevels hebben verdiepte snijvoegen in blokvormig patroon. Rondom het hoofdgebouw loopt een geprofileerde kroonlijst met gootlijst, bovenlangs de dakschilden loopt een tweede gootlijst. Aan de zuidzijde van het hoofdgebouw een lage houten uitbouw onder een plat dak. Op de hoeken van het hoofdgebouw omgaande pilasters op natuurstenen plint met blokvormige decoratie. Op de vier hoeken van het afgeknotte dakdeel vier schoorstenen op vierkante grondslag met inspringende hoeken en verdiepte vlakken onder platte kappen. De voorgevel van het huidige huis Queekhoven, dat na de verwoesting in 1672 door de Fransen het oorspronkelijke huis aan het einde van de 17de eeuw verving, heeft meerdere gedaantes gekend, de achtergevel daarentegen bleef ongewijzigd. De laat-17de-eeuwse voorgevel van Queekhoven was volgens een 'Philip Vingboonsschema' opgebouwd en werd in de 18de eeuw vervangen door een gemoderniseerde gevelpartij, zoals op een litho door P.J. Lutgers uit 1836 is te zien. In 1880 werd wederom een nieuwe gevel voor de oude geplaatst. Het is de huidige gevel in een stijl waarin neo-renaissance-elementen te herkennen zijn. Waarschijnlijk werden gedurende de verbouwingen van het huis de ramen in de loop der tijd wat verhoogd, lengte en diepte van het huis veranderden niet. Aan de voorgevel van het huis is de kroonlijst voorzien van een tandlijst en blokvormige consoles, waartussen quirlande dragende festoenen. De voorgevel is geleed in vijf traveeën waarvan de middelste een risalerende werking heeft. Het wat naar voren komende risaliet, waarin de ingangspartij, heeft beganegronds een dubbele deur met in elk deurdeel een langwerpig venster en een 2-ruits bovenlicht bestaande uit twee halfovale ramen. Op de verdieping een 30-ruitsschuifvenster omgeven door een kozijn met in de bovendorpel uitspringende delen. Langs bel-etage en verdieping lopen pilasters met verdiepte vlakken en kapitelen. Het middenrisaliet wordt bekroond door een uitspringend, met leien gedekt, afgeknot zadeldak. Bovenop het zadeldak een smeedijzeren omheining met aan de voorzijde twee pinakel-achtige elementen. Aan de voorzijde van het zadeldak een kleine dakkapel met 1 5-ruitsschuifvenster en door een driehoekig fronton, gedragen door eenvoudige pilasters, afgesloten. Aan weerszijden van de middenrisaliet gelijke gevelvlakken: beganegronds twee 35-ruitsschuifvensters en op de verdieping twee 25-ruitsschuifvensters met onder de onderdorpels hardstenen platen en in de bovendorpels hebben uitspringende delen. De rechterzijgevel (zuid) heeft op de verdieping links een dubbele deur met in elke vleugel een 10-ruitsvenster, waarvoor een balcon dat gesteund wordt door twee consoles en is voorzien van een balustrade met op de hoeken pijlers waartussen balusters. Onder het balkon een dichtgezet venster met in het pleisterwerk een ruitpatroon. Beganegronds rechts twee houten kruiskozijnen met in de vier vakken glas-in-lood waarvan de onderste vakken zijn voorzien van luiken. Op de verdieping hierboven twee 25-ruitsschuifvensters. Waarschijnlijk heeft deze gevel zijn huidige aanzien omstreeks 1917 gekregen toen C.W. Matthes het huis verbouwde en stijlkamers inrichtte. De linkerzijgevel (noord) heeft beganegronds twee 35-ruitsschuifvensters en op de verdieping twee 25-ruitsschuifvensters. Aan de (thans) ongepleisterde achtergevel van het eigenlijke hoofdgebouw is de zeszijdige koepelkamer uitgebouwd. Deze onderkelderde uitbouw van rode baksteen is (thans) onbepleisterd en wordt door een plat dak met rondomgaande kroonlijst, met aan de achterzijde een getoogd middenstuk en bladmotieven, gedekt. In de zuidelijke zijgevel, boven de houten entree een rond glas-in-lood venster en op de bel-etage rechts een 40-ruitsschuifvenster. In de noordelijke zijgevel, op de bel-etage links een 40-ruitsschuifvenster en rechts op souterrainniveau een venster met diefijzers, op de bel-etage een 24-ruits uitzetvenster en een wc-raampje met diefijzer en op de verdieping een 12-ruitsschuifvenster en een wc-raampje. In de twee naar schuin geplaatste gevelvlakken op souterrainniveau een 8-ruitsschuifvenster en op de bel-etage een 40-ruitsschuifvenster. In de afsluitende achtergevel op souterrainniveau een 8-ruitsschuifvenster met op de bel-etage een dubbele deur met in beide vleugels een 10-ruitsvenster en voorzien van een 12-ruits bovenlicht, geheel omgeven door een geprofileerde lijst. Voor de deur een 19de-eeuws smeedijzeren bordes, gedragen en toegankelijk door twee kwartronde trappen. Interieur- Aan de achterzijde van het huis is een relatief grote zeszijdige koepel- of tuinkamer in het midden van de gevel uitgebouwd. Een deur aan het einde van de middengang geeft toegang tot deze ruimte die één meter hoger ligt dan de andere kamers op de bel-etage. De kamer is tegelijkertijd met de bouw van het huis omstreeks 1680 ontstaan en is ongeveer een keer zo hoog als de andere ruimten op deze verdieping. De zuivere Lodewijk XIV-elementen van de buffetkast vormen aanleiding voor de datering van de zaal en het huis aan het einde van de 17de eeuw. Het aan de randen koepelvormige plafond van de zaal werd aan het einde van de 18de eeuw gedecoreerd met met stucwerk in classicistische stijl. Vijf hoge schuifvensters geven uitzicht op het park achter het huis. De koepelzaal vormt een combinatie van het type huis met een centraal gelegen achterzaal en het huis van het Vingboonstype met een brede middengang die van voor- naar achtergevel loopt. De brede middengang heeft een merkwaardige zoldering, bestaande uit vlakke kruisgewelven. Waarschijnlijk zijn dit schijngewelven geconstrueerd uit hout en stucwerk. Onder de koepelkamer ligt de nog vrijwel authentieke keuken. In de keuken een blauwe tegelversiering, de broodoven is na 1948 verdwenen. Rechts van de gang: de vroegere muziekkamer in Lodewijk XV-stijl met fraaie schoorsteenmantel met Venetiaanse spiegel. Het houtwerk heeft een donkere blauwgroene kleur en wordt opgesierd door vergulde biezen en ornamenten. De linker voorkamer in Lodewijk XVI-stijl is in okergeel uitgevoerd en en-suite gelegen met de damessalon. De eetkamer is ingericht in Hollandse renaissancestijl, wat vaker aan het einde van de 19de eeuw werd toegepast. De ramen van de eetkamer bestaan uit kruisvensters met glas-in-lood. De andere kruisvensters hebben een 18de-eeuwse kleine roedenverdeling. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 507031
Laatste wijziging: 2014-10-12 19:38:37.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Queekhoven
Hoofdgebouw
Hoofdgebouw
Locatie Breukelen, Zandpad 39 e.o.
Oorspr. functie kasteel/buitenplaats
Monumentstatus rijksmonument
Monumentnummer 507039
Queekhoven in 1719
Queekhoven in 1719
Portaal  Portaalicoon   Civiele techniek en bouwkunde

