Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Twee arbeiderswoningen onder één kap op een rechthoekige plattegrond. in Maastricht

Woonhuis

Albertiplein 24
6221XW Maastricht
Limburg

Bouwjaar: 1920-21
Architect: Z. Gulden en J. Geldmaker


Beschrijving van Twee arbeiderswoningen onder één kap op een rechthoekige plattegrond.

Inleiding Twee ARBEIDERSWONINGEN onder één kap op een rechthoekige plattegrond, 1920-1921. Samenstellend onderdeel van het sociale woningbouwcomplex Schildersplein e.o., gesitueerd onmiddelijk achter de middenstandswoningen aan de Franciscus Romanusweg. Gebouwd in de trant van de Amsterdamse School naar een ontwerp van de Amsterdamse architecten Z. Gulden en J. Geldmaker, in opdracht van de socialistische Woningbouwvereniging Beter Wonen te Maastricht. De woningen werden in 1987 gerenoveerd. De sedert 1921 gerealiseerde aan- en bijbouwen zijn uitgesloten van bescherming. Omschrijving Twee zuidoostelijk in het woningbouwcomplex Schildersplein gesitueerde arbeiderswoningen van één bouwlaag plus zolderverdieping en vliering op een rechthoekige plattegrond. Het geheel wordt gedekt door een gebroken schildkap met in 1987 vernieuwde rode Hollandse pannen. De dakkapellen op de dakschilden hebben ofwel een vernieuwd rechthoekig houten vensterkozijn met verticale indeling, ofwel twee vernieuwde rechthoekige houten vensterkozijnen gescheiden door een tussenbeschot. Uit deze dakkapelvensters is de oorspronkelijke kruisvormige roedeverdeling verwijderd. Nokschoorsteen. De hoogoplopende schoorstenen op de zijdakschilden zijn ingekort c.q. verwijderd. De luifelgoten op klossen zijn thans bekleed met trespa, de oorspronkelijke nokornamenten zijn verwijderd. Symmetrische voorgevel met centraal geplaatste entreepartij. Deze entreepartij had oorspronkelijk de vorm van een portiek met twee rechthoekige houten paneeldeuren met bovenlicht, onderling gescheiden door een tussenmuur waarvoor een tweetal kolommen op bakstenen basement. Deze kolommen droegen als het ware de betonlatei boven het hele portiek. Thans is de entreepartij volledig in de rooilijn geplaatst, zijn de paneeldeuren vervangen en het tussen de deuren vrijgebleven gevelvlak voorzien van een eenvoudig beschot. Aan weerszijden van de entreepartij één vernieuwd, verticaal ingedeeld rechthoekig houten venster, ter vervanging van de oorspronkelijke rechthoekige houten kruiskozijnen met verticaal ingedeelde bovenvensters. De zijgevels van deze dubbele arbeiderswoning waren oorspronkelijk voorzien van twee gekoppelde vierkante houten 4-ruits vensters. De achtergevels zijn onderling gespiegeld en waren pandsgewijs voorzien van een centraal geplaatste rechthoekige houten deur met zijlicht en kleine roedeverdeling in de glaspanelen. Daarnaast een rechthoekige dubbele houten kamerdeur met zijlichten. Ook hiervan waren de glaspanelen voorzien van kleine roedeverdeling. De dubbele arbeiderswoning is opgetrokken in rood genuanceerde baksteen, gemetseld in staand verband, op een verticaal gemetselde, in hoogtevariërende plint van trasraamklinkers. Vensterrollagen. Hardstenen vensterdorpels. Waardering De arbeiderswoningen van het woningbouwcomplex Schildersplein e.o. zijn van cultuurhistorisch belang als zeer bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische c.q. een typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de bouwstijl, de betrokkenheid van de architecten Gulden en Geldmaker, door de esthetische kwaliteit van hun ontwerp en het materiaalgebruik. De woningen vormen een essentieel onderdeel van het woningbouwcomplex Schildersplein e.o., zijn vanwege de situering ten zeerste verbonden met de ontwikkeling van de stad en zijn van bijzondere betekenis voor het aanzien van de wijk. De dubbele arbeiderswoning is in architectonisch opzicht in redelijke mate gaaf en van groot belang voor de structurele en visuele gaafheid van de bebouwde omgeving. De dubbele woning is bovendien van belang vanwege de hoge mate van architectuurhistorische en typologische zeldzaamheid, een en ander in een regionaal perspectief en in relatie tot de relatief hoge ouderdom van het woningbouwcomplex Schildersplein e.o.. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 506914
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Twee arbeiderswoningen onder één kap op een rechthoekige plattegrond. in Maastricht

Tien arbeiderswoningen onder één kap.

Albertiplein 2
Maastricht
Inleiding Tien ARBEIDERSWONINGEN onder één kap, 1920-1921. Samenstellend onderdeel van het sociale woningbouwcomplex Schildersplein e.o.,..

Drie arbeiderswoningen onder één kap op een rechthoekige plattegrond.

Schildersplein 20
Maastricht
Inleiding Drie ARBEIDERSWONINGEN onder één kap op een rechthoekige plattegrond, 1920-1921. Samenstellend onderdeel van het sociale woning..

Twee arbeiderswoningen onder één kap op een rechthoekige plattegrond.

Karel de Vogelstraat 2
Maastricht
Inleiding Twee ARBEIDERSWONINGEN onder één kap op een rechthoekige plattegrond, 1920-1921. Samenstellend onderdeel van het sociale won..

Tien arbeiderswoningen onder één kap.

Schildersplein 10
Maastricht
Inleiding Tien ARBEIDERSWONINGEN onder één kap, 1920-1921. Samenstellend onderdeel van het sociale woningbouwcomplex Schildersplein e...

Vijf arbeiderswoningen onder één kap.

Karel de Vogelstraat 1
Maastricht
Inleiding Vijf ARBEIDERSWONINGEN onder één kap, 1920-1921. Samenstellend onderdeel van het sociale woningbouwcomplex Schildersplein e...

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)