Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Voormalige Arsenaal in Grave

Militair Object

St.Elisabethstraat 35
5361HJ Grave
Noord Brabant

Bouwjaar: 1534-1674


Beschrijving van Voormalige Arsenaal

VOORMALIG ARSENAALGEBOUW. Langgerekt in noord-zuid richting staand bakstenen in oorsprong 16de-eeuws gebouw ter hoogte van twee bouwlagen en gedekt met een dak van rode oud- Hollandse pannen dat op regelmatige wijze aan beide zijden van dakkapellen is voorzien. J. van Lokhorst verbouwde het arsenaal tot psychiatrische inrichting (1898-1905). De plattegrond heeft de vorm van een letter T die door een F wordt overlapt: het verticale deel van deze combinatieletter bevat van noord naar zuid het voormalige "lange huis" met een latere uitbreiding in zuidelijke richting; het bovenstuk van de combinatieletter is de noordvleugel met wellicht de oude Marstal (oost) en een gedeelte uit 1905 (west, gebouwd als ziekenvleugel door J. van Lokhorst) terwijl halverwege tegen het lange huis een platgedekte dwarsvleugel van drie lagen is gebouwd, naar wordt aangenomen het oorspronkelijke wagenhuis (oost). Tegen het lange huis is aan de westzijde in baksteen een lage, platgedekte serre-achtige aanbouw opgetrokken, tegen de zuidgevel van de noordelijke dwarsarm gebeurde hetzelfde (1937). De gevels zijn op sobere en regelmatige wijze van vensters met houten roeden voorzien (voor het merendeel uit 1898) en gekleurd met mergelstenen banden (XVIA en XIXd). De zuidgevel en de oostgevel van de noordelijke dwarsarm hebben een pleisterlaag met schijnvoegen uit XVIA. Inwendig zijn oude bouwmuren en de historische structuur behouden gebleven, verder o.a. zijn de trappenhuizen (1898), paneeldeuren en de balklagen plus kapconstructies (juk- en schaarspanten in eiken en grenen) beschermenswaardig (XVI-XVIII). Ten westen van het lange huis het zogeheten "arsenaalplein", voortzetting van de voorhof van het in 1674 gesloopte kasteel. Op de kleine binnenplaatsen ten oosten van het lange huis verrezen in de loop der tijd verschillende indifferente kleine gebouwtjes: deze vallen buiten de bescherming. Waardering Het voormalig ARSENAAL is van algemeen belang omdat: het een oud en herkenbaar voorbeeld is van een militair gebouw en als zodanig architectuurhistorisch belang vertegenwoordigt, met name op het terrein van de militaire bouwkunst; het bouwhistorische waarde bezit vanwege het materiaalgebruik in oud muurwerk (mergel en baksteen) en houtconstructies (balklagen en kappen); aan het historische gebouwtype zeldzaamheidswaarde kan worden toegekend; het ondanks verschillende bestemmingswijzigingen zowel uiterlijk en van binnen redelijk gaaf behouden is gebleven; het in aard en verschijningsvorm een structureel en beeldbepalend onderdeel van het historisch complex op het zuidwestelijk bastion van de stad is en als zodanig van algemeen cultuurhistorisch belang. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 506919
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Arsenaalplein met omliggende gebouwen

Het Arsenaal is een gebouwencomplex dat een overblijfsel is van de vestingwerken te Grave.

Het is gebouwd op de plaats waar sinds het einde van de 13e eeuw het Kasteel van Grave stond, waarin de heren van het Land van Cuijk gevestigd waren.

Aanleg

Ingang van het Arsenaal
Kruithuis/kapel

Toen de vestingwerken door Menno van Coehoorn werden gemoderniseerd, werd dit kasteel gesloopt in het jaar 1688. De reden ervoor was onder andere dat het gebouw bij het beleg van 1674 zwaar beschadigd was. Slechts het poortgebouw bleef behouden. Dit werd eerst als kruitopslagplaats gebruikt en later verbouwd tot kapel. Nieuwe gebouwen werden opgericht en deze stammen voornamelijk uit het eind van de 17e eeuw.

Ter plaatse van het vroegere kasteel verscheen een kat, zijnde een aarden verhoging die de daaronder aangelegde kazematten moest beschermen.

Sinds in 1818 elders in Grave nog een Klein Arsenaal werd gebouwd, kreeg het reeds bestaande gebouw de naam: Groot Arsenaal.

Niet-militair gebruik

Nadat de vestingwerken in 1876 werden gesloopt kreeg ook het Arsenaal een nieuwe bestemming. Van 1898-1973 was het een Rijkspsychiatrische inrichting. Vervolgens werd het van 1973-1993 als gevangenis gebruikt en daarna nog drie jaar als tijdelijke voorziening voor jeugdgevangenis "Hunerberg".

In 1996 werd het nu leegstaande complex aangekocht door de gemeente Grave en in 1998 werd het geklasseerd als rijksmonument. Het werd gekocht door Jan des Bouvrie, die het inrichtte als woonwinkel- en designcentrum. Dit was geen succes, en op 24 april 2006 sloot dit centrum en stond het Arsenaal opnieuw leeg. Vervolgens ontbrandde er een discussie of er winkels, appartementen, een zorghotel dan wel een medisch centrum in het complex zouden komen.

Vanaf april 2015 is het horecagedeelte van Het Arsenaal opnieuw opgestart met als doel het geheel te voorzien van een nieuwe bestemming. In augustus 2015 opende Het Arsenaal Drinken & Eten haar deuren. Momenteel doet het Arsenaal dienst als IJssalon, Grand Café met terras en zalencentrum. Het kruithuis wordt met name gebruikt als trouw en feestlocatie. De overige ruimten in Het Arsenaal zijn in gebruik als evenementen en congreslocatie. Inmiddels (2016) staat het alweer geruime tijd leeg nadat het horeca gedeelte ook geen succes bleek te zijn.

Externe link


Monumenten in de buurt van Voormalige Arsenaal in Grave

Voormalig kruithuis, kapel op terrein van het Arsenaal

St.Elisabethstraat 35
Grave
VOORMALIG KRUITHUIS UIT 1689, DOOR J. VAN LOKHORST IN 1898 TOT KAPEL VERBOUWD: compact bakstenen gebouw op rechthoekige plattegrond en gedek..

Kazematten grenzend aan het Arsenaal

St.Elisabethstraat 35
Grave
KAT MET VIJF KAZEMATTEN UIT 1694: aarden verhoging of kat (cavalier) bouwrestanten bevattend van het in 1674 zwaar beschadigde kasteel op de..

Gepleisterd pand met verdieping en hoog, met pannen gedekt, schilddak

Boreel de Mauregnaultstraat 1
Grave
Gepleisterd pand met verdieping en hoog, met pannen gedekt, schilddak, laat middeleeuws. De voorgevel heeft een houten gootlijst op klossen ..

Hampoort

St.Elisabethstraat 10
Grave
De Hampoort. Overblijfsel van de door Menno van Coehoorn ontworpen vestingwerken, gebouwd in 1688, van baksteen met onderdelen van zandsteen..

Huis met eenvoudige lijstgevel, schilddak en winkelpui, sierankers, strekken in rode baksteen op de bovenvensters. Zijgevel gebosseerd gepleisterd

Boreel de Mauregnaultstraat 26
Grave
Huis op de hoek van de Boreel de Maregnaultstraat met eenvoudige lijstgevel, schilddak en winkelpui, sierankers, strekken in rode baksteen o..

Kaart & Routeplanner


Foto's (3)