Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Huis Doorn: Oranjerie in Doorn

Tuin Park Landgoed

Langbroekerweg 16
3941MT Doorn (gemeente Utrechtse Heuvelrug)
Utrecht

Bouwjaar: 18e eeuw, en 1836


Beschrijving van Huis Doorn: Oranjerie

ORANJERIE. Voormalig laat 18de-eeuws koetshuis, dat omstreeks 1838 tot oranjerie werd verbouwd. In 1920 werd de oranjerie verbouwd tot stalling en gastenverblijf van de ex-keizer Wilhelm. Het pand werd in de eerste helft van de jaren '50 verpacht en in gebruik genomen als restaurant; thans nog de functie van het gebouw. Het rode bakstenen L-vormige gebouw onder een met grijze pannen gedekt, samengesteld en uitzalend mansardedak, is aan de achterzijde (noord) voorzien van een houten aanbouw -de voormalige garage- op bakstenen plint en rechthoekige grondslag onder een (thans) zinken zadeldak uit ca. 1900 en een recente aanbouw waarin de bedrijfskeuken is ondergebracht en die voor bescherming niet in aanmerking komt. In het westelijke deel van de oranjerie is de tuinmanswoning ondergebracht, waarvan de hoofdingang zich in een kleine uitbouw onder een half, inzwenkend schilddak bevindt. De representatieve voorgevel (zuid) van de oranjerie is voorzien van twee keer drie en een keer vijf hoge 18-ruitsvensters, waartussen twee dubbele deuren met middenstijl. In iedere deurvleugel een 8-ruitsvenster, waarboven een kwart-rond bovenlicht met roedenverdeling. Op het dakschild zijn omstreeks 1905 zeven dakkapellen geplaatst, voorzien van een fronton en eenvoudige klauwstukken en respectievelijk van 24-ruits of 16-ruits vensters. Aan de oostzijde een uitbouw uit twee delen waarin de huidige hoofdingang van de oranjerie zich bevindt. De noordzijde kent een niet regelmatige venster- en deurindeling. Het INTERIEUR is in de jaren '50 grotendeels aangepast aan de huidige bestemming van restaurant en is voor de bescherming van ondergeschikt belang. In het pand bevinden zich wel nog enkele originele paardenboxen en een bakstenen vloer. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 506964
Laatste wijziging: 2014-10-12 19:38:37.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Huis Doorn
Huis Doorn
Huis Doorn
Locatie Doorn
Algemeen
Kasteeltype waterburcht
Stijl Hollands classicisme
Bouwmateriaal baksteen
Eigenaar Rijksgebouwendienst
Huidige functie rijksmuseum
Gebouwd in 9e-18e eeuw
Monumentale status Rijksmonument
Monumentnummer  506961
Bijzonderheden ridderhofstad
Website http://www.huisdoorn.nl/nld/
Huis ten tijde van de bewoning door Wilhelm II
Huis ten tijde van de bewoning door Wilhelm II

Huis Doorn is een kasteel, ridderhofstad en landgoed op de Utrechtse Heuvelrug in Doorn in de Nederlandse provincie Utrecht. Het is vooral bekend door de Duitse ex-keizer Wilhelm II die er van 1920 tot zijn dood in 1941 woonde.

Ontstaan en architectuur

Een eerste vermelding van de plaats Doorn stamt uit het jaar 838. Het middeleeuwse huis was oorspronkelijk een waterburcht die aan het eind van de 13e eeuw werd gebouwd voor domproost Adolf van Waldeck.[1] In de eeuwen daarna bleef het bezit en residentie van de domproosten van Utrecht. In 1322 werd het verwoest. Ongeveer vijfentwintig jaar later werd met de herbouw begonnen. Van dit bouwwerk zijn bij graafwerkzaamheden de resten gevonden, zo deelde de gemeente Utrechtse Heuvelrug mee op 23 februari 2015.[2] Het bestond uit drie ronde torens en een vierkante.

In 1536 werd het een ridderhofstad. In de 16e en 17e eeuw verrezen er rond het binnenplein woongebouwen die nu een geheel vormen met het hoofdgebouw. In 1796 werd het huis ingrijpend verbouwd, mogelijk onder leiding van de Amsterdamse architect Abraham van der Hart. Het omringende park werd aangelegd in Engelse landschapsstijl.

De omvang van het landgoed vormde een belemmering voor de ontwikkeling van het dorp Doorn. In 1874 werd het landgoed verkaveld.

Eind 19e eeuw werd het huis bewoond door Frans Labouchère (1854-1938), wethouder van de gemeente Doorn en in 1894 de eerste voorzitter werd van de Doornsche Golf.