Queekhoven is een kasteel/buitenplaats langs de rivier de Vecht in het Nederlandse dorp Breukelen.

De oudste verschijning van Queekhoven dateert van voor het Rampjaar (1672). Dat jaar brachten Franse troepen verwoestingen aan, waarop nog die eeuw de voorgevel van het hoofdgebouw werd vervangen. Nadien is het hoofdgebouw meermaals verbouwd.

Om het hoofdgebouw ligt een bijbehorend park. Tevens bevindt zich er een tuingedeelte waarin gekweekt wordt, de huisnaam is eraan ontleend. Diverse kassen, een tuinmanswoning en een slangenmuur (meandermuur) zijn er bijzonderheden van. Andere bijzondere delen die tot Queekhoven behoren zijn onder meer twee bouwhuizen en meerdere toegangspartijen met hekwerken.

Queekhoven is onder andere in de loop der eeuwen gebruikt als chique Franse jongenskostschool.

Zie ook

Bronnen

  • Dr R. van Luttervelt, De Buitenplaatsen aan de Vecht, De Tijdstroom, Lochem, 1948
  • Ronald Stenvert, Chris Kolman, Ben Olde Meierink, Margreet Tholens, Ben Kooij en Ronald Rommes, Monumenten in Nederland. Utrecht., Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist / Waanders Uitgevers, Zwolle, 1996.Monumenten in de buurt van Queekhoven in Breukelen

Queekhoven: historische tuin- en parkaanleg

Zandpad 39
Breukelen (Gemeente Stichtse Vecht)
HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG. In oorsprong laat 17de-eeuws park in formele stijl, dat omstreeks 1800 verlandschappelijkt werd, waarschi..

Queekhoven: voetstuk met bloempot

Zandpad 39
Breukelen (Gemeente Stichtse Vecht)
VOETSTUK MET BLOEMPOT. Ten zuiden van het huis Queekhoven staand voetstuk met bloempot uitgevoerd in Musschel kalksteen, mogelijk begin 190..

Queekhoven: sokkel met zonnewijzer

Zandpad 39
Breukelen (Gemeente Stichtse Vecht)
SOKKEL MET ZONNEWIJZER. Laat-18de-eeuwse sokkel in Bentheimer zandsteen op bijna ronde grondslag in Lodewijk XV-stijl, staande op het half..

Queekhoven: tuinmanswoning

Zandpad 40
Breukelen (Gemeente Stichtse Vecht)
TUINMANSWONING. Ten oosten van het zuidelijke bouwhuis ligt de voormalige in oorsprong 18de-eeuwse boerderij, thans tuinmanswoning. Het is..

Queekhoven: zuidelijk bouwhuis

Zandpad 40a
Breukelen (Gemeente Stichtse Vecht)
ZUIDELIJK BOUWHUIS. Aan de zuidzijde van het voorplein staand, in oorsprong vroeg-18de-eeuws bouwhuis waarvan de voorgevel op het noorden ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Queekhoven in Breukelen

Foto's (1)