Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Tien arbeiderswoningen onder één kap. in Maastricht

Woonhuis

Albertiplein 2
6221XW Maastricht
Limburg

Bouwjaar: 1920-21
Architect: Z. Gulden en J. Geldmaker


Beschrijving van Tien arbeiderswoningen onder één kap.

Inleiding Tien ARBEIDERSWONINGEN onder één kap, 1920-1921. Samenstellend onderdeel van het sociale woningbouwcomplex Schildersplein e.o., gesitueerd achter de middenstandswoningen aan de Franciscus Romanusweg. Gebouwd in de trant van de Amsterdamse School naar een ontwerp van de Amsterdamse architecten Z.Gulden en J.Geldmaker, in opdracht van de socialistische Woningbouwvereniging Beter Wonen te Maastricht. De woningen werden in 1987 gerenoveerd. De sedert 1921 gerealiseerde aan- en bijbouwen zijn uitgesloten van bescherming. Omschrijving Tien oostelijk in het woningbouwcomplex Schildersplein e.o. gesitueerde arbeiderswoningen van één bouwlaag plus zolderverdieping en vliering op een J-vormige plattegrond. Het geheel wordt gedekt door een gebroken schildkap met in 1987 vernieuwde rode Hollandse pannen. De dakkapellen op de dakschilden zijn voorzien van vernieuwde houten vensterkozijnen, al dan niet met verticale indeling, waaruit de oorspronkelijke roedeverdeling is verwijderd. Nokschoorstenen. De hoogoplopende schoorstenen op de zijdakschilden alsmede de nokornamenten zijn verwijderd. De luifelgoten op klossen zijn thans bekleed met trespa. Asymmetrisch ingedeelde straatgevel. De gevel van de panden 1 t/m 7 telt drie dubbele entreepartijen en één enkelvoudige entreepartij. De dubbele entreepartijen hadden oorspronkelijk de vorm van een portiek met twee rechthoekige houten paneeldeuren met bovenlicht, onderling gescheiden door een tussenmuur waarvoor een tweetal kolommen op bakstenen basement. Deze kolommen droegen als het ware de betonlatei boven het hele portiek. Thans zijn de dubbele entreepartijen in de rooilijn geplaatst, zijn de paneeldeuren vervangen en het tussen de deuren vrijgebleven gevelvlak voorzien van een eenvoudig beschot. De enkelvoudige entree van nr.3 was oorspronkelijk al in de rooilijn geplaatst en heeft een vernieuwde voordeur met bovenlicht. Aan weerszijden van deze entreepartijen bevinden zich rechthoekige, zowel symmetrisch als asymmetrisch ingedeelde vensterkozijnen, ter vervanging van de oorspronkelijke kruiskozijnen met verticaal ingedeelde bovenlichten. De gevel wordt tussen de asymmetrisch ingedeelde vensters van de panden 2-3 en 5-6 bekroond door een topgevel met twee rechthoekige, tweevoudig verticaal ingedeelde vensters. In het voorgeveldeel van de panden 8,9 en 10 zijn enkele entreepartijen geplaatst en rechthoekige, verticaal ingedeelde vensters. De indeling van de panden 9 en 10 is onderling gespiegeld. De zijgevels van de hoekwoningen zijn blind. In de achtergevel was elke woning oorspronkelijk voorzien van een rechthoekige houten keukendeur met zijlicht en een dubbele houten woonkamerdeur met zijlichten. Deze deuren waren oorspronkelijk voorzien van kleine roedeverdeling in de glaspanelen. De tien woningen zijn opgetrokken in rood genuanceerde baksteen, gemetseld in staand verband, op een verticaal gemetselde, in hoogte variërende plint van trasraamklinkers. Horizontale profielllijsten in de topgevel. Vensterrollagen. Hardstenen vensterdorpels. Waardering De arbeiderswoningen van het woningbouwcomplex Schildersplein e.o. zijn van cultuurhistorisch belang als zeer bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische c.q. een typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de bouwstijl, de betrokkenheid van de architecten Gulden en Geldmaker, door de esthetische kwaliteit van hun ontwerp en het materiaalgebruik. De woningen vormen een essentieel onderdeel van het woningbouwcomplex Schildersplein e.o., zijn vanwege de situering ten zeerste verbonden met de ontwikkeling van de stad en zijn van bijzondere betekenis voor het aanzien van de wijk. De zes arbeiderswoningen zijn in architectonisch opzicht redelijk gaaf en van groot belang voor de structurele en visuele gaafheid van de bebouwde omgeving. De dubbele woning is bovendien van belang vanwege de hoge mate van architectuurhistorische en typologische zeldzaamheid, een en ander in een regionaal perspectief en in relatie tot de relatief hoge ouderdom van het woningbouwcomplex Schildersplein e.o.. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 506915
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Tien arbeiderswoningen onder één kap. in Maastricht

Twee arbeiderswoningen onder één kap op een rechthoekige plattegrond.

Albertiplein 24
Maastricht
Inleiding Twee ARBEIDERSWONINGEN onder één kap op een rechthoekige plattegrond, 1920-1921. Samenstellend onderdeel van het sociale won..

Drie arbeiderswoningen onder één kap op een rechthoekige plattegrond.

Schildersplein 20
Maastricht
Inleiding Drie ARBEIDERSWONINGEN onder één kap op een rechthoekige plattegrond, 1920-1921. Samenstellend onderdeel van het sociale woning..

Twee arbeiderswoningen onder één kap op een rechthoekige plattegrond.

Karel de Vogelstraat 2
Maastricht
Inleiding Twee ARBEIDERSWONINGEN onder één kap op een rechthoekige plattegrond, 1920-1921. Samenstellend onderdeel van het sociale won..

Vijf arbeiderswoningen onder één kap.

Karel de Vogelstraat 1
Maastricht
Inleiding Vijf ARBEIDERSWONINGEN onder één kap, 1920-1921. Samenstellend onderdeel van het sociale woningbouwcomplex Schildersplein e...

Tien arbeiderswoningen onder één kap.

Schildersplein 10
Maastricht
Inleiding Tien ARBEIDERSWONINGEN onder één kap, 1920-1921. Samenstellend onderdeel van het sociale woningbouwcomplex Schildersplein e...

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)