Wilhelm II

Beeld van Wilhelm II en op de achtergrond Huis Doorn

In mei 1920 betrok ex-keizer Wilhelm II van Duitsland Huis Doorn. Duitsland had de Eerste Wereldoorlog verloren en na heftige interne discussies werd uiteindelijk in Duitsland de monarchie afgeschaft en op 9 november 1918 de republiek uitgeroepen. De (nu ex-)keizer bevond zich die dag bij zijn troepen in Spa in België. Hij kon zijn eigen land niet meer in en de geallieerden wilden hem arresteren en berechten voor oorlogsmisdaden. De enige uitweg voor Wilhelm was naar een neutraal land vertrekken en dus vroeg Wilhelm asiel aan in Nederland. Dat werd door de Nederlandse regering toegestaan op voorwaarde dat hij zich niet meer met politiek zou inlaten.

Wilhelm logeerde eerst bij Godard John George Charles, Graaf van Aldenburg Bentinck, in Kasteel Amerongen, waar hij ook officieel afstand deed van de Duitse troon, en kocht in 1919 uit eigen middelen het dicht bij Kasteel Amerongen gelegen Huis Doorn. Wilhelm liet het kasteel eerst van alle gemakken voorzien, onder andere elektriciteit, modern sanitair en verwarming, waarna hij zich er definitief vestigde. Verder liet hij de oprijlaan van de Dorpsstraat verleggen naar de rustigere Langbroekerweg waar een poortgebouw in Hollandse neo-renaissancestijl werd neergezet. Het kasteel werd ingericht met objecten uit zijn keizerlijke paleizen in Berlijn en Potsdam. Deze inboedel kwam in 59 treinwagons naar Nederland.

Wilhelm bewoonde Huis Doorn met zijn echtgenote Augusta Victoria van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg maar zij was al ernstig ziek en overleed na een jaar. Met groot ceremonieel vertoon werd zij per trein naar Potsdam gebracht, waar ze haar laatste rustplaats vond in de 'antieke tempel'. Wilhelm hertrouwde al snel en leefde daarna met zijn tweede vrouw prinses Hermine van Schönaich-Carolath op het kasteel, tot zijn eigen overlijden op het landgoed in juni 1941. Opmerkelijk is dat Wilhelm een grote passie voor houthakken ontwikkelde en vrijwel dagelijks was hij bezig met bomen omhakken en in stukken zagen. Dit was een grote prestatie van Wilhelm vooral omdat hij, door complicaties bij zijn geboorte, zijn hele leven lang zijn linkerarm niet kon gebruiken: hij deed dus alles met alleen zijn rechterarm. Na verscheidene jaren was het landgoed hierdoor grotendeels ontbost. Tegenwoordig is daar echter niet veel meer van te zien doordat het bos op het landgoed zich weer hersteld heeft en Wilhelm in zijn tijd ook zelf voor nieuwe aanplant zorgde. Het Huis Doorn zelf bevatte in Wilhelms periode onder andere schilderstukken van Frederik de Grote, veldslagen en parades, portretten van hemzelf, gobelins van Marie-Antoinette, een goud gedecoreerde toiletpot en meer.[3]

Hoewel Wilhelm minachtend neerkeek op de nazi's en hun ideologie, zond hij in juni 1940, amper een maand nadat Nederland in mei 1940 door het Duitse nazi-regime was bezet, wel een gelukstelegram naar Adolf Hitler in verband met diens zege in Frankrijk.[4] Dit gebaar was meer een initiatief van Hermine, die het nazisme meer was toegedaan en Wilhelm zag hierin een mogelijkheid de Führer gunstig te stemmen inzake de positie van de adel die in het Derde Rijk steeds meer in het gedrang kwam. Door veel Nederlanders en de regering, inmiddels in ballingschap in Londen, werd dit 'gelukstelegram' aan Hitler gezien als verraad van, en ondankbaarheid voor, de gastvrijheid van Nederland dat in 1918 aan Wilhelm asiel verleende. Dit was mede een van de redenen om Huis Doorn na de oorlog te onteigenen van de familie Hohenzollern.

Na het overlijden van Wilhelm II werd zijn stoffelijk overschot in een grootse uitvaart naar de kapel gebracht, nabij het poortgebouw. Zijn uitvaart werd, tegen de wil van de ex-keizer in, ook bijgewoond door vertegenwoordigers van nazi-Duitsland waaronder het hoofd van de Duitse bezettingsmacht in Nederland Arthur Seyß-Inquart.[5] In het park van Huis Doorn werd later onder leiding van de Berlijnse architect E. Kiessling een mausoleum gebouwd, naar een ontwerp van Wilhelm zelf, waarin Wilhelm II tot op heden nog altijd ligt opgebaard. De wens van Wilhelm was om na herstel van de monarchie in Duitsland bij zijn overige verwanten in Potsdam te worden bijgezet maar aangezien dat nooit is gebeurd, Duitsland is tot op heden een republiek, blijft zijn lichaam in Doorn.[6]

Confiscatie

Na de Tweede Wereldoorlog confisqueerde de Nederlandse Staat het huis en landgoed als vijandelijk vermogen. De Nederlandse regering in ballingschap had in 1943 het Besluit Vijandelijk Vermogen uitgevaardigd. Dit hield in dat alle in Nederland zijnde bezittingen van vijandelijke onderdanen na de bevrijding overgingen in handen van de Nederlandse Staat. Deze confiscatie diende niet alleen als 'Wiedergutmachung', maar met de verkoop van deze bezittingen verkreeg de Nederlandse regering ook financiële middelen voor de wederopbouw van Nederland.

Huis Doorn werd ondergebracht bij het nieuw opgerichte het Nederlandsche Beheersinstituut (NBI) van het ministerie van Justitie, dat het beheer voerde totdat verkoop van de inboedel zou hebben plaatsgevonden en het huis een economisch-maatschappelijke functie zou hebben gekregen. Vijandelijke onderdanen konden een ontvijandingsverzoek indienen bij het NBI.

Kroonprins Wilhelm von Preußen eiste na de oorlog het kasteel op, maar een verkleinde ministerraad besloot in 1947 het niet aan de familie terug te geven.[7]

Georg Friedrich Ferdinand Prinz von Preußen, het huidige hoofd van de familie Hohenzollern, claimt momenteel Huis Doorn van de Nederlandse staat als familiebezit.[8]

Eetzaal met gedekte tafel. Schilderijen van de keizer en zijn eerste vrouw. Ook bustes van Keizer Wilhelm I, de grootvader van Wilhelm II en van Koningin Luise, de overgrootmoeder van Wilhelm II

Museum

Huis Doorn is nog steeds bezit van de Staat der Nederlanden (Rijksgebouwendienst) als verzelfstandigd Rijksmuseum. De inrichting is niet geheel meer zoals toen de keizer er woonde. Er is geprobeerd deze zoveel mogelijk authentiek te houden, maar delen uit de collectie zijn teruggegeven aan de erfgenamen van de keizer, de familie Hohenzollern. Soms worden stukken uitgeleend voor exposities elders. Op de bel-etage en de eerste verdieping zijn de kamers nog vrijwel authentiek. Huis Doorn huisvest een uitzonderlijke collectie keizerlijke kunstvoorwerpen.

In 2012 kwam het museum in het nieuws omdat het de subsidie van het Rijk dreigde kwijt te raken. De Stichting tot Beheer van Huis Doorn stelde dat als gevolg daarvan sluiting zou dreigen. Door onder andere het ontslag van medewerkers en de inzet van vrijwilligers is dat voorkomen. In juni 2015 maakte het Rijk bekend dat het park rond het landhuis voor 2,8 miljoen wordt gerenoveerd.[9]

Galerij

Trivia

  • Het huis is in 1962 bezocht door Cecilia van Pruisen, een kleindochter van de keizer.
  • Kees 't Hart heeft Huis Doorn als decor in zijn roman De keizer en de astroloog gebruikt.

Zie ook


Monumenten in de buurt van Huis Doorn: Oranjerie in Doorn

Huis Doorn

Langbroekerweg 14
Doorn (Gemeente Utrechtse Heuvelrug)
'HUIS DOORN'. Van het oude Ridderhofstad bleef een ronde TOREN bewaard. Witgepleisterd LANDHUIS met aan de voorzijde twee vooruitspringende ..

Huis Doorn: Koetshuis

Langbroekerweg 14
Doorn (Gemeente Utrechtse Heuvelrug)
KOETSHUIS. In opdracht van A.C.W. Munter in 1838 gebouwd koetshuis annex hooischuur in Chaletstijl en in 1920 volgens een gevelsteen in op..

Huis Doorn: hoofdgebouw met voorplein en boogbrug

Langbroekerweg 10
Doorn (Gemeente Utrechtse Heuvelrug)
HOOFDGEBOUW (Huis Doorn) MET VOORPLEIN EN BOOGBRUG. Huis Doorn, gelegen op een vrijwel vierkant kasteeleiland met voorplein, bestaat uit ..

Huis Doorn: tuin- en parkaanleg

Langbroekerweg 10
Doorn (Gemeente Utrechtse Heuvelrug)
HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG MET DE DAARTOE BEHORENDE TUINSIERADEN, GRAFZERKEN ED. van Huis Doorn gaat in oorsprong terug naar het begin ..

Huis Doorn: Garage met klokkentoren

Langbroekerweg 10
Doorn (Gemeente Utrechtse Heuvelrug)
GARAGE MET KLOKKENTOREN. De rood bakstenen garage op L-vormig plattegrond onder een samengesteld zinken zadel- en schilddak met zeer royal..

Kaart & Routeplanner

Route naar Huis Doorn: Oranjerie in Doorn

Foto's (3